Home

Nieuws 2615 x bekeken 6 reacties

Tweede Kamer stemt in met mestwet

Den Haag – De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe mestwet. PvdA, VVD, D66, CDA, Christenunie, SGP, PVV en 50+ steunden het voorstel van staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw om mestverwerking te verplichten voor veebedrijven die op bedrijfsniveau een mineralenoverschot hebben.

De nieuwe wet moet op 1 januari 2014 van kracht worden. Een Kamermeerderheid steunde bij de stemmingen een voorstel van SGP en SP voor een ontheffing voor de mestverwerkingsplicht voor bedrijven die via boer-boertransport de mest binnen een straal van 20 kilometer op bouwland kwijt kunnen. Hiervoor moet wel vooraf een schriftelijke overeenkomst worden gesloten en moet het volledige mestoverschot worden afgevoerd, direct naar het bedrijf dat de mest aanwendt op het land. Het ministerie kan eventueel nog extra voorwaarden stellen voor deze burenregeling.
Bij de stemmingen werd ook een amendement van SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf aangenomen, waarin wordt gevraagd om ontheffing voor de mestverwerkingsplicht voor stromest. De ontheffing is bedoeld voor geitenbedrijven of vleesveebedrijven, die dieren op stro houden. De exacte aanwijzing van de ontheffing kan het ministerie bepalen via een algemene maatregel van bestuur. Een amendement van D66 en Christenunie, waarin wordt gevraagd het voorstel om dierrechten te behouden of af te schaffen eerst voor te leggen aan de Tweede en Eerste Kamer is eveneens aangenomen.

SP, PvdD en Groenlinks steunen de nieuwe mestwet niet. Zij zien liever dat de omvang van de veehouderij wordt beperkt om op die manier de milieubelasting te verlagen. Het wetsvoorstel wordt dit najaar nog door de Eerste Kamer behandeld.

LTO reageert positief op de stemmingen. De organisatie is blij met de steun van de Kamer voor het mestbeleid waarin mestverwerking als oplossingsrichting wordt gekozen. Bij de behandeling in de Eerste Kamer verwacht LTO geen grote problemen.

Laatste reacties

 • Wim Toornstra

  En nu waar kan ik mijn mest laten verwerken?

 • steenbok1

  komt goed nickson, laten we nu eerst de dierrechten tegen gaan houden

 • boerjaco

  ik snappe er niks van,
  dat word een OAJK avond bij wonen van de NAJK.

 • probe14

  Steenbok, zeker een melkveehouder die grote stal heeft staan... Dit gaat ten koste van gezinsbedrijven en de totale varkenshouderij. AUB zo snel mogelijk dierrechten voor de melkvee en alle andere dierlijke sectoren die mest produceren zoals vleesvee en geiten en eenden.

 • info204

  Gewoon bepalen dat iedereen die uitbreidt en hiervoor zelf geen mestplaatsingsruimte heeft, alle extra geproduceerde mest moet laten verwerken. Wie het probleem maakt, moet het ook zelf oplossen. En anders dierrechten invoeren voor de melkveehouderij.

 • Sjaak

  Laat ze maar vast extra voorwaarden instellen voor de overschotgebieden.....nl. géén burenregeling!
  Uitgaande van verwerkingskosten van EUR 35 per m3 rundveedrijfmest en EUR 20 per m3 varkensmest, valt wel te raden wat er gaat gebeuren in zo'n gebied met de mestafzetkosten tussen ' buurboeren '.

  ' Een goede buur is duurder dan een verre vriend....' ;)

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.