Home

Nieuws 849 x bekeken

Tussenstand Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Utrecht - De voortgang van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) wordt donderdagmiddag op een bijeenkomst in Utrecht besproken. Het DAW is een initiatief van LTO Nederland, Natuurmonumenten en verschillende waterorganisaties, met als doel om de nationale en regionale wateropgaven en een economisch sterke en duurzame land- en tuinbouw te realiseren.

Om de partijen in de regio te ondersteunen bij de DAW-aanpak is een keuzelijst opgesteld met landbouwmaatregelen. De lijst is opgesteld door een werkgroep die bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Interprovinciaal Overleg (IPO), LTO Nederland, Vereniging van waterbedrijven en de Unie van Waterschappen.
Via het DAW wordt nagegaan hoe de land- en tuinbouw in samenwerking met andere betrokkenen kan bijdragen aan het oplossen van de wateropgaven in Nederland. In de periode na 31 januari van dit jaar zijn proefprojecten opgestart en is de samenwerking tussen landbouworganisaties, waterbeheerders en kennisinstituten geïntensiveerd. Nu is het tijd voor een tussenstand.
Tijdens de bijeenkomst wordt de stand van zaken van het DAW belicht vanuit de invalshoeken, landbouw, waterbeheer en vanuit inhoudelijke kennisvragen. Ook de gebiedsprocessen in de lopende proeven worden onder de loep gehouden. Verschillende sprekers vanuit LTO, waterbeheerders en kennisinstituten geven hun visie en gaan met elkaar in gesprek. Er is gelegenheid om op de discussie te reageren en zaken in te brengen.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Dienst Landelijk Gebied bij Ria van Kester, m.c.m.vkester@dlg.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.