Home

Nieuws

Stichting voor betere Gelderse verkaveling

Arnhem – De Stichting Effectief Verkavelen In Gelderland (Stevig) gaat de verkaveling van agrarische bedrijven in de provincie Gelderland verbeteren. De stichting doet dit door het coördineren, voorbereiden en uitvoeren van verkavelingsprojecten vanaf 400 hectare.

Op 17 oktober verrichten de voorzitter van Stevig, Peter Schrijver, en LTO Noord-voorzitter Siem Jan Schenk de aftrap. Dan gaat ook de website www.stevigverkavelen.nl online.

Er is volgens Stevig grote behoefte aan verkaveling van gronden, omdat veel agrarische bedrijven versnipperde percelen hebben. Stevig maakt gebruik van een nieuwe aanpak van verkavelen (Verkavelen voor Groei). Land- en tuinbouworganisatie LTO Noord, Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Kadaster ontwikkelden deze gebiedsgerichte verkavelingsmethode. De verkaveling is vrijwillig en leidt tot economische versterking van de bedrijven en gebieden. Naast verbetering van de verkaveling voorziet deze ook in het realiseren van andere doelen, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers, wegen of fietspaden. In gezamenlijke werksessies maken de eigenaren en grondgebruikers een ruilplan en handelen ze zelf eventuele bezwaren af. De procedurestappen zijn daarbij nauwkeurig omschreven. De doorlooptijd ligt tussen een half en een heel jaar.

De stichting wil een halt toeroepen aan de verslechterende verkavelingssituatie in Gelderland. In vijftien jaar verdubbelde het aantal kavels per bedrijf en werd de gemiddelde kavelgrootte kleiner. LTO, DLG en Kadaster zorgen voor professionele begeleiding. In Stevig zitten vertegenwoordigers van de land- en tuinbouworganisaties, gemeenten, waterschappen en natuur- en landschapsorganisaties. Provincie Gelderland, Dienst Landelijk Gebied, Kadaster en Projecten LTO Noord zijn adviseurs.

In vier gebieden is Stevig bezig met voorbereidende werkzaamheden: Maurik, De Glind, De Liemers en Lochem-Laren. Gesprekken worden gevoerd in Epe-Vaassen, Montferland en Rijnstrangen.

Of registreer je om te kunnen reageren.