Home

Nieuws

‘Slimme technologie kritische succesfactor’

Wageningen – De inzet van slimme technologie is onmisbaar voor duurzame, hoogproductieve landbouw. Dat concluderen professoren Eldert van Henten en Peter Groot Koerkamp in de redevoering waarmee ze hun benoeming als hoogleraar aan Wageningen Universiteit aanvaarden.

Volgens het duo zijn intelligente systemen die zonder tussenkomst van de mens complexe beslissingen nemen en handelingen verrichten de natuurlijke volgende stap voor de sector.
Van Henten en Groot Koerkamp stellen dat technologie altijd een cruciale rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de landbouw. Van meet af aan heeft de mens hulpmiddelen bedacht om het werk makkelijker en effectiever te maken, aldus de hoogleraren. De ontwikkeling van fysieke technologie, zoals ploegen of trekkers, is wel zo ongeveer tot het uiterste opgerekt.
De volgende verdiepingsslag bestaat uit het inbouwen van intelligente systemen.
De hoogleraren zien een sleutelrol voor een combinatie van duurzame productiesystemen – zoals geavanceerde stallen of kassen- en de ontwikkeling van meet en management-technologie, zoals een combine op GPS. Omdat de natuur een grote variatie kent in bijvoorbeeld soortenrijkdom en variatie van rijping van vruchten, is de opgave groot. Op dit moment kan de mens nog meer variatie aan dan de mens, maar dat kan snel veranderen. Van Henten noemt precisielandbouw het antwoord om bijvoorbeeld heel nauwkeurig te zaaien, wieden, bespuiten en oogsten.
Groot Koerkamp beargumenteert dat het ontwerpen van duurzame productiesystemen gericht moet zijn op de lange termijn. Een grote uitdaging blijft het verenigen van soms ogenschijnlijk onverenigbare doelen. Zo kan het streven naar dierenwelzijn in strijd zijn met het verbeteren van het milieu. Slim ontwerpen van productiesystemen kan soms tot een radicaal nieuw concept leiden, aldus Groot Koerkamp, die betrokken was bij het ontwerp van de Rondeelstal voor legkippen.

Of registreer je om te kunnen reageren.