Home

Nieuws 3 reacties

Schappen monitoren kostenontwikkeling

Zoetermeer - De Productschappen Vee en Vlees en Pluimvee en Eieren willen een externe partij de kosten laten monitoren die bedrijven moeten maken voor de uitvoering van regelingen die tot nog toe door de productschappen werden beheerd en uitgevoerd.

Dit bleek tijdens de bestuursvergadering van het Productschap Vee en Vlees (PVV). Bij de organisaties die zijn vertegenwoordigd in het PVV heerst wantrouwen over de kostenontwikkeling voor de bedrijven. De overheid stelt dat de kosten voor de bedrijven voor de uitvoering van de taken die de productschappen deden na de opheffing van deze schappen lager zullen uitkomen. Bij LTO, NVV, COV en NBHV is de vrees echter groot dat die kosten wel degelijk zullen groeien. "Ondernemers in de dierlijke sectoren worden straks geconfronteerd met een systeem van heffingen en retributies", aldus PVV-voorzitter Joop Atsma.

"Het ministerie van Economische Zaken garandeert onvoldoende dat de kosten binnen de perken zullen blijven", aldus bestuurder Henny Swinkels. De in te huren externe partij moet daarom om te beginnen op korte termijn een zogenoemde nulmeting maken, om het huidige kostenniveau vast te stellen.

Mocht blijken uit vervolgmetingen dat de kosten stijgen dan willen de verschillende partijen de politiek benaderen om te voorkomen dat de kosten te veel zullen groeien. "De dierlijke sectoren hebben nooit om opheffing van de schappen gevraagd", aldus de bestuurders.

Tijdens de vergadering is vastgesteld dat het PVV op verzoek van het ministerie van EZ een aantal taken nog blijft uitvoeren. Het gaat om taken op het gebied van de diergezondheid, zoals de basismonitoring dierziekten, het antibioticabeleid en het praktijkonderzoek varkens- en kalverhouderij. Ook het convenant Diergezondheidsfonds dat nog loopt tot 1 januari 2015 blijft onder de hoede van het productschap.

Laatste reacties

  • arib

    Bekijk de jaarrekeningen van de schappen op hun eigen website. Bezie de kosten vs heffingen. Constateer dat straks de synergie er uit is met die vele organisaties die de regels (willen) gaan uitvoeren. Houdt rekening met een verdrievoudiging (zo niet meer) van de kosten van uitvoering. Al die organisaties moeten bemenst worden met benodigde kwaliteit. Dat gaat veel kosten.

  • arib

    Bezie de versplintering met angsten aan. Agrarische organistaies: 'Sla de handen nu eens ineen, geef elkaar de hand. Maak één nieuwe organisatie waar al de gewenste regels in worden ondergebracht, (juridische) conflicten worden beperkt, kosten worden beheersbaar, belangen worden gebundeld, beheersbaar en kunnen goed worden uitgedragen. Wees slim, wees coöperatief: kies voor het collectief !'.

  • minasblunders1

    En dat niet alleen, het zal ook nog eens door steeds minder boeren moeten worden opgebracht.

Of registreer je om te kunnen reageren.