Home

Nieuws

Provincies willen geen landelijk DLG

Den Haag – Dienst Landelijk Gebied (DLG) wordt per 1 januari 2015 deels ondergebracht bij provincies. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer. Het Interprovinciaal Overleg IPO heeft hiertoe besloten.

In het kader van de decentralisatie van het natuurbeleid, waar in 2011 een akkoord over is gesloten, ligt de verantwoordelijkheid voor een deel van DLG per 2015 bij de provincies. De provincies krijgen dan de zeggenschap over de 400 arbeidsplaatsen en de bijbehorende 41 miljoen euro gaat naar het Provinciefonds. De provincies hebben nu besloten dit deel uit de huidige DLG-organisatie te halen en onder te brengen bij de provincies.

Dijksma had liever gezien dat DLG als één landelijke organisatie zou blijven bestaan, dat opdrachten uitvoert voor provincies, Rijk en andere overheden. Volgens Dijksma heeft een ongedeelde dienst voordelen omdat de kennis dan bij elkaar blijft en omdat het landsdekkend werkt. Daarnaast verwacht Dijksma dat er voor de komende jaren voldoende werk is voor een levensvatbaar landelijk DLG. “Binnen een ongedeeld DLG zijn er mogelijkheden om vergaand tegemoet te komen aan de wensen van de provincies. Ik was daarbij bereid om aanzienlijke eigenaarsrisico’s voor mijn rekening te nemen”, schrijft Dijksma.

Wat er met het overige deel van DLG gaat gebeuren is nog niet bekend. Het ministerie gaat hier naar kijken. “Ik zal hier de belangen van de medewerkers zwaar meewegen”, schrijft Dijksma.

Bij DLG zijn op dit moment 950 fulltime arbeidsplaatsen. Het is nog niet duidelijk welke functies er precies over zullen gaan naar de provincies.

Of registreer je om te kunnen reageren.