Home

Nieuws 18 reacties

'Overdracht natuurgrond onder de prijs is staatssteun'

Den Haag - Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de overdracht van natuurgronden onder de marktprijs aan natuurbeheerders staatssteun is. Natuurbeheer heeft op zichzelf een uitsluitend maatschappelijk karakter, maar er is sprake van staatssteun als de steun ten goede kan komen aan economische activiteiten van natuurbeheerders, oordeelt het Hof. De uitspraak is gedaan aan de hand van een zaak die in Duitsland speelde. Nederland heeft geïntervenieerd aan Duitse zijde in deze zaak, omdat in Nederland een vergelijkbare zaak speelt.

Sinds 2008 loopt er een klachtenprocedure van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, die de staat ervan verdenkt staatssteun te hebben verleend aan terreinbeherende natuurorganisaties in de periode van 1998 tot 2008. De uitspraak van het Hof in de Duitse zaak geldt niet automatisch voor de Nederlandse zaak.

Kamerleden hebben de staatssecretaris opheldering gevraagd over de staatssteun bij de aankoop van natuur. In Nederland kunnen private natuurbeheerders subsidies aanvragen voor de aankoop van grond ten behoeve van de inrichting tot of het beheer ervan als natuur, voor maximaal de reële marktwaarde en voor zover het grond was die gelegen is in de door provincies begrensde EHS. “In eerste instantie stond deze subsidiemogelijkheid alleen open voor de twee grootste terreinbeherende natuurorganisaties, momenteel geldt deze mogelijkheid voor alle particuliere organisaties die de te verwerven EHS-grond als natuur willen inrichten en beheren. Doordat de subsidie alleen betrekking had op grond gelegen in de EHS en met strikte voorwaarden voor de realisatie en beheer van natuurtypen, was deze grond voor veel private partijen niet aantrekkelijk”, legt staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw en natuur uit. Ze verwacht dat de gevolgen voor private partijen beperkt zijn.  “Desalniettemin was er sprake van een ongewenste situatie die inmiddels is beëindigd en die tot aanpassing van het subsidiekader heeft geleid”, zegt Dijksma. In het nieuwe natuurpact is nadrukkelijk opgenomen dat het uitgangspunt gelijkberechtiging is voor iedereen.

Laatste reacties

 • Romeijn

  Het Europese Hof van Justitie geeft hiermee dus aan dat natuurbeheer een economische activiteit is. Waarmee gezegd wordt dat natuurbeheer ook geld kan opleveren. Dan zal het toch niet zo schadelijk voor de economie zijn als hier vaak wordt beweerd.

 • Zuperboer

  @Romeijn, graag een kosten baten analyse. Wij wachten rustig af. Voor voorbeeld zie Boerderij van vandaag met legio voorbeeld saldoberekeningen van grondgebruik 2013 in de nederlandse landbouw.

 • jordi 1455

  @Romeijn wat lul je van onzin, dat geld is na 1 keer uitgeven weg.

 • Romeijn

  Zuperboer, lees bijvoorbeeld het volgende tien jaar oude onderzoek: http://www.ce.nl/publicatie/natuur_is_economie!/70

  Jordi 1455, het is geen welles-nietes spelletje hier; je moet eens met goede argumenten komen en onbevooroordeeld leren lezen.

 • jordi 1455

  @Romeijn zou ik die propaganda van jouw moeten geloven? we hebben het over natuurgebieden en niet over productiebossen.

 • Mels

  Neptuur kost alleen maar. Zou het wat opleveren dan kon men het beheer ervan daar wel van betalen. Nergens lukt dat dus kunnen we zonder dure onderzoeken en rapporten concluderen dat het niets oplevert.

 • hooof

  ook raar dat plan van dyksma voor opkoop 80000 ha ( wat bij een prijs van €6,-- /m² €480 miljoen kost) 40000 banen op zou leveren. Dat zou per 2 ha 1 baan zijn en ze doet net of er nu geen banen op die 80000 ha zouden zijn. dit gelooft toch niemand, hoop ik.

 • agro1

  mooi, kan de als natuur geclassificeerde grond ook gewoon de normale waterschapsbijdrage in het tarief ongebouwd betalen, eindelijk rechtgezet.

 • Romeijn

  Agro1, door de benodigde hoge grondwaterstanden kosten de als natuur geclassificeerde gronden de waterschappen nauwelijks inspanning; dus de normale waterschapsbijdrage kan gereserveerd blijven voor gronden in agrarisch gebruik met maximale drooglegging en de daarbij behorende extra kosten.

 • alco1

  @hoof. 80.000 ha. x € 60.000 = € 4.800.000.000,- Dus 4.8 miljard. Daarbij opgeteld dat er op het land ook niet meer geoogst wordt. En dan zijn er ook nog mensen die willen beweren dat natuur net zo veel op kan brengen. Zich hierbij verschuilend achter een rapport van het Europees Hof van Justitie, waaruit blijkt dat 'Natuur' geld 'KAN' opleveren. Hoe dom kun je zijn.

 • Romeijn

  Alco1, je vergeet het verschil in kansen voor CO2-opslag. Begrijp je de noodzaak daarvan? Kan je in relatie daarmee het begrip 'duurzaamheid' volledig bevatten?

 • alco1

  @ Romeijn. Doen landbouwgewassen niets aan het CO2 probleem volgens jouw?

 • vandenbrand

  in de uiterwaarden ( loopt het water gewoon weg) moeten boeren waterschapslasten betalen hier geheel geen inspanning van waterschap romijn.

 • Romeijn

  Tja, uitzonderingen (waterschapslasten, alco1, jordi1455, Mels) bevestigen de regel. Het principe verandert daar niet mee. Goed dat hier het gelijkheidsbeginsel gevolgd wordt, maar als je niet vervuild/ontwaterd zou je daarvoor ook niet hoeven te betalen.

 • alco1

  @romeijn. Je ontwijkt weer een vraag, waar je zelf de voorzet voorgaf.
  Doen landbouwgewassen niets aan het CO2 probleem? In jouw indoctrinatie boekje staat zekers alleen maar de vastlegging van de CO2 door de natuur als propaganda.

 • Romeijn

  Onbevooroordeeld lezen houdt bijvoorbeeld in dat je geen dingen leest die er niet staan.

 • alco1

  Je ontwijkt weer de vraag van #12 romeijn!!

 • jordi 1455

  @Romeijn zolang jij er constant er omheen draait, wordt het lastig om geen vooroordelen te hebben.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.