Home

Nieuws 1885 x bekeken 1 reactie

Ontbrekende tachograafschijf kost exporteurs miljoen euro

Den Haag - Zes exporteurs van dragende vaarzen dreigen restituties mis te lopen omdat de vervoerders van het vee geen tachograafschijven meer hebben van de transporten.

Bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven vochten de bedrijven donderdag het besluit van het Productschap voor Vee en Vlees (PVV) aan om de voorschotten op restituties terug te vorderen. Het PVV wil de bedrijven daarnaast een sanctie opleggen van 60 procent van de verleende restitutie.

In totaal gaat het voor de zes exporteurs om een bedrag van ongeveer een miljoen euro voor om en nabij honderd transporten van dragende vaarzen naar vooral Rusland in 2007 en 2008.

De zaak kwam jaren later aan het rollen toen een nacontrole werd uitgevoerd op de transporten. Toen bleek dat de transporteurs niet meer de beschikking hadden over de tachograafschijven, aan de hand waarvan de inspectie- en opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautorititeit wilde controleren of er wel was voldaan aan de rust- en wachttijden voor het vee. Alleen al het feit dat de schijven er niet zijn, is voor het productschap voldoende aanleiding de restituties in te trekken.

Volgens Herbert Pasveer, raadsman van de exporteurs, heeft het PVV in veel gevallen het recht verloren om nog in actie  te komen, omdat de kwestie is verjaard. Nog los daarvan vindt hij dat het ontbreken van een tachograafschijf niet op dezelfde manier mag worden bekeken als evidente overtredingen van de dierenwelzijnsregels. Dat een tachograafschijf er niet is, betekent niet dat de vervoerde dieren het niet goed hebben gehad. De exporteurs menen op basis van documenten van de ontvangers ook te kunnen aantonen, dat er niets mis was met het vee.

Bovendien zeggen de exporteurs dat zij in 2007 nog niet konden weten dat zij hun restitutie konden kwijtraken, als de vervoerders de tachograafschijven niet drie jaar bewaarden. Die bepaling werd pas in 2010 duidelijk via een circulaire van het PVV aan de exporteurs bekend gemaakt. Het leek tijdens de rechtszitting dat de rechters dat een sterk punt vonden van de exporteurs. Voorzitter Winter hield de jurist Andre Ordogh van het PVV voor dat hij op dat punt een weinig overtuigend verweer voerde. "Als u dat zo stelt, denk ik dat dat klopt", moest de PVV-jurist erkennen.

Het College verwacht over twaalf weken uitspraak te doen.

Eén reactie

 • info48

  Het hele transport traject van de dieren staan onder controle van een onafhankelijk, door de overheid goedgekeurde, controle maatschappij die
  rapporteert wat er tijdens transport en aankomst gebeurd en hoe de conditie van de dieren bij aankomst is.
  Als er op of aanmerkingen zijn t.a.v. dierwelzijn vervalt de export subsidie geheel of gedeeltelijk PLUS een grote boete!
  Bij deze transporten was dit niet het geval. het dierwelzijn, grootste aandacht punt van exporteur en transporteur, is op geen enkele manier tekort geschoten, zie de rapporten.
  Er was toen geen verplichting de tachograaf schijven te bewaren toch probeert de PVV aan de hand van latere regelgeving de restitutie terug te vorderen plus een grote boete en jaagt de exporteurs en Nederlandse staat op enorme (gerechts) kosten.
  Ambtenaren die dit verzinnen en aanrichten moeten voor hun handelen verantwoordelijk gesteld (kunnen) worden zodat die hun privé mening; om diertransport tegen te gaan en te traineren, niet meer over de ruggen van belasting betaler en verantwoording nemende ondernemers door kunnen drijven!

Of registreer je om te kunnen reageren.