Home

Nieuws

Natuur als waterbuffer hoge zandgronden

Nieuwegein - In het bosgebied De Stippelberg in Noord-Brabant is dinsdag een proef gestart waarbij water wordt geïnfiltreerd in De Stippelberg. Met het experiment willen wetenschappers van KWR Watercycle Research Institute onderzoeken of infiltratie een effectieve maatregel is om de voorraad water in het gebied te vergroten.

Het is de eerste keer dat water op deze manier wordt geïnjecteerd in de hoge zandgronden van Zuid-Nederland. De onderzoekers maken gebruik van kennis die eerder is opgedaan door waterbedrijven in de duinen. Hiermee hopen zij een oplossing te vinden voor het watertekort in de zomer in delen van Nederland. Natuurgebied De Stippelberg en omliggende landbouwgronden hebben – net als veel andere gebieden in Nederland – ’s zomers te maken met watergebrek.

Door de gunstige ligging op een aantal geologische breuken is het in theorie mogelijk om het overschot aan regen- en oppervlaktewater, dat in het najaar en de winter ontstaat, op te slaan in de bodem en in de zomer te benutten. Om te onderzoeken hoe dit in de praktijk werkt, wordt gedurende een korte periode een veldexperiment uitgevoerd. Het project wordt mede gefinancierd door Kennis voor Klimaat en is een samenwerking van Waterschap Aa en Maas, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabant Water, Provincie Noord-Brabant en KWR.

Het onderzoek naar De Stippelberg als klimaatbuffer, is in 2012 gestart. Een klimaatbuffer is een gebied dat in tijden van droogte water levert aan zijn omgeving, en daarmee bijdraagt aan de watervoorziening van onder meer landbouw en natuur. Deze nalevering van water kan vergroot worden door meer water vast te houden of door meer water aan te voeren. Het veldexperiment is bedoeld om meer kennis over de tweede strategie te krijgen.

Een voorwaarde voor de inzetbaarheid van natuurgebieden als klimaatbuffer is dat een stijging van de grondwaterstand niet in strijd is met lokale natuurdoelen. Dit betekent dat alleen droge natuurgebieden met een lage grondwaterstand – zoals de hoge zandgronden van Zuid- en Oost-Nederland – in aanmerking komen. Als klimaatbuffer kunnen deze gebieden bijdragen aan  het verhogen van de droogtebestendigheid van Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.