Home

Nieuws 651 x bekeken

Mogelijk minder korting op toeslagen

Brussel – De generieke korting op de Europese inkomenstoeslagen voor boeren wordt naar verwachting niet 5, maar 4 procent bij de betalingen van dit jaar. De Europese Commissie neemt hierover zeer binnenkort een besluit.

De Commissie heeft een tekort van 1,47 miljard euro voor het budget voor het Europese landbouwbeleid voor dit jaar. Hierdoor zag de Commissie zich eerder dit jaar genoodzaakt om de toeslagen generiek te korten voor boeren in Europa. Alle boeren die meer dan 5.000 euro aan directe inkomenssteun krijgen, worden 5 procent gekort op hun subsidie.
De Commissie overweegt deze ondergrens nu te verlagen naar 2.000 euro. Hierdoor worden ook de boeren die tussen de 2.000 en 5.000 euro toeslag krijgen gekort. De generiek korting kan hierdoor worden bijgesteld naar 4 procent in plaats van de eerder aangekondigde 5 procent.
De nieuwe ondergrens heeft vooral gevolgen voor landen met veel kleinschalige boeren, zoals Portugal, Italië en Polen. Hier worden meer boeren gekort op hun premies dan bij de ondergrens van 5.000 euro. Voor Nederland zou deze wijziging gunstiger uitpakken voor boeren, omdat de meeste boeren meer dan 5.000 euro steun krijgen en nu 4 procent in plaats van 5 procent minder ontvangen.
Het tekort van 1,47 miljard euro komt voort uit de extra bezuinigingen die de EU moest nemen vanwege de economische crisis. Daarnaast is er een vangnet van 425 miljoen euro ingericht om boeren tegemoet te komen tijdens een crisis, zoals bij de Ehec-crisis. Dit gaat ten kostte van het budget voor directe betalingen.
In het nieuwe Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat vanaf 2014 van kracht wordt, geldt ook een ondergrens van 2000 euro voor maatregelen die in het kader van financiële discipline gemaakt moeten worden. Als blijkt dat er te weinig budget beschikbaar is om de premies uit te betalen, wordt er generiek gekort. Kleine boeren, die minder dan 2000 euro premie ontvangen, worden vrijgesteld van deze korting.

Of registreer je om te kunnen reageren.