Home

Nieuws 5056 x bekeken 50 reacties

Mestproductie fors lager in 2012

Den Haag - De totale fosfaat- en stikstofproductie door de veehouderij is in 2012 uitgekomen op 461 miljoen kilo stikstof en 161 miljoen kilo fosfaat. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De stikstofproductie daalde 3,5 procent ten opzichte van 2011. De fosfaatproductie daalde in dezelfde periode 5,3 procent. De stikstof- en fosfaatproductie is hiermee de laagste sinds het CBS in 1990 begon met de registratie van deze gegevens. In 1990 werd nog 229 miljoen kilo fosfaat en 691 miljoen kilo stikstof geproduceerd door de veehouderij.

De varkenshouderij zorgde voor de grootste afname van de fosfaatproductie in 2012. Het daalde met 4,5 miljoen kilo naar 39,2 miljoen kilo fosfaat. Dit komt vooral door een kleinere varkensstapel en een lagere fosfaatexcretie per dier als gevolg van een lager fosfaatgehalte in het voer en een betere voederconversie.

Ook in de rundveehouderij en de pluimveehouderij daalde de fosfaatproductie. In de rundveehouderij werd met 87,2 miljoen kilo 3 miljoen kilo fosfaat minder geproduceerd dan in 2011. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een lager fosfaatgehalte in het krachtvoer. Een hoger fosfaatgehalte in ruwvoer remt de daling iets af. In de pluimveehouderij daalde het fosfaat- en stikstofgehalte in het voer en daalde ook het voerverbruik. Hierdoor daalde de fosfaatproductie in de pluimveehouderij met 2,1 miljoen kilo naar 26 miljoen kilo. In de pelsdier- en konijnenhouderij steeg de fosfaatproductie met 100.000 kilo naar 1,4 miljoen kilo.

De definitieve cijfers van het CBS over de mestproductie komen lager uit dan de prognose die in mei werd gemaakt. Toen werd geschat dat er 165 miljoen kilo fosfaat geproduceerd zou worden in 2012. De lagere cijfers zijn het gevolg van lagere fosfaatgehalten in varkensvoer, minder gebruik van melk voor de jongveeopfok op bedrijven en lager voergebruik in de pluimveehouderij.

De fosfaatproductie daalde het sterkst in de provincie Overijssel, met 8 procent. In Gelderland en Noord-Brabant daalde de fosfaatproductie in 2012 met 7 procent ten opzichte van 2011. In Zeeland en Groningen bleef de fosfaatproductie stabiel. In Noord-Brabant wordt met 39,3 miljoen kilo de meeste fosfaat geproduceerd door de veehouderij.

Laatste reacties

 • bankivahoen

  Het daalt als gevolg van veel minder dieren dat weer het gevolg is van het uitrookbeleid in dit land ! Vanaf heden zal er jaarlijks een nog snellere daling plaats vinden dan dat iedereen buiten de sector hoopte !

 • boerJohan

  bewijs geleverd, dierrechten afschaffen 2015

 • 344412

  Komt dit nu ook voorop de Volkskrant?

 • minasblunders1

  Is de zwarte mest ook meegerekend? Je weet wel, die mest die niet op papier staat.

 • j.verstraten1

  Minasblunders dit is berekend adhv de input aan de kop, niet aan de kont.

 • koestal

  wordt in Den Haag toch niet gewaardeerd ,ze willen zoveel mogelijk regels voor boeren,daar wordt de frustatie van de economische crisis op afgereageerd

 • anton1937

  DE overheid wil extra korten,omdat de stikstof uitstoot te hoog zou,dat blijkt niet waar te zijn,dus niet extra korten Sharon.Dierrechten afschaffen is slecht voor gezinsbedrijven en het milieu,dus niet doen

 • minasblunders1

  Verstraten, dat komt de intensieve boeren wel goed uit, daardoor verdwijnt er op papier een mooie hoeveelheid mest.

 • j.verstraten1

  onzin minasblunders, de totale mestproductie(=exretie) vd veestapel uitgedrukt in mineralen berekent adhv wat ze vreten heeft niks te maken met in of extensief. Natuurlijk zijn er verschillen tussen bedrijven mbt de excretie van dieren maar dat maakt voor het totaal niets uit.

 • probe14

  Op papier zal het wel kloppen. Toevallig al die berichten nu in de aanloop naar besluit dierrechten. Lto houdt niet op te strijden voor de grote jongens in de achterban. Als ze voor die andere 80% ook zo knokten zag hun werk er heel anders uit.

 • koestal

  De milieupartijen blijven strijden tot de laatste boer het licht uit doet en ze zichzelf ineens afvragen waar het voedsel vandaan moet komen

 • j.verstraten1

  de grote jongens in de achterban denken er juist heel anders over info387.

 • minasblunders1

  Info 387 heeft gewoon gelijk. Maar laat ze eerst hun eigen ondergang maar financieren met de investeringen in mestverwerking.

 • minasblunders1

  Verstraten, begrijp nu eindelijk eens dat er in de praktijk heel andere dingen gebeuren als op papier.

 • Mozes

  Minasblunders1, als wij het papier nou eens aan de kant gooien en kijken alleen naar de voersilo, de kunstmestsilo en de melktank dan weten wij toch genoeg.

 • alco1

  Het lijkt wel een 'herhaling' te worden.
  En weer de mededeling dat het niets met grote en kleine boeren te maken heeft. Het gaat om intensief zijn of extensief zijn. Een kleine boer kan net zo goed intensief zijn, waardoor ie beter uitkomt en een grote boer extensief, waardoor verschraling.

 • minasblunders1

  Juist Alco, daar zit 'm de kneep.

  Mozes, als ik kijk naar mijn voersilo, mijn kunstmestsilo en mijn melktank, dan kijk ik resp. naar plantaardige, anorganische en dierlijke mineralen. Zoals eerder uitgelegd: deze zijn verschillend en kunnen dus niet één op één bij elkaar op worden geteld. Dat zal je ALTIJD in een verhouding moeten doen.

 • Mozes

  Alco1, in de vroegere Minas bleken intensieve boeren beter uit te komen dan extensieve. De oorzaak lag waarschijnlijk in de wirwar van correctie factoren en toegestane verliesnormen.
  In de huidige mestwet (sinds 2006) blijkt het probleem zich niet voor te doen tussen intensief en extensief maar tussen hoge en lage gewasopbrengst. De huidige mestwet gaat uit van gemiddelde opbrengsten, als je daar bovenuitkomt door bv zomerstalvoedering en regelmatige graslandvernieuwing kom je tekort en verschraalt de grond.

  Minasblunders, je probeert tegen de klippen op het bestaan van mineralenverliezen te ontkennen. Je gebruikt hiervoor bovennatuurlijke scheikunde die homeopaten ook gebruiken. Ik weet dat mineralenverliezen wel bestaan en zal jou verhaal dan ook niet geloven. Als je mij wilt overtuigen moet je met reële scheikunde komen en niet met homeopathie.

 • minasblunders1

  Mozes, 3 vragen waar ik graag een antwoord op wil hebben:

  1) Zit er volgens jou verschil tussen anorganische en organische mineralen?
  2) Zitten er in jouw koeien plantaardige mineralen en in jouw kunstmest dierlijke mineralen?
  3) Is het je weleens opgevallen dat het de (zeer) intensieve boeren zijn die de mestwet te vuur en te zwaard verdedigen?

 • Mozes

  Op elementniveau is er geen verschil. Een fosforatoom in kunstmest is precies dezelfde als in mest, plant of dier.

  In de mestwet gaat het om twee verschillende zaken die in één wet geregeld wordt.
  Ten eerste (kunst)mest als grondstof waar zo weinig mogelijk van in het milieu moet achterblijven. Bij dit onderdeel draait het om toegestane bemesting. Voor de boer is het hierbij van belang een zo hoog mogelijke benutting te halen om met de toegestane bemesting toch nog een zo hoog mogelijke opbrengst per hectare te halen.
  Ten tweede mest als afvalstof die verantwoord afgevoerd moet worden. Dit speelt in de intensieve veehouderij. Mestafzetcontracten en verplichte mestverwerking om te garanderen dat overtollige mest verantwoord afgevoerd wordt.

 • Mozes

  Het verantwoord afvoeren van afvalstoffen en hier een bewijs van overleggen is tegenwoordig in alle bedrijfstakken de gewoonste zaak van de wereld. De plaatselijke schilder moet van de milieuafdeling van de gemeente bijhouden hoeveel blikken verf en tubes kit hij heeft aangekocht en moet kunnen aantonen dat hij de lege blikken ed op een milieu veilige manier heeft afgevoerd. Ik moet aan de milieuambtenaar kunnen aantonen dat ik afgewerkte olie en filters volgens de regels heb afgevoerd.
  Als je een sloopvergunning krijgt staat daar ook in hoe het puin afgevoerd moet worden en je moet daar nadien ook een bewijs van overleggen. Als er ook nog asbest aanwezig is moet dit nog weer appart verantwoord worden.
  Dat er regels zijn om mest verantwoord af te voeren is dan ook niets bijzonders.

 • John*

  juist als ze de mestwet nu eens op de basis in gingen steken en niet met een of ander duur plafond waarmee we het probleem nog niet opgelost hebben... of gaat de overheid dadelijk ook dierrechten opkopen op het moment dat de gebruiksnormen op landbouwgrond verlaagd worden??? mijn inziens worden met de gebruiksnormen al voldoende rekening gehouden met plaatsbare mest.. willen wij minder mest maken zal de afzet eerst heel duur moeten waarbij de zwakke spelers afvallen en er ook ruimte is om te innoveren voor mestverwerking en export.

 • John*

  oh ja de enige groep die dierrechten willen behouden zijn boeren die op termijn de stallen thuis af willen breken en blijven zitten waar ze nu zitten. absoluut geen bedrijven van de toekomst dus. voor bedrijven van de toekomst wordt de waarde van het bedrijf vermindert met de kostenpost van de rechten. zijn er geen rechten dan stijgt de verkoopwaarde van het onroerend goed en bouwblok..

 • minasblunders1

  Mozes, op geen van mijn 3 vragen heb je antwoord gegeven.

 • koestal

  De riooloverstorten zullen ze wel vergeten hebben

 • Mozes

  Minasblunders, vraag 1 heb ik volgens mij toch expliciet beantwoordt. Met het gegeven antwoord heb ik tegelijk ook vraag 2 beantwoordt.
  Wat vraag 3 betreft kan ik melden dat mij dat nooit is opgevallen. Wel kan ik hier aan toevoegen dat intensieve veehouders zich vooral druk maken over dat deel van de mestwetgeving waarin mest als afvalstof wordt gezien wat verantwoord afgevoerd moet worden. Akkerbouwers maken zich juist druk over dat deel van de mestwet waarin mest als grondstof wordt gezien waar zo weinig mogelijk van in het milieu moet achter blijven.

 • minasblunders1

  Nee Mozes, vraag 1 kan alleen met ja of met nee worden beantwoord. Dus wat is het: ja of nee. Vraag 2 staat daarmee nog steeds open en je verhaal op vraag 3 is een kletsverhaal waar het helemaal niet om gaat.

 • Mozes

  Over wat voor mineralen heb jij het? In de mestwet gaat het over fosfor (P) en stikstof (N). Deze mineralen zijn in alle gevallen hetzelfde. Het zijn namelijk elementen en die kunnen niet veranderen.

 • eenvoudige boer

  Als er geen dierrechten meer zijn, dan gaat het hetzelfde als met de glastuinbouw. Allemaal grote bedrijven en geen rendementen.
  Het lijkt wel leuk als je flink uit kunt breiden en geen geld hoeft te betalen voor bijv. varkensrechten. Maar als je 5000 varkensrechten hebt, die eerst 200 euro waard waren dan is er toch mooi een miljoen euro verdampt. Als de varkensrechten weer 200 euro worden, dan wordt er weer goed verdiend in de sector. Van mij mogen ze blijven.

 • eenvoudige boer

  Als er geen dierrechten meer zijn, dan gaat het hetzelfde als met de glastuinbouw. Allemaal grote bedrijven en geen rendementen.
  Het lijkt wel leuk als je flink uit kunt breiden en geen geld hoeft te betalen voor bijv. varkensrechten. Maar als je 5000 varkensrechten hebt, die eerst 200 euro waard waren dan is er toch mooi een miljoen euro verdampt. Als de varkensrechten weer 200 euro worden, dan wordt er weer goed verdiend in de sector. Van mij mogen ze blijven.

 • alco1

  eenvoudige boer. Je moet in de toekomst kijken en dan moet je inzien dat varkensprijzen op wereldschaal bepaald worden. Elke vorm van concurentie vervalsing zowel de hogere welzijnsnormen die vaak alleen in ons land gelden, maar ook kosten voor dierrechten zijn daarvoor taboe.
  Alleen stoppers zien een extra pensioen verdampen.

 • alco1

  Mozes. Er zijn verschillende vormen van 'Intensief'.
  Zoals je zelf al aangeeft het landgebruik.
  Hoge producties nastreven door robot of drie maal daags melken.
  Zoveel mogelijk energie in de koe stoppen waardoor hogere productie en behoorlijk meer mest van goed kwaliteit voor bemesting beschikbaar komt.

 • John*

  prijs varkensplaats = onroerend goed + rechten + achterstallig onderhoud + onderhoud de komende jaren te verwachten. prijs zal nooit hoger worden dan wat het oplevert: het rendement. de grote vraag wat is de toegevoegde waarde van varkensrechten? een hogere prijs: NEE, we hebben de laagste prijzen van Europa, geen of lagere mestafzetkosten: NEE we betalen ons al 20 jaar lang blauw aan mest.. als je de som ziet. zie je dat alleen voor bedrijven zonder toekomst de rechten interessant zijn!

 • Mozes

  Alco1,als je een hogere productie per koe hebt wordt ook een hogere mestproductie berekent. Er ontstaat dus geen extra mest buiten de berekening van de mestwet om.

 • alco1

  Laten we het anders stellen: Quotum van 600.000 Ltr. volmelken met 60 koeien of rustig aan doen en het met 100 koeien volmelken. Wat is volgens jouw het verschil?

 • Mozes

  Met 100 koeien heb je meer mest omdat je meer onderhoudsvoer nodig hebt. Een koe die geen melk geeft heeft ook voer nodig voor eigen lichaamsonderhoud. 100 koeien gebruiken 100 keer voer voor lichaamsonderhoud + voer voor melk. 60 koeien gebruiken 60 keer voer voor lichaamsonderhoud + melk.
  Bij 100 koeien heb je vaak ook nog meer jongvee wat ook voer nodig heeft.

  Het belangrijkste verschil in jou situatie Alco1, is dat je 100 koeien met 6000 liter zoveel mogelijk met eigen voer voert. Met 60 koeien met 10000 liter zal een groter deel van het voer uit krachtvoer bestaan. Je hebt bij 60 koeien met 10000 liter op 3 manieren minder eigen voer nodig: 60 koeien met 10000 liter vreten minder dan 100 koeien met 6000 liter (minder onderhoudsvoer), groter deel uit krachtvoer, minder jongvee.
  Dat je met 60 koeien met 10000 liter in de mestberekening beter uitkomt komt niet omdat je dan meer mest hebt maar omdat je veel minder van je eigen grond hoeft te halen. Als er een droogte periode is kun je rustig de beregeningsinstallatie in de schuur laten staan want je hebt nog steeds voer genoeg. Het probleem zit niet in het extensief koegebruik maar zeer intensief grondgebruik.

 • Mozes

  De oplossing voor jou probleem Alco1 is zo snel mogelijk aan de kringloopwijzer meedoen. Als je kunt aantonen dat je meer van de grond haalt mag je met de kringloopwijzer er ook meer opbrengen.

 • alco1

  Met de 60 koeien veel meer mest per koe die ook nog hoogwaardiger is. Met de 100 koeien veel minder mest per koe en in totaal veel meer afvoeren met ook nog lagere gehaltes, waardoor extra tonnen afvoeren. Met als resultaat extra verschraling op je eigen land. Verschraling veroorzaakt juist meer kans op uitspoeling.
  Als je dit niet kunt aanzien en de mest als 'voorraad' opgeeft en wel gebruikt heb je een groot probleem. Met de BEX komt er niets uit en kringloopwijzer moeten we ook nog maar bezien, omdat het ook meer 'het paard achter de wagen spannen is.
  Kan ik dus stellen dat we in principe gedwongen worden om intensief te zijn.

 • Mozes

  Je bent zeer intensief in grondgebruik.

 • Mozes

  Een voorlopige oplossing is 'buitenlandse' fosfaat gebruiken wat veel grensboeren ook doen. Wat stikstof betreft zou je klaver in het grasland kunnen zaaien.

 • John*

  tja en met al die luchtwassers ook nog is minder depositie uit de lucht.. deze gratis stikstofbemesting moet dan alsnog toegevoegd met kunstmest.

 • alco1

  @mozes. Ik had de vraag? Worden we in principe niet gedwongen om intensief te zijn? M.a.w. Zoveel mogelijk koeien per ha met zo hoog mogelijke productie. Dus land van de hand doen, of onder een andere naam kan veel gunstiger zijn in de mestwet en dit is vreemd!!

 • Mozes

  Nee, wij worden niet gedwongen om intensief te zijn in de zin dat wij voordeel zouden hebben met veel dieren per hectare.
  Ik heb zelf een zeer intensief bedrijf ( 30000 liter per hectare). We mogen met derogatie 250 kg N uit drijfmest toedienen. Als ik niet mee doe aan de BEX hou ik na de verplichte mestafvoer amper 200 kg N over op eigen grond. Ook als ik wel mee doe aan de BEX kom ik niet aan de 250 kg N uit drijfmest. Ik doe niet aan zomerstalvoedering en ik heb geen beregeningsinstallatie maar in een groeizaam jaar zie ik bij mij ook het gras verschralen. Het probleem ligt bij jou in de regelmatige graslandvernieuwing, de beregeningsinstallatie en zomerstalvoedering. Deze drie factoren werken alle drie zeer opbrengstverhogend waar in de bemesting geen rekening mee gehouden wordt.

 • minasblunders1

  Mozes, (reactie op # 28): Die elementen zitten in verschillende leefwerelden, die leefwerelden zijn dus niet hetzelfde! Dus kun je de onderdelen uit die leefwerelden ook niet zomaar optellen.

  Vergelijk het met het volgende: intensieve boeren krijgen 10 munten van 10 eurocent en ruilen die om voor 5 munten van 20 eurocent. Volgens de mestwet zijn ze daarna even zwaar. In werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo; in werkelijkheid houden ze materiaal over. Extensieve boeren ( ook akkerbouwers) krijgen 5 munten van 20 cent en moeten die omsmelten naar 10 munten van 10 cent. Dit is volstrekt onmogelijk wegens tekort aan materiaal. Zo knullig is de mestwet!!

 • alco1

  Mozes. De drie factoren ken ik wel, maar daarin zit geen verschil toen ik met drie maal daags 60 koeien 600.000 ltr molk en later met veel meer koeien. Met 60 koeien kon ik land verhuren voor lelies en aardappelen, echter wel met behoud van mest rechten. Ik voerde toen veel perspulp, bierbostel en ook veel krachtvoer, met een sluitende mestboekhouding. Later met veel meer koeien bijna zelfvoorziend in voer, maar grote problemen met de mestboekhouding.
  Ik geef eerlijk toe dat ik de materie niet volledig begrijp, maar ergens moet het toch zitten in, dat er in het eerste geval veel meer mest door de structuurloze producten, per koe wordt geproduceerd.

 • minasblunders1

  Alco, een deel van het verschil zit 'm hierin, dat je bij die intensieve bedrijfsvoering veel meer voer aan mocht voeren, omdat je ook afzet had aan akkerbouwproducten die je mag compenseren (je had immers de mestrechten behouden). Een tweede reden is dat je, toen je intensiever boerde, een deel van het laagwaardig voer (kuilgras) verving door hoogwaardig voer. Van hoogwaardig voer krijg ie inderdaad veel meer mest dan van laagwaardig voer, kijk maar naar kippen; die schijten tegen de klippen op. Om het niet nog ingewikkelder te maken voor dit 'kennisland' heb ik tot op heden alleen nog maar het verschil aangegeven tussen de anorganische, plantaardige en dierlijke wereld. Maar daarnaast hebben we ook nog te maken met verschillende soorten voer die je ook niet zomaar bij elkaar kunt optellen.

 • alco1

  Ik zou ook graag een uitleg van @Mozes willen hebben.

 • Mozes

  Alco1, hoe lang is dat geleden? Was dat in de tijd dat de Minas er nog was?

 • alco1

  Toen ik drie maal daags 60 koeien molk was er nog Minas.

 • Mozes

  Alco1, er zijn dus twee veranderingen tegelijkertijd. Een verandering van bedrijfsvoering en een verandering van mestwetgeving.
  Met de vroegere Minas kwam je ongunstig uit als je weinig mineralen omzette. Een jongveeopfokker met 3 grootvee-eenheden per hectare kwam zeer ongunstig uit terwijl een melkveehouder die 3 GVE per hectare had juist gunstig uitkwam. De melkveehouder genereerde met zijn melkproductie een veel grotere mineralen afvoer dan de jongveeopfokker die alleen mineralen afvoerde door lichaamsgroei van de dieren. Door de wirwar van correctiefactoren en verliesnormen bleek een grote mineralenomzet gunstig uit te pakken. Ook een hoge hectare opbrengst was gunstig.
  In de huidige mestwet kom je juist ongunstig uit als je een bovengemiddelde opbrengst per hectare haalt.

  Ga de oude situatie eens doorrekenen met de huidige mestwet (eerst zonder BEX en dan eens met BEX). Ik denk dat je dan niet meer mest overhoudt dan in de nieuwe situatie. De oorzaak van het probleem zit dus niet in de verandering van bedrijfsvoering maar in de verandering van mestwet.

Laad alle reacties (46)

Of registreer je om te kunnen reageren.