Home

Nieuws

Meer overzomerende ganzen Overijssel

Zwolle - De populatie overzomerende ganzen in Overijssel was afgelopen zomer tien tot twintig procent groter dan vorig jaar. Dat blijkt uit tellingen. Het aantal moet volgens het ganzenakkoord dat vorig jaar is gesloten teruggebracht worden tot het niveau van 2005, maar met 33.000 dieren ligt het aantal nog bijna dubbel zo hoog, meldt LTO.

De dieren brengen soms ernstige schade toe aan landbouwgewassen. Terugdringen van het aantal ganzen wordt lastig, aldus LTO. De provincie mag van de wet geen ontheffing verlenen om bijvoorbeeld eieren te schudden en prikken in natuurgebieden. Andere diersoorten mogen niet lijden onder de ganzenbestrijding. Jagers mogen normaliter in de winter geen ganzen schieten.

Of registreer je om te kunnen reageren.