Home

Nieuws 613 x bekeken laatste update:9 okt 2013

Lidstaten zetten licht nieuw GLB op groen

Brussel – De EU-lidstaten zijn het op ambtelijk niveau eens over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarmee is opnieuw een stap gezet richting afronding van het proces.

Een week geleden stemde de landbouwcommissie van het Europees Parlement (EP) al in met het eind september gesloten akkoord over de laatste openstaande punten. Het nieuwe GLB moet nu nog formeel worden goedgekeurd in een zitting van het voltallige EP en door de Raad van de landbouwministers. De hervorming wordt dan op 1 januari volgend jaar van kracht, met uitzondering van het nieuwe systeem voor inkomensondersteuning; dat gaat pas in 2015 in.

Uit nieuwe cijfers blijkt dat Nederland er de komende periode 6,2 procent op achteruitgaat. Daar waar het nationale budget voor de eerste pijler in 2015 nog zo'n 781 miljoen euro bedraagt, is dat vier jaar later gedaald tot zo'n 732 miljoen euro. Dit kan nog minder worden als staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) besluit gebruik te maken van de mogelijkheid maximaal 15 procent van het budget te verschuiven naar de tweede pijler. Andersom kan overigens ook, maar dat lijkt niet voor de hand te liggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.