Home

Nieuws 2 reacties

LTO: Arcadis-rapport is theoretische exercitie

Den Haag - Het rapport van onderzoeksbureau Arcadis over de uitbreidingsruimte voor de veehouderij in Nederland is vooral een theoretische exercitie. Dat zegt LTO Nederland in een eerste reactie.

Arcadis zocht in opdracht van natuur- en milieuorganisaties uit hoeveel vee er op basis van planologische ruimte en milieugebruiksruimte nog bij zou kunnen komen. Die exercitie komt uit op een potentiële verdubbeling van de veestapel.

Arcadis heeft niet onderzocht in welke mate die groei van de veestapel waarschijnlijk is op basis van het economisch perspectief. Evenmin is rekening gehouden met beperkingen als gevolg van de afzetruimte van de mest. Als de afzetruimte voor de mest niet wordt meegenomen, valt elke realiteit onder de cijfers weg, vindt LTO Nederland. "Dit is de grootste onzin die er is", aldus LTO Nederland.

Laatste reacties

  • Aerschot

    Nu helemaal eens met LTO Nederland. Echter, gemeenten MOETEN bij de behandeling en vaststelling wel rekening houden met deze theoretische exercitie. Wettelijk verplicht. En dat resulteert dan weer in geen enkele ruimte op bouwblokniveau. 'Bestemmen op de muur', is dan de kretologie. Mede hierom zijn er zoveel beheersverordeningen afgetikt zo tegen juli van het afgelopen jaar. Een misser in de wetgeving! Jammer.

  • info460

    Arcadis wordt voor dit rapport betaald door de gezamenlijke natuurbeschermingsorganisaties. Dus Arcadis heeft een duidelijk doelomschrijving gekregen. De uitkomst stond al vast vooraf! Overigens is er niets mis met meer dieren, als daardoor de bedrijven dierenwelzijn kunnen verbeteren, de uitstoot zullen verminderen en economisch sterker worden. Da's pure winst op alle vlakken. Ik zie niet in dat dit nadelig is voor wie dan ook? Win-win situatie zou ik zeggen. Geef die dierrechten maar direct vrij. De mestverwerkingsverplichting reguleert de rest. Geen onnodige regelgeving. Laat de ondernemer ondernemen en de overheid alleen de spelregels opstellen. = Minder belasitnggeld afdragen = meer inkomsten voor BV Nederland = omkering recessie = economisch sterk NL = beter dierenwelzijn = minder milieubelasting = meer natuur. IEDEREEN BLIJ. Doen!

Of registreer je om te kunnen reageren.