Home

Nieuws 462 x bekeken

Kamer: brandveiligheidseisen stallen evalueren

Den Haag - De Tweede Kamer wil dat de nieuwe brandveiligheidseisen voor stallen worden geëvalueerd. Indien hieruit blijkt dat de regelgeving niet effectief is, moet de regelgeving worden teruggedraaid en eventueel worden vervangen door regels die wel effectief zijn.

De Kamer steunde een motie van VVD-Kamerlid Barbara Visser waarin ze hier om vraagt. Visser constateert dat de nieuwe eisen voor de brandveiligheid voor stallen, zoals opgenomen in het bouwbesluit 2012, strenger zijn dan de voorschriften voor huizen en dat deze aanscherping van de normen de veehouderij 25 miljoen euro kost. Ze voegt er aan toe dat verzekeraars al strenge eisen stellen als het gaat om brandveiligheid.
Visser ziet meer in het veranderen van gedrag van veehouders om de brandveiligheid te vergroten.
Moties van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren om de nieuwe brandveiligheidseisen ook te laten gelden voor bestaande stallen en om preventiemaatregelen als rookmelders verplicht te stellen, haalden geen meerderheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.