Home

Nieuws

Gelderland wil aantal zomerganzen verminderen

Arnhem - Gelderland wil het aantal ganzen terugbrengen van 100.000 naar maximaal 60.000 dieren per jaar. Dat hebben Gedeputeerde Staten dinsdag besloten.

In de zomer van 2013 zijn er in Gelderland bijna 100.000 grauwe ganzen geteld. In 2005 waren dat er nog 28.800. Om de schade terug te brengen, is jaarlijks een reductie van de stand nodig tussen de 30.000 en 40.000 ganzen. Afgelopen jaar werden er in Gelderland 20.000 ganzen gedood, de komende jaren moeten tot tweemaal zoveel ganzen gedood worden.

In het Ganzenbeheerplan wordt opgenomen hoeveel soorten aanwezig zijn, hoeveel ganzen gewenst zijn en welke maatregelen worden genomen. Het beheerplan moet begin 2014 klaar zijn. Provinciale Staten moeten de uitwerking van het plan nog goedkeuren.

Een reductie van het aantal zomerganzen is inmiddels in het gehele Rivierengebied mogelijk. Voor het eerst is ontheffing verleend voor het afschot van koppelvormende grauwe ganzen in het vroege voorjaar. Vanaf 2014 zal de rustperiode vanaf 1 november ingaan. Wel blijft schadebestrijding van winterganzen op kwetsbare gewassen, zoals pas ingezaaid grasland, op basis van het ganzenakkoord mogelijk. Voor eventuele landbouwschade is er een tegemoetkoming van het Faunafonds.

Het besluit van GS komt voort uit het landelijk Ganzenakkoord. Het aantal ganzen in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit heeft geleid tot een stijging van de landbouwschade. De twaalf provincies en de Ganzen-7 (De12Landschappen, Federatie Particulier Grondbezit, Land- en Tuinbouw Organisatie, Natuurmonumenten, stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming) hebben een akkoord gesloten om het ganzenprobleem aan te pakken. Het akkoord wordt uitgewerkt in maatregelen per regio.

Of registreer je om te kunnen reageren.