Home

Nieuws 7 reacties

'Geen rol vergunningsperikelen bij afweging dierrechten'

Den Haag – VVD-Kamerlid Helma Lodders vindt dat de moeizame vergunningverlening voor mestverwerkingsinstallaties geen reden mag zijn om dierrechten in te voeren voor melkvee en de dierrechten voor varkens en pluimvee te behouden.

Ze vraagt staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) hoe ze om gaat met de moeizame vergunningverlening voor mestverwerking, nu het Mestinvesteringsfonds meldt dat twee derde van de aangemelde aanvragen voor mestverwerking kampt met problemen met de vergunningverlening. "Houdt u rekening met de ambitie van de sector die graag wil maar niet kan starten met de mestverwerking omdat de overheden niet meewerken inzake vergunningverlening?", vraagt Lodders in schriftelijke Kamervragen die zij samen met CDA-Kamerlid Jaco Geurts indiende.
Lodders vraagt de staatssecretaris of ze rekening houdt met de vergunningsproblemen als er een afweging wordt gemaakt om al dan niet door te gaan met dierrechten. Ook vraagt ze Dijksma of er een analyse is gemaakt van de mestverwerkingsprojecten die nog geen vergunning hebben. Lodders wil graag weten in welke provincies de vergunningverleningen wel en niet op orde zijn. De politica is ook benieuwd naar de stand van zaken rondom het convenant tussen regionale en landelijke overheden voor vergunningen voor mestverwerkingsinstallaties, dat door de staatssecretaris is toegezegd tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, in september van dit jaar.

Laatste reacties

 • probe14

  Achterhoedegevecht. Dierrechten komen en blijven. Hoe kun je het loslaten als verwerking niet van de grond komt? Vergunning vaak moeilijk, financiering helemaal drama.

 • agratax2

  info387. Je draagt de nodige opstakels aan voor mest verwerking. Het zelfs de vraag of verwerking van melkveemest wel rendabel te maken is op een wijze die alle mineralen terug wint, zodat er van milieu belasting geen sprake kan zijn en het -duurzame oplossing- is. Hopelijk geen dierenrechten, dat wordt weer een kostenpost en dat geeft geen oplossing om een evenwichtig aantal dieren per bedrijf (ha) te krijgen zodat er van mestverwerking of afzet geen sprake hoeft te zijn. Leren boeren het dan nooit, dat gesleep met mest de burgers langzaam de keel begint uit te hangen.

 • evanderpasch1

  dierrechten kosten alleen geld bij uitbreiden en als ze blijven brengen ze ook nog een keer wat op

 • John*

  dierrechten zijn alleen interessant voor boeren die in de toekomst de stallen achter t huis af willen breken en willen blijven wonen waar ze nu zitten.. op toekomstgerichte courante bedrijven drukken deze alleen de waarde van het vastgoed en het vee.. rechten zijn niet te financieren maar moeten wel betaald worden.

 • probe14

  Dierrechten geven een nationaal plafond aan onze mestproductie. En voorkomt explosieve groei van de veestapel. Of willen we nog meer dieren en nog minder verdienen?? En de kostprijsverhoging is datgene wat de markt toelaat. Kwestie van vraag en aanbod. Als groeiplannen niet waat blijken te zijn zal een overschot aan dierrechten de prijs zover drukken dat het maar een fractie is van totale kostprijs. De veehouderij zou de dierrechten moeten omarmen! Het grootste gedeelte doet dat ook. Alleen zo jammer dat een klein gedeelte (de grote groeiers) de toon aanslaat.

 • schoenmakers1

  info, je geeft de indruk dat we in nederland op een eiland zitten, in jou stelling kan ik meegaan als de dierrechten in de gehele wereld worden ingevoerd, maar ik denk niet dat dit zal gebeuren, dus zeker niet doen, de overheid heeft het toch altijd over een gelijk speelveld dat nodig is om oneerlijke concurrentie te voorkomen, of is dit alleen het geval als ze zelf er voordeel van heeft (boetes uitschrijven)

 • alco1

  We houden een regulering in de vorm van mestafzet en voeraanbod, waarom moet daar een kostenpost als dierrechten bij?
  Reken is uit hoeveel geld er met quotum aankoop uit de landbouw is gevloeit. Dat zelfde krijg je ook met dierrechten. Er stoppen nu eenmaal boeren en er is uitbreiding. Ook heeft quotum nooit de melkprijs kunnen sturen. Kijk maar naar de achterliggende jaren. Wereldhandel is daarvoor bepalend.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.