Home

Nieuws

'CTGB moet transparanter'

Den Haag – Een internationale commissie van deskundigen vindt dat het CTGB transparanter moet zijn over besluiten en de onderbouwingen daarvan. Dat oordeelt de Internationale Visitatiecommissie (IVC) na een beoordeling van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) dit voorjaar.

IVC heeft bij de beoordeling van het CTGB geen besluiten gevonden die niet adequaat waren onderbouwd of niet juist waren. IVC concludeert dat het CTGB een wetenschappelijk gedreven toelatingsautoriteit is die goed wordt geleid.

De aanbevelingen zijn gericht op mandaat en transparantie, werken in overeenstemming met de geldende regelgeving, personeelsbeleid, sturen op kwaliteit, collegiale toetsing en documentatie. Zo is er aandacht voor de interne werkprocessen van het CTGB.

Het CTGB reageert dat ze zich goed kan vinden in de adviezen. Staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) is verheugd dat de IVC geen enkel geval heeft aangetroffen waarin een risicobeoordeling of risicomanagement besluit van het CTGB werd beschouwd als onvoldoende gefundeerd of onjuist. Ze heeft het CTGB gevraagd de aanbevelingen voortvarend op te pakken.
De volgende internationale visitatie bij het CTGB staat gepland voor 2018.

Of registreer je om te kunnen reageren.