Home

Nieuws 1081 x bekeken 1 reactie

'Breng schade door sjoemelen rente in kaart'

Tilburg – Grotere ondernemingen in de agribusiness en primaire sector moeten in kaart brengen in hoeverre de fraude van de Rabobank met interbancaire rentetarieven zoals Libor en Euribor hun geschaad heeft. Voor grotere leningen kan de geleden schade substantieel en het procederen waard zijn. Dat zegt de in de landbouw bekende advocaat Theo Linssen.

Procederen is volgens Linssen niet bij voorbaat kansloos. "De Euribor is vaak referentie bij leningen, terwijl Libor referentie is bij tal van financiële instrumenten die in het grootzakelijke verkeer worden gebruikt. Als deze partijen te veel rente hebben betaald, is sprake van schade en kan de bank aansprakelijk worden gesteld. Dat er in potentie schade is geleden blijkt ook wel uit de omvang van de schikking, 800 miljoen euro, en het aftreden van de bestuursvoorzitter."
De grote uitdaging is volgens Linssen wel het in kaart brengen van eventuele schade. Het Openbaar Ministerie stelt dat uit onderzoek van de FIOD blijkt dat "een groot aantal gevallen van ontoelaatbare (pogingen tot) beïnvloeding van de inzending van rentetarieven door Rabobank" zijn aangetroffen. Het betreft misstanden door dertig medewerkers in de periode van 2005 en 2010. Bij een eerdere zaak van Barclays bleek dat de rentes soms licht hoger, soms licht lager werden voorgesteld dan de werkelijkheid.
De onderzoeken lopen ondanks de schikking die Rabobank trof door. De schikking met de Amerikaanse toezichthouder bijvoorbeeld geldt voor een periode van twee jaar, waarbij van vervolging helemaal wordt afgezien wanneer de Rabobank in die periode volledige medewerking verleent.
Het treffen van een schikking maakt dat mogelijk niet alle bewijsstukken tegen Rabobank en andere betrokken banken niet worden bekendgemaakt. Dat maakt procederen wel lastig. Niettemin treffen andere banken die onderwerp van onderzoek zijn voorzieningen voor langslepende juridische procedures. Deutsche Bank maakte onlangs bekend 1,2 miljard euro apart te zetten voor mogelijke rechtszaken.
In de Verenigde Staten heeft een groep financiële partijen die zaken deed met de Rabobank al een procedure gestart. Het lijkt waarschijnlijk dat met de internationaal gebruikte Libor meer gesjoemeld is dan met de Euribor. De boete die Rabobank in Nederland betaalt, 70 miljoen euro, is maar een fractie van het totaal.

Eén reactie

  • Mart En

    Wat is het rustig hier ????

Of registreer je om te kunnen reageren.