Home

Nieuws 5795 x bekeken 17 reacties

Arcadis: planologisch kan de veestapel verdubbelen

Utrecht- Planologisch is er ruimte voor een verdubbeling van de veestapel. Dat blijkt uit een studie van Arcadis, in opdracht van Stichting Natuur en Milieu, Milieudefensie en de natuur- en milieufederaties.

Arcadis onderzocht hoeveel de veestapel kan groeien op basis van de planologische ruimte op basis van provinciale structuurvisies, verordeningen ruimte en de gemeentelijke bestemmingsplannen en de milieuruimte.

In de meeste provinciale structuurvisies is het maximale bouwblok voor veebedrijven 1,5 hectare, in sommige provincies is dit onder voorwaarden groter. De provincies in de concentratiegebieden Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, bieden de meeste ruimte aan intensieve veehouderij. De akkerbouwprovincies bieden wel ruimte voor grootschalige melkveebedrijven, maar minder ruimte voor intensieve veehouderij.

Uit de studie van Arcadis blijkt dat in Nederland ongeveer 40 procent van de bestaande milieuvergunningen niet wordt benut. De veestapel kan bij het benutten van deze ruimte nog met ongeveer 50 procent groeien. In de melkveehouderij kan benutting van deze latente ruimte betekenen dat de veestapel met 50 tot 100 procent groeit. De ammoniakemissie uit stallen zal daardoor met 40 tot 70 procent toenemen. De emissie van geur uit stallen zou dan met 20 tot 50 procent toenemen.

Naast benutting van de latente ruimte kan de veestapel uitbreiden door het nemen van technische maatregelen op bedrijven, waardoor meer dieren gehouden kunnen worden binnen dezelfde vergunning. Daarnaast biedt de groeiruimte in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof ontwikkelruimte en kunnen de mogelijkheden die er zijn voor uitbreiding van emissies van geur en fijnstof benut worden om de veestapel te laten groeien, oordeelt Arcadis.

Een grotere veestapel zal leiden tot een hogere emissie en depositie van ammoniak. Daarnaast zal de uitstoot van geur en fijnstof toenemen, ondanks dat de technische maatregelen de emissie per dier verlagen.

Arcadis zegt dat er een reële kans is dat de veestapel groeit als het melkquotum en dierrechten worden afgeschaft. “Er zijn onvoldoende garanties dat die toename kan worden voorkomen met het huidige potentieel van overheidsregulering, technische maatregelen en marktwerking”, aldus Arcadis.

Natuur & Milieu, Milieudefensie en de natuur- en milieufederaties roepen staatssecretaris Sharon Dijksma en de Tweede Kamer op om de dierrechten voor kippen en varkens te handhaven en voor koeien in te voeren. Ze bieden het rapport dinsdag met een petitie aan Kamerleden aan.

Laatste reacties

 • Aerschot

  Uiters vreemde opstelling van NMO. In Overijssel hebben ze ook het Akkoord van Overijssel ondertekend. Ruimte voor de beide eco's, zeg maar economie en ecologie. En dan deze actie. Uitermate triest!

 • Romeijn

  Aerschot, dit is geen actie. Dit is de conclusie van Arcadis naar aanleiding van een verstandige vraag. Mag de LTO niet blij zijn dat nu anderen dit onderzoek hebben betaald?

 • Aerschot

  @Romeijn Blij zijn met de betaling?? Tja, je moet vooral blij zijn dat groeperingen aan de hand van dit goede rapport (en dat meen ik want de planologische conclusie is juist) gaan roepen voor invoering dierrechten. Daar was LTO toch tegen? Als je al blij kunt zijn met het feit dat wij de boeren dit rapport niet hebben betaald heb je 't volgens mij niet helemaal begrepen. Maar natuurlijk kan ik er ook naast zitten. Oh ja, mijn naam is niet geheim.

  Wim Brus, Giethoorn

 • reiziger

  in theorie hebben de geleerden altijd gelijk als we geen quotum krijgen op auto,s kan het aantal auto,s nog verdriedubbelen zeer slecht voor co2 uitstoot
  fijnstof zurenregen geluidoverlast stank maar in de praktijk nemen de files af zo is het net zo met de landbouw in praktijk neemt de milieu winst toe

 • ...............

  Is er voer voor een verdubbeling van de veestapel, t'is nu al krap bij veel collega's. Ik zie het nog maar zo niet gebeuren.

 • stowalbeet1

  Het is voor mij onbegrijpelijk dat men nog steeds denkt in uitbreiding van aantallen dieren. De balans bodem, plant dier is al ernstig verstoord. Methaan uitstoot is alleen een probleem door te grote aantallen runderen op een beperkte ruimte; en meer grond gebruiken voor dier voeding lijkt me ook geheel uit de tijd. Kunnen we echt niet komen tot een werkelijke ecologische bezinning?

 • Marcel v

  Ben ik hier de enige die dit een idoot onderzoek vind? Dit is gefinancierd door clubjes die vantevoren de eindconclusie al bepaald hadden en hiermee hun idealen (de nederlandse landbouw om zeep helpen) trachten te bereiken.
  Triest !

 • alco1

  Nee Marcel v. Velen vinden het te idioot om op te reageren.

 • koeakker

  Ik snap de conclusie van de milieuclubs niet. Met dierrechten houdt je dezelfde theoretische uitbreidingsmogelijkheden. Dierrechten lijkt mij niet een duurzame oplossing. Per kg geproduceerde melk of vlees zullen we slechter gaan presteren. En dat in een wereld waar de vraag naar hoogwaardige voedingsproducten toeneemt.

 • trijnie

  MIJN KLOMP LIGT IN DUIGEN.........
  Of te wel ik snap er niks meer van.

 • koestal

  toch goed nieuws

 • Momfer

  gewoon de dierrechten niet afschaffen.

 • melkkoeienboer

  weer luchthandel creeren.

 • Eekterman

  In theorie kan het aantal mensen in Nederland ook wel verdubbelen, mischien maar een fokverbod instellen??

 • Bressele-hoeve

  40% van bestaande vergunningen worden niet benut! Deze dienen nog ingetrokken te worden door gemeenten die hierin laks zijn.
  Zijn deze ingetrokken dan is er geen groei van 50% mogelijk.
  Lachertje dit onderzoek. De onderzoeksvraag bepaalt de uitkomst immers.
  Boerin

 • jordi 1455

  @Eekterman daar komen politici niet mee, dan verliezen ze hun achterban.

 • karst kooistra

  Als het maar duurzaam is en we het debat met de burger aan blijven gaan, dan komt t wel goed!

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.