Home

Nieuws 619 x bekeken

Afspraak over water Veenweidegebied

Zegveld - LTO Noord heeft met provincies en waterschappen afspraken gemaakt over beperking van de emissie van nutriënten zoals mest naar het water.

De afspraken zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst Nutriënten Veenweidegebied Rijn-West. Onderdeel van de afspraken is de toepassing van fosfaatevenwichtsbemesting en de inzet van precisie-bemestingsapparatuur. Agrarische natuurverenigingen helpen bij het contact tussen boeren en overheid over het beheer van natuurvriendelijk overs of het baggeren. Daarbij wordt ook gekeken naar vergoedingen in het kader van het Europees plattelandsbeleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.