Home

Nieuws 1 reactie

5 procent meer graasdiermest in 2014

Den Haag – De hoeveelheid stikstof en fosfaat die graasdieren produceren, gaat in 2014 met 5 procent omhoog. Gevolg is dat de mestproductie uitgedrukt in stikstof en fosfaat per bedrijf en landelijk hoger wordt.

Oorzaak is het afschaffing van de correctiefactor voor de berekening van de mestproductie van graasdieren. Dat blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma in antwoord op vragen van Kamerlid Jaco Geurts (CDA).
Vanaf 1 januari 2014 vervalt niet alleen de correctie van de forfaitaire mestproductienormen per graasdier, maar ook de correctie van de bedrijfsspecifieke excretieberekening (BEX). De 5 procent correctie is nu nog verwerkt in de forfaitaire normen en wordt in de BEX toegepast op de berekende productie van stikstof en fosfaat. De berekende mestproductie van graasdieren (melkvee en andere runderen met uitzondering van witvleeskalveren, schapen en geiten, paarden en ezels) wordt daardoor ruim 5 procent hoger, bevestigt het Ministerie. Dat betekent dat meer mest afgevoerd moet worden of dat een bedrijf meer grond in gebruik moet hebben.
Eerder berekende Boerderij dat het effect voor een BEX-bedrijf met 90 melkkoeien en 55 stuks jongvee uit kan komen op een hogere mestproductie van 550 kilo stikstof en 230 kilo fosfaat. Landelijk betekent het ook dat de totale stikstof- en fosfaatproductie fors stijgt. Op basis van de mestproductiecijfers over 2012 gaat het dan om maximaal 14 miljoen kilo stikstof en ruim 4 miljoen kilo fosfaat.
De forfaitaire normen voor de stikstof- en fosfaatproductie worden bovendien geactualiseerd. Mogelijke aanpassingen die daarvan het gevolg zijn worden "waarschijnlijk per 1 januari 2015 doorgevoerd" aldus de staatssecretaris. Dat kan betekenen dat de forfaitaire normen alsnog in 2015 weer lager worden.
De afschaffing van de correctiefactoren werd in september door Dijksma aangekondigd in een brief over de onderhandelingen met Brussel over het mestbeleid vanaf 2014 inclusief verlenging van de derogatie. Dat wordt vastgelegd in het zogenoemde vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn, maar nu is duidelijk dat de correctiefactoren al in 2014 verdwijnen.

Eén reactie

  • John*

    tja met gebruiksnormen en berekende mestnormen heeft nederland iig geen dierrechten stelsel nodig. voldoende instrumenten om de mestkosten op te drijven en de veestapel beperkt te houden..

Of registreer je om te kunnen reageren.