Home

Nieuws 8 reacties

WUR in de rats over ammoniakmeting

Wageningen - De standaardmethode (de massabalansmethode) die internationaal gebruikt wordt om de ammoniakemissie vast te stellen, geeft hogere meetresultaten dan andere methoden.

Dit blijkt uit een literatuurstudie van een groep Zwitserse en Nederlandse onderzoekers onder leiding van Jorg Sintermann. Nederland baseert de officiële emissienorm ook op deze meetmethode. Bij de Wageningen UR is veel discussie ontstaan over de betrouwbaarheid van meetmethoden.

De onderzoekers vergeleken 350 metingen uit Canada en Europese landen met elkaar. Uit dit onderzoek bleek dat de recenter ontwikkelde meetmethodieken in vergelijking met de gebruikte standaardmethode lagere emissiewaarden geven. De massabalansmethode is ontwikkeld in de jaren zeventig en Nederland gebruikt deze ook als standaard. Het is een methode waarbij volvelds het ammoniakgehalte in de lucht gemeten wordt, op meerdere hoogtes. Overige micrometreologische methodes geven langere resultaten aan dan de massabalansmethode.

Martin Kropff, Rector Magnificus van Wageningen UR: “Metingen van ammoniak zijn verschrikkelijk moeilijk.”

Binnen de Wageningen UR is veel discussie ontstaan over de mogelijke verschillen tussen meetmethodieken voor ammoniak. Maandag- en dinsdagmiddag heeft Kropff met diverse onderzoekers urenlang rond de tafel gezeten om de ontstane ophef over de betrouwbaarheid van de ammoniakmetingen te bespreken. Besproken is hoe het kan dat verschillende meetmethoden zulke uiteenlopende resultaten kunnen geven. Besloten is dat WUR een groot internationaal onderzoek wil opzetten naar meetmethodieken voor ammoniak. Volgende maand vindt hierover een internationale workshop plaats in Zwitserland.

Aanleiding voor de ophef is de uitkomst van het veldonderzoek van Egbert Lantinga waaruit blijkt dat er mogelijk minder ammoniak vrij komt bij het bovengronds uitrijden van drijfmest dan tot nu toe werd aangenomen. Lantinga gebruikte verschillende meetmethoden en niet de massabalansmethode.

De officiële emissie van bovengronds uitrijden van drijfmest is 74 procent en is vastgesteld op basis van de massabalansmethode. De Commissie Deskundigen Mestbeleid (CDM) stelt deze gegevens op. Het ministerie laat zich adviseren door de CDM, een onafhankelijke wetenschappelijke commissie. Sinds het verbod op het bovengronds uitrijden van drijfmest twintig jaar geleden, is er beperkt nog onderzoek gedaan naar de ammoniakuitstoot bij gieren. De CDM baseert de emissiefactor van 74 procent op basis van metingen met de massabalansmethode uit begin jaren negentig.

Kropff wil echter niet zeggen dat de huidige standaardmethode niet goed is of de gebruikte gegevens onjuist zijn. “Het is voor als nog de beste methode die er is omdat het de enige methode is die volvelds op verschillende hoogtes meet. Maar de uitkomst van het onderzoek van Lantinga en het onderzoek van Sintermann maakt duidelijk dat er nog eens heel goed gekeken moet worden naar hoe ammoniak zich gedraagt in de lucht en hoe het beste gemeten kan worden.” Hij benadrukt dat ammoniak moeilijk meetbaar is en daardoor moeilijk te kwantificeren. Bekend is dat ammoniak heel gevoelig voor weersomstandigheden. “De omstandigheden bepalen de hoeveelheid emissie. De situatie op het ene perceel kan heel anders zijn dan op een andere perceel”, aldus Kropff.

Laatste reacties

 • bertes

  ze hebben altijd het Diederik Stapel methode gebruikt. werkt altijd.
  Emotie politiek

 • minasblunders1

  Diederik Stapel nam tenminste nog de moeite om een en ander te verzinnen. Die WUR-lui doen helemáál maar wat. Bovendien zijn de gevolgen voor mensen hier nogal wat groter. Ik raad de WUR aan om nu maar meteen ALLE fouten recht te zetten. Anders blijven ze voor lul staan.

 • bankivahoen

  Schade en schande kon wel eens vele malen erger worden als destijds met onze Roos en Stapel. Het verschrikkelijke hiervan is dat er op drijfzand gebaseerde wetgeving is toegepast om het aantal boeren te decimeren! Het is te hopen dat eerlijke wetenschappers zich eens vastbijten in deze materie en dat Nederland daarna door het Europees strafhof gedwongen zal worden om alle kosten die boeren hebben moeten maken om aan deze leugenachtige regels te voldoen volledig vergoed krijgen !

 • HollemanAam

  Wie betaald (destijds LNV) bepaald...er moest uitkomen wat men wilde om beleid te willen en kunnen maken.... Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Dit gebeurd te vaak, zogenaamd onafhankelijk doch gekleurd onderzoek is leidend....de sector is het lijdend voorwerp met de lange ij. Wij betalen zelf mee aan de ons opgelegde afknijpregelingen....

 • Mels

  WUR Opheffen dunkt mij,kramen onzin uit en maken belastinggeld op aan niets.

 • Klaas Hoogendoorn

  Als je die lantinga nou gewoon gelooft is dat onderzoek heel veel geld waard
  Alleen die boeven die de mest wet gemaakt hebben zoals het Nuis die moeten ze de deur uit jagen .
  Er is niet 1 Europees land die zoon stom mest belijd heeft als dat kleine kloten landje waar wij in wonen .
  Het wordt hoog tijd dat de waarheid nu eens mag geaccepteerd worden

 • CropdusterNL

  Typerend voor het Nederlandse beleid..Als jullie het onderzoek zo neerzetten dan krijgen jullie...zo werkt het wisselgeldprincipe van de Nederlandse Overheid. Puur beleidsmatige aannames... #Boerenbedrog

 • Sjaak

  Tja, nu zitten ze weer in de rats...

  Maar waarom? Het leidt toch weer tot een volgend onderzoek, nl. het opzetten van een groot internationaal onderzoek naar verschillende meetmethodieken van ammoniak, werkverschaffing!
  Nee, de WUR hoeft hierover niet in de rats te zitten, het is hun werk, wordt allemaal betaald en verantwoordelijkheid wordt waarschijnlijk afgeschoven op het 'voortschrijdend inzicht heeft aangetoond dat...'
  Het zou pas echt interessant worden, als ze in de rats zaten over de inhoud en het doel van een dergelijk onderzoek. Dus wat is de significantie van het bepalen van de hoeveelheid emissie, maakt het wat uit of de emissiefaktor 74 of 25 procent is...? Stel, dat ze dat gaan onderzoeken, dan zou dat wel eens veel tijd en geld kunnen besparen....maar misschien is dat wel niet de bedoeling!;)

  Overigens vraag ik me ook af, wat dit nu voor gevolgen heeft t.a.v. de Rav-lijst emissiefactoren en of die nog wel significant van belang is. Immers het gehele ammaniakbeleid wordt in diskrediet gebracht, toch?!

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.