Home

Nieuws 1 reactie

Voorzitter Centrale Grondkamer: Pachtprijzenbesluit verwarrend

Arnhem - Het Pachtprijzenbesluit is verwarrend en juridisch-technisch is de systematiek van dat besluit gebrekkig. Dit zegt mr. Lodewijk Valk, voorzitter van de Centrale Grondkamer en van de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Op de Actualiteitendag agrarisch recht van het Instituut voor Agrarisch Recht sprak rechter Valk op persoonlijke titel over de nieuwe regels voor de pachtprijs van bedrijfsgebouwen. Er bestaat in de praktijk verwarring over die nieuwe regels. Die verwarring wordt in de hand gewerkt door sommige formuleringen in het pachtprijzenbesluit en in de nota van toelichting op de nieuwe regels. "Het pachtprijzenbesluit moet worden begrepen vanuit het Burgerlijk Wetboek", zo licht Valk toe. Het Burgerlijk Wetboek kent drie soorten pachtprijzen. In de eerste plaats de 'overeengekomen pachtprijs' tussen verpachter en pachter die getoetst wordt door de grondkamer. In de tweede plaats de 'hoogst toelaatbare pachtprijs' die jaarlijks door de minister wordt bepaald. Het derde begrip pachtprijs is die van de 'tussen partijen geldende pachtprijs'. "Als men het onderscheid tussen die begrippen in het oog houdt, zijn de vragen die in de praktijk leven eenvoudig te beantwoorden", zegt Valk.

Gaan partijen met elkaar in gesprek over een nieuwe prijs voor het verpachte bedrijfsgebouw en worden zij het eens, dan moeten zij dat vastleggen in een pachtwijzigingsovereenkomst. Die overeenkomst wordt vervolgens door de grondkamer getoetst aan de hoogst toelaatbare pachtprijs. Komen partijen er samen niet uit, dan kan een van hen de grondkamer vragen de prijs van het bedrijfsgebouw te herzien. Doen partijen niets, dan wordt de tussen hen geldende pachtprijs jaarlijks herzien met een percentage.

Eén reactie

  • koestal

    partijen komen er toch niet uit !

Of registreer je om te kunnen reageren.