Home

Nieuws 47 reacties

Kabinet dreigt met melkveerechten

Den Haag - Als de veehouderij eind 2013 geen concrete voorstellen heeft voor het realiseren van voldoende mestverwerkingscapaciteit, zijn maatregelen om de omvang van de veehouderij te begrenzen nodig. Dat schrijven staatssecretarissen Sharon Dijksma (landbouw) en Wilma Mansveld (milieu) in een brief aan de Tweede Kamer.

Gedacht wordt aan het instellen van maximale aantallen dieren voor pluimvee, varkens en melkkoeien. Alternatief is het alsnog invoeren van een systeem waarbij het resterende mestoverschot per bedrijf via afgesloten mestplaatsingsovereenkomsten wordt verantwoord. De staatssecretarissen gaan een wetsvoorstel voorbereiden om melkveerechten in te voeren als de situatie er om vraagt.

Dijksma en Mansveld roepen het bedrijfsleven op om te komen met concrete plannen voor het realiseren van voldoende mestverwerkingscapaciteit en aanvullende maatregelen om de doelen van het mestbeleid en relevante milieudoelen te halen. De staatssecretarissen willen eind 2013 conclusies trekken over het succes van de mestverwerking en eventueel noodzakelijke aanvullende maatregelen.

Als de Tweede Kamer deze lijn steunt, willen de bewindslieden het voorliggende wetsvoorstel dat het vorige kabinet heeft ingediend aanpassen met deze nieuwe afspraken.

Laatste reacties

 • Sjaak

  Wat was er mis met het voorliggende wetsvoorstel van het vorige kabinet...?
  Waarom dat wetsvoorstel niet aannemen, dan is er toch geen mestoverschot meer?!
  Dit is een kwestie van 'pappen en nathouden', met als resultaat dat iedereen nu gaat anticiperen op het voorstel van melkveerechten...mag toch hopen, dat ze dan werken met referentiejaren uit het verleden, voorkomt iig. hektiek!

 • elsvandeven

  Voorliggende wetsvoorstel is inderdaad goed, mits zonder mestplaatsingsovereenkomsten. Veehouder kan niet anticiperen op rechten, maar moet, sectorbreed, investeren in echte oplossingen. Niet kiezen en niks doen is dierrechten houden/krijgen...

 • bankivahoen

  Maximale aantallen voor pluimvee?? Welk mestprobleem heeft deze sector nog? Dep heeft het probleem al opgelost en een tweede installatie zou al ergens in gedachten zijn.Al heb ik mijn twijfels of er over een aantal jaren nog wel genoeg mestaanvoer gegarandeerd kan worden.Ook Dep zou nu al moeten anticiperen op de termijn van over 5 jaar als alle aanvoercontracten aflopen.

 • schoenmakers1

  alweer een actie van dijksma dat ze niet veel op heeft met de landbouw, zou ze ergens niet gelogen hebben dat ze snel op kan hoepelen, ziet er slecht uit voor de landbouw met zo`n persoon op deze plaats

 • vleesvarkenshouder

  Jammer dat de verwerkingsplicht in 2013 niet van start is gegaan. Sector heeft overheid gevraagd de verwerkingsplicht van start te laten gaan, maar deze heeft hier door de wisseling van de wacht .... laten liggen. Het is wel makkelijk roepen dat de sector de handschoen moet oppakken. Volgens mij wordt dit nu gedaan, MAAR een steun in de rug van de overheid hoort hier volgens mij wel bij. En deze wordt nu niet echt geboden. In de brief aan de kamer wordt zelfs de vergunningsverlening van zich afgeschoven. Volgens mij moet hier de landelijke overheid de provincie en gemeentes juist in ondersteunen.

 • agratax2

  Wat is beter deze melkveerechten of het melkquotum? Bij het nieuwe beleid zal de sector moeten trachten de melkveerechten te koppelen aan hectares land die in gebruik zijn. Op deze wijze kan de melkveehouder eenvoudig uitbreiden als hij land bij koopt of huurt. Worden het weer verkoopbare rechten hebben de boeren weer een nieuwe luchtbel 'veerechten' om in te investeren.

 • jordi 1455

  het einde van de wereld is nabij.
  de overheid verliest zijn verstand.

 • josrodenburg

  agratax

  of die luchtbel nu quotum heet of melkveerechten die luchtbel gaat denk ik gewoon naar de beperkende factor. verstand is bij de overheid ver te zoeken helemaal mee eens. de bedrijven met een mest probleem weten het zelf wel of verwerken uit kan of niet ik heb de hoge nood nog niet begrepen om het aan alle sectoren te koppelen.

 • puinhoop

  Wéér investeren in quota,dus lucht. Het lijkt wel of de boeren geen geld over mógen houden voor duurzame investeringen. Achter de schermen stiekem bezig om de dierhouderij te laten verdwijnen uit Nederland ???

 • jordi 1455

  ik zeg de straat op nu is de maat toch een keertje vol?
  ze komen met melkveerechten wat een onzin?
  ze kunnen beter de melkqoutum blijven handhaven dit systeem houd de melkproductie gewoon rond hetzelfde niveau.
  Ik denk dat de Nederlandse landbouw al meer dan 1 miljard schade heeft opgelopen alleen in deze eeuw door wetten en gestuntel van de overheid.
  hoe lang pikken we dit nog?

 • kiepel

  Durzaam oplossen! Bedrijven die hun ruwvoer en hun mest binnen 3km af kunnen zetten bevoordelen. Dit scheelt heel veel milieuvervuilend vervoer. Geen ongebreidelde groei omdat er niet meer grond is. Bedrijven zonder grond hebben een probleem en moeten dit ook zelf oplossen.

 • drientje

  Kiepel, bedrijven zonder grond kunnen ook de grondmarkt opgaan, dan wordt het jouw probleem ook, want het maakt je uitbreiding veel duurder.
  Mestverwerking is de oplossing. De overheid moet gewoon snel regeling hiervoor maken. Alleen zal de cumela achter de schermen wel tegenwerken, want de mestkrapte wordt veel groter.

 • melkveehouder .

  Als Nederland er voor kiest om in afwijking van de rest van Europa een productie beperkende maatregel in te voeren c.q. de melkveehouderij opzadelt met een extra kostenpost, dan is het einde oefening voor de melkveehouderij in Nederland.
  Overigen is dit voorstel gewoon grote onzin omdat ruwvoer de beperkende factor wordt voor de melkveehouderij. Zeker met dit falend mestbeleid. Maar ik zal er tegen die tijd niet wakker van liggen als potentiële akkerbouwer met veel mestopslag- en plaatsingsruimte.

 • Mels

  Dieren koppelen aan land.Probleem opgelost,incluis de varkens en kippenhouderij.Of ga nou haaks door de bocht???Land zal dan wel erg duur worden.

 • probe14

  Dit had iedereen aan zien kunnen komen. Ook schapen, geiten en eenden worden gequoteerd. Referentie 2011 en 2012. Leges per transactie 250 brengt geld op.
  Op tijd van duur is te dierrechtenstel een uitkomst. Beperking ook goed voor opinie.

 • info58

  als je de overtollige rundveemest exporteert kun je toch net zoveel koeien houden als je zelf wilt.

 • info58

  als je de overtollige rundveemest exporteert kun je toch net zoveel koeien houden als je zelf wilt.

 • melkveehouder .

  Als je genoeg (ruw)voer hebt zul je bedoelen. @info387: zou mooie pensioenvoorziening zijn, gaan we van quotumbungalow naar mestbungalow.......en exporterend Nederland zakt verder weg in het (PvdA)moeras. Joop verkocht het gas, en Sharon de landbouw..........en toen was de koek op!

 • agratax2

  Meis. Jouw voorstel om land en dieren te koppelen is zo gek nog niet. Dat dit land (misschien) duurder maakt, behoeft geen punt te zijn. Duurder land betekent meer zekerheid voor de banken, zekerheid waar ze niets voor hoeven te doen, maar die wel hun kapitaalsdekking verbetert.

 • b_wiefferink1

  Dit alles is natuurlijk niet de oplossing, er moet gewoon meer mest op het land kunnen. De laatste 10 jaar is de grond gewoon verschraald. Hierdoor word deze meer droogtegevoelig en minder productief. Het word tijd dat de normen omhoog gaan.

 • jordi 1455

  Mest overschot bestaat niet het bestaat alleen op papier.
  Mest wordt bestempelt als chemisch afval maar het is juist het tegenovergestelde.
  In mest zitten veel bruikbare grondstoffen zoals Methaan, fosfaten en stikstof in.
  waarom kunstmest uitrijden dat de mineralen al in de gewone koeienmest zitten.
  minerale fosfaat is eindig maar koeienmest is oneindig, ze willen dat boeren bedrijven duurzamer worden maar soms doen ze het tegenovergestelde in den haag.

 • alco1

  Dat weten we allemaal jordi. De vraag is alleen. Hoe krijg je dat in het verstand van de beleidsmakers.

 • jordi 1455

  alco1
  schijnbaar moet het met geweld.
  Ik ben geen voorstander om geweld te gebruiken maar wie niet wil luisteren moet maar voelen zij mijn opa.
  Als wij geweld gebruiken worden we toch ingerekend door de ME dus een vreedzaam protest is beter of de media als wapen gebruiken.

 • alco1

  Er is een spreekwoord wat luidt dat de eerste klap een daalder waard is. Met andere woorden. Wakker dier is ons altijd voor wat betreft de beinvloeding van de burger. Dit moet veranderen!

 • Koen Franken

  Zou ook een beetje vreemd zijn als aleeen de melkveehouderij geen beperkingen zou hebben om na het einde van het melkquota uit te mogen uitbreiden dit zie je aankomen dat ook om deze sector een hek komt en geheel terecht naar mijn idee

 • koestal

  ja, de kip met gouden eieren slachten in deze crisistijd,net als met de goed renderende nertsenhouderij die verboden wordt,ja de PvdD regeert,heeft blijkbaar een meerderheid in de Tweede Kamer

 • Mels

  Agratax,er zit nog een groot voordeel aan,je kan alleen je land verkopen en niet de dierrechten die erop rusten,doe je dat wel dan gaan ze naar land zonder rechten en anders is het niet mogelijk.Er komt dan ook een minimale handel in dierrechten die ook niets waard zullen blijken dus creeert men geen oudedagsreserve zoals met het quotum wel is gebeurt.Alleen dierrechten verplaatsen als de verplaatser land zonder rechten heeft gekocht.BV:Iemand met 100stuks melkvee moet wijken voor woningbouw en gaat naar de flevopolder op een akkerbouwbedrijf,in deze gevallen neemt hij zijn dierrechten mee naar het nieuwe bedrijf,is het een bestaand melkveebedrijf met rechten dan kan hij zijn bestaande alleen benutten als hij land bijkoopt anders vervallen ze aan de pot en worden ze eens in de 5 jaar verdeeld over heel NL.

 • Mels

  Wiefferink,je hebt idd gelijk als je zegt dat we te lage normen hebben maar om dat terug te draaien kost veel kracht moed en tijd,zie het ammoniak rapport maar,als het aan mij lag was die hele injecteerderij direct over,zeker als je kijkt naar de bodemprocessen die het verstoort.

 • jordi 1455

  Mels
  dat injecteren is gewoon onnodig diesel verstoken en aangezien de diesel niet goedkoper wordt, ze denken in den haag en brussel het goed doen maar ze vergroten het probleem. Vergelijkbaar iets wat met onnodig diesel verstoken is dat er emissie eisen voor verbrandingsmotoren. ze kunnen wel hetzelfde specifiek brandstofverbruik hebben maar de oudere motoren zijn verhoudingsgewijs zuiniger omdat zij geen turbo en intercooler hebben en de nieuwe juist wel en iedereen weet dat een turbo en intercooler voor meer vermogen zorgt.

 • Patrick Boek

  Laat de overheid eens naar naar alle rioleringen kijken waar hun eigen strondt door heengaat dit is op veel plaatsen een grote gaos de buizen zijn zo lek als een zeef maar hier word helemaal niet overgesproken en niets aan gedaan tewijl de vervuiler bij de overheid is zelfs in waterwin gebieden, en het vuile rioolwater lekt gewoon de bodem in. Ik ben vaak bij de rioolinpectie werkzaam geweest maar er word helemaal soms niets aan gedaan omdat het teveel koste. Maar als er in de veehouderij een mest put of silo lek is wordt de boer direct gestaft. Geachte veehouders jullie moeten nu gewoon in tegen actie gaan van mestvewerking laten zij nu eerst zorgen dat alle rioolstellen van hun eigen stront die zij dagelijks uitpoepen maar eens begrenzen. Ik vind dat de boeren steeds oneerlijk de dupe zijn door veen paar onnozele ministers.

 • jordi 1455

  Patrick Boek
  zo zijn er meer gekke dingen
  ik heb gehoord van een oud-medewerker van de Vitens dat ook delen van leidingen van asbest zijn en daar hoor je niemand over terwijl je ze hoort zeuren dat een boer nog asbest op het dak heeft.

 • Mozes

  Als er toch dierrechten moeten komen voor melkkoeien dan moeten die onlosmakelijk gekoppeld zijn aan grond. Op die manier voorkomen wij dat de melkveehouderij zich grondloos ontwikkelt zoals de varkenshouderij en pluimveehouderij. Ook voorkomen wij daarmee dat er weer nieuw luchtkapitaal ontstaat. De dierrechten worden dan immers een onderdeel van de grondprijs.

  Zonder dierrechten kan de melkveehouderij zich ongelimiteerd ontwikkelen met torenhoge voerprijzen en mestafzetprijzen tot gevolg. Hierdoor zal men enorme prijzen voor grond gaan betalen die net zo hoog zullen zijn als grond met dierrechten. Dierrechten die onlosmakelijk gekoppeld zijn aan de grond zullen dus de kapitaalintensiteit van de melkveehouderij niet verhogen.

 • el

  De melkprijs zal nooit genoeg zijn om de productiekosten kosten te dekken .

 • melkveehouder .

  @mozes en tini. Als er dierrechten moeten komen c.q. dierrechten gekoppeld aan grond, om zo gelijkheid te scheppen tussen de sectoren dan voorzie ik een ander probleem. Als je dierrechten koppelt aan grond, dan wel op basis van een flat rate zoals dit ook bij de toeslagrechten zal gaan gebeuren. Maarrrr, dan zal de intensieve veehouderij wel allereerst het areaal grond in overeenstemming moeten brengen met de dierlijke productie m.a.w. of grond kopen / huren of kippen of varkens inleveren. Dat bedoel je toch met gelijkheid neem ik aan tini?
  De gevolgen zullen voor alle sectoren niet te overzien zijn omdat er een explosieve grondprijsstijging plaats zal hebben met als gevolg hogere productiekosten. Dan wordt exporterend agrarisch Nederland in een klap van de kaart geveegd. Sowieso een onzinnig idee de agrarische sector extra te belasten in een tijd dat iedere economische ontwikkeling meer dan welkom is. Met de VVD in het kabinet niet erg logisch te veronderstellen dat het voorstel de eindstreep haalt. Dat de druk voor mestverwerking hiermee wordt opgevoerd kan ik wel goed begrijpen en schat in dat dit ook de bedoeling is van dit voorstel. Niet meer en niet minder.

 • Mels

  Ondanks dat dierrechten zoals wij die hier bedenken zal het plan het nooit halen.Niemand durft het aan om die mega varkens en kippenbedrijven hun nek om te draaien.Europees gezien kan het ook niet want het zorgt voor regulering in alle sectoren en daar moeten we nu juist vanaf.Toch blijf ik bij mijn standpunten.Dierrechten koppelen aan land,geen vergroening en weg met de steun.ONDERNERMEN en niet PROFITEREN

 • Mozes

  De koppeling van dierrechten aan grond moet alleen gelden voor melkvee omdat hiermee een koppeling wordt gelegd met ruwvoer.

 • koestal

  en maar dreigen doen de ambtenaren

 • koestal

  en Thieme doet alsof ze een meerderheid heeft in de Tweede Kamer

 • stefvanbergen

  gewoon mest verwerken.
  Er zijn genoeg boeren met 300 koeien en niet voldoende koeien.
  Hoe moet dat met een grote hypotheek. Ze kunnen ook niet zomaar je koeien afpakken. Hetzelfde bij varkensbedrijven die kunnen dan net zo goed vandaag nog stoppen als ze grondgebonden moeten zijn.

 • stefvanbergen

  excuus 300 koeien en niet voldoende grond

 • Mels

  Mozes,En kippen dan en varkens en mestrunderen.Ik zeg niet dat er geen rekening gehouden moet worden met het huidige aantal dieren.Op dit moment is het zo dat de mest geproduceerd in NL ook hier in NL geplaatst kan worden.Er wordt weliswaar kippenmest verbrand en andere mest wordt geexporteerd maar er zou ook nog wat meer mest afgezet kunnen worden in de akkerbouw als,zoals ik al eerder geopperd heb,er meer N en P gebruikt mag worden als het bemestingsplaatje voor bv 90% in gevuld kan worden met mest.Ik heb geen exacte getallen maar schat in dat de geimporteerde soja ed ongeveer in verhouding is met wat er aan vlees en zuivel wordt geexporteerd.Wil dus zeggen dat er geen probleem is met het huidige dieraantal.Het is alleen de concentratie.Het is alleen zaak dat de rechten echt vastliggen op het areaal wat iemand heeft.In mijn eerdere plan worden ze gewoon regelmatig verdeelt.Land zal niet veel duurder worden want er komen nooit meer rechten bij dan er nu al aan dieren zijn.

 • lambert02

  ok

 • alco1

  Geen dier rechten, want daardoor zal er ook weer er veel geld de landbouw uitvloeit.
  Verantwoorde mest afzet moet voldoende zijn.

 • jordi 1455

  alco1
  we moeten gewoon een mestkringloop hebben zo is de landbouw een stuk co2 neutraler dan slaan we toch twee vliegen in 1 klap, maar nee de overheid moet perse moeilijk doen, het moet de boeren geld kosten.

 • melkveehouder .

  Eigenlijk is het waardeloze discussie. Ook nu mag je geen vee houden als de mest niet verantwoord wordt afgezet. Na 2015 komt er geen vierkante meter grond bij. Er blijft toch gewoon geen enkele mogelijkheid over dan mestverwerking als de limit van mestafzet is bereikt. Wat is eigenlijk het probleem waardoor melkvee rechten zouden moeten worden ingevoerd? Volgens mij zit de pijn echt ergens anders: de handelaren in rechten en ook de hieraan gerelateerde adviesbureaus moeten hun broek maar zelf ophouden en tijdig omscholen voor ander werk. De ruif in agrarisch Nederland biedt niet langer plaats aan zoveel mee-eters!

 • minasblunders1

  Moet je ook niet willen Melkveehouder, grond er bij. Iedere intensievere boer weet toch dat intensief boeren veel gunstiger is voor de mestwet. Ook Wageningen zegt zelf dat intensieve bedrijven de kringlopen beter sluitend krijgen. Dus waarom zou je extensiveren? Wat er werkelijk achter zit is dat men graag ziet dat boeren grond kopen. De grondprijs is een pyramidespel. Als het zaakje instort, zijn degenen die 't laatst grond hebben gekocht goed de Sjaak. Niet intrappen dus.

 • melkveehouder .

  @minasblunders1. Ben het wel met je eens, in die zin dat continue wordt gepoogd de boer te dwingen zijn beurs te trekken om hiermee het bestaansrecht af te kopen. En dat is waar we van af moeten! Of dit lukt is een ander. Er zijn er nog te veel die huilen met de wolven in het bos en gelijktijdig hun zakken vullen met boerengeld.

Laad alle reacties (43)

Of registreer je om te kunnen reageren.