Home

Nieuws 2077 x bekeken

Salarisverhoging van 2,75 procent in nieuwe cao open teelten

Woerden– LTO Nederland heeft met de vakbonden een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor de open teelten.

De arbeidsovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar. De lonen van de werknemers stijgen in die periode met 2,75 procent.

Het principe-akkoord is gesloten met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen en wordt nog voorgelegd aan de achterban van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

LTO-bestuurder Mans Vulto is tevreden met het akkoord, dat volgens hem tot stand kwam na langdurig onderhandelen. “Ik leg het akkoord dan ook met een positief advies voor aan de achterban. In LTO-verband gebeurt dat maandag 14 januari.”

De vorige cao voor de open teelten eindigde op 30 juni 2012. De nieuwe cao loopt van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2014. De sector heeft ruim een half jaar geen collectieve arbeidsovereenkomst gehad. In verband daarmee is een eenmalige uitkering overeengekomen van 200 euro, die in maart van dit jaar wordt uitbetaald.

De loonsverhoging wordt in drie stappen doorgevoerd. De werknemers krijgen er 1 procent bij per 1 maart 2013. De volgende verhoging van 0,75 procent vindt plaats per 1 juli 2013. Op 1 januari 2014 worden de lonen met nog eens 1 procent verhoogd. De nieuwe cao geldt voor ongeveer 30.000 werknemers in de boomteelt, bollenteelt, zomerbloementeelt, fruitteelt, vollegrondstuinbouw en akkerbouw.

Naast de loonsverhoging hebben LTO en de vakbonden ook afspraken gemaakt over de bevordering van verantwoorde huisvesting, het inschakelen van gecertificeerde uitzendbureaus, naleving van de cao en een regeling voor het inzetten van zaterdaghulpen.

Of registreer je om te kunnen reageren.