Home

Nieuws

Provincie Friesland wil vaker grond onteigenen

Leeuwarden – Als het aan Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland ligt, wordt vaker het onteigeningsinstrument ingezet om sneller over te kunnen gaan tot grondverwerving.

Dat staat in de nieuwe nota Grondbeleid die de Gedeputeerde Staten (GS) begin dit jaar hebben aangeboden aan de Provinciale Staten (PS). "Er is een grens aan onze inzet voor vrijwillige aankoop. Wij gaan eerder dan in het verleden het onteigeningsinstrument inzetten", aldus GS. Vaker onteigenen is niet alleen het geval bij grondaankoop ten behoeve van wegen, maar ook voor natuur. Het realiseren van natuurdoelen, zoals de EHS, kan belemmerd worden wanneer hiervoor essentiële gronden niet kunnen worden verworven, aldus de nota. Aankopen op vrijwillige basis levert steeds minder resultaat op zegt de provincie.

De provincie zegt een sterke voorkeur te houden voor vrijwillige aankoop, maar grondverwerving op die manier duurt lang. Onteigening is alleen aan de orde als de besluitvorming is afgerond. Voor onteigening is een besluit nodig, zoals een bestemmingsplan. Op basis daarvan kan de Kroon om onteigening worden verzocht. GS benadrukt dat uit oogpunt van zorgvuldigheid voldoende tijd uit te trekken met de grondeigenaren om de deal via minnelijke verwerving af te ronden.

De nota Grondbeleid beschrijft het aankoopbeleid van grond en opstallen door de provincie Friesland. Het moet straks dienen als beleidskader voor toekomstig aankoopbeleid van onroerend goed. Aanleiding van GS om met deze nieuwe nota te komen is de in oktober 2012 verschenen vernietigend rapport van de Noordelijke Rekenkamer over grondverwerving door provincie Friesland. Deze provincie dreigt miljoenen euro’s te verliezen omdat van 2007 tot 2011 onnodige risico’s nam: er is meer grond gekocht dan noodzakelijk, tegen te hoge prijzen. Onderzoeksbureau Berenschot is direct ingeschakeld om nader onderzoek te doen naar de harde conclusies van de Rekenkamer.

PS behandelt 23 januari het rapport van Berenschot. Een maand later, 27 februari, buigt het zich over de nota Grondbeleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.