Home

Nieuws

Proefproces gedoogbevel Tennet

Borsele – Boeren in de omgeving van het Zeeuwse Borsele zijn tegen de komst van masten voor de nieuwe 380 kV hoogspanningslijn van netwerkbeheerder Tennet tussen Borsele en Tilburg. Voor het eerst wordt proefproces gestart.

De zes betrokken boeren, die tegen de komst van de masten zijn, hebben met de verantwoordelijke burgemeester Jaap Gelok van de gemeente Borsele afgesproken een proefproces te beginnen. Gelok zal half januari bij wijze van proef een gedoogbevel opleggen aan landbouwbedrijf gebr. Rijk te ’s-Heerenhoek. Dit bevel wordt opgelegd op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht. Deze wet bestaat al sinds 1927, maar niet eerder is zo’n bevel aan de rechter voorgelegd.

De betrokken boeren worden bijgestaan door adviseur Hans Mieras. Volgens de adviseur zijn de boeren tegen het onderzoek dat Tennet op hun grond wil uitvoeren. De netwerkbeheerder wil onderzoeken of de grond geschikt is voor de masten. Duidelijk wordt dan bijvoorbeeld of er geheid moet worden of niet. De grondeigenaren staan dit onderzoek niet toe, omdat er volgens Mieras alternatieven zijn voor de route. Omdat de boeren niet willen meewerken, heeft Tennet de verantwoordelijke burgemeester gevraagd een gedoogplicht op te leggen.

Mieras laat weten deze beschikking aan te vechten. De adviseur zegt dat volgens een recente uitspraak van de rechtbank Maastricht van 27 augustus 2012 het opleggen van een gedoogbevel niet mogelijk is als er geen planologische basis is. Mieras: “Ook hier ontbreekt die en is er een zeer grote kans dat een gedoogbevel bij de rechtbank zal stranden. Weliswaar opgelegd op grond van een andere wet, maar de tekst, geest en strekking is nagenoeg hetzelfde.”

Tennet laat weten de ontwikkelingen af te wachten, want ‘het gaat om een zaak tussen de betrokkenen en de burgemeester’.

Of registreer je om te kunnen reageren.