Home

Nieuws

Productiewaarde tuinbouw gegroeid in 2012

Zoetermeer - De productie van de Nederlandse tuinbouw groeide in 2012 met 4 procent tot een waarde van 7,9 miljard euro.

De exportwaarde van tuinbouwproducten bleef stabiel met 16,5 miljard euro (16,6 miljard in 2011). De importwaarde steeg naar 9,4 miljard euro, een stijging van 2 procent. Dit blijkt uit ramingen van het Productschap Tuinbouw (PT).

De stijging van de productiewaarde is voor een groot deel te danken aan de groentesector, die een licht herstel vertoonde na het – als gevolg van de Ehec-crisis - desastreuze jaar 2011. Dit is gerealiseerd op een areaal dat in 2012 met 4 procent daalde. Voor een product als aubergine waren de prijzen niet beter dan in 2011, maar de meeste andere glasteelten haalden wel een beter rendement. De export van groenten en fruit naar de twee grootste afnemers, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk steeg licht (+1 procent). De export naar Frankrijk en Polen daalde fors, waardoor de totale export van groenten en fruit met 1 procent daalde naar 9,9 miljard euro.

De appel- en perenoogst van 2012 was een stuk lager dan die van 2011. In de tweede helft van 2012 lagen de prijzen daardoor een stuk hoger dan in de eerste helft van dat jaar. De productiewaarde van fruit was in 2012 duidelijk hoger dan in 2011. Een uitzondering vormen de aardbeien; zowel de gemiddelde prijs als de geproduceerde hoeveelheid bleef iets achter bij een jaar eerder. De productie van champignons bleef ongeveer gelijk. Het prijsniveau was iets hoger, waardoor de productiewaarde in 2012 ook wat hoger uitvalt.

De productiewaarde van bloemen en planten vertoonde een lichte groei ten opzichte van 2011, maar de productie van bloembollen (-1 procent) en boomkwekerijproducten (-2 procenten) daalde licht. Bloemen en planten bleken opnieuw weinig crisisgevoelig. De export stabiliseerde op een niveau van 5 miljard euro. Daarbij is wel een groot verschil te zien tussen de verschillende bestemmingen. De export naar het Verenigd Koninkrijk groeide met 7 procent, terwijl Frankrijk (-4 procent) en Italië (-7 procent) een flinke daling lieten zien. De export naar grootste afnemer Duitland steeg licht (+1 procent). De exportwaarde van bloembollen daalde met 1 procent naar 691 miljoen euro. Die daling is te zien bij bijna alle landen. Alleen voor China en Japan geldt nog een plus. De export van boomkwekerijproducten daalde flink, van 927 naar 880 miljoen euro (-5 procent).

Of registreer je om te kunnen reageren.