Home

Nieuws 4959 x bekeken 22 reacties

Oenema: commotie ammoniak voorbarig

Wageningen - De werkwijze van WUR-ammoniakonderzoeker Egbert Lantinga is ongebruikelijk geweest. Dat zegt Oene Oenema, de Wageningse autoriteit op het gebied van mest, naar aanleiding van de commotie over een recent onderzoek naar de uitstoot van ammoniak bij het uitrijden van mest.

Al voor de publicatie van de echte onderzoeksresultaten is een presentatie gegeven waarbij meetresultaten als feiten zijn gepresenteerd. "Ik zou het zo nooit doen", zegt Oenema. "Het onderzoek is feitelijk nog een gerucht."

In een interview in weekblad Boerderij, dat dinsdag verschijnt, stelt Oenema dat de geruchten zijn aangewakkerd door boeren die graag bovengronds mest willen uitrijden. "Die hebben vermoedelijk belang bij dit onderzoek." Lantinga's onderzoek zou uitwijzen dat de ammoniakuitstoot bij bovengronds mest uitrijden veel lager is dan tot nu toe is aangenomen. Zolang er geen wetenschappelijke publicatie is van de resultaten van het 'studentenonderzoekje' is volgens hem geen goede beoordeling mogelijk. Maar ook daarna is de kans klein dat één onderzoek de inzichten zal wijzigen. En ook na publicatie daarvan ziet hij nog geen reden om de wetenschappelijke inzichten over ammoniak bij te stellen.

Veel belangrijker vindt hij een internationaal onderzoek onder Zwitserse leiding, waaruit blijkt dat in andere Europese landen de uitstoot bij bovengronds uitrijden lager is dan in Nederland. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn volgens hem verschillen in mest en weer.

Mede daarom en vanwege de commotie die nu in Nederland is ontstaan, is het volgens Oenema toch zaak dat opnieuw in de praktijk beoordeeld wordt hoe het zit met de ammoniakuitstoot bij bovengronds uitrijden. Hij sluit niet uit dat die nu toch anders is dan in de jaren 90 is vastgesteld, onder meer omdat mest nu anders van samenstelling is dan toen. Volgens hem is er geen reden aan te nemen dat de destijds gebruikte meetmethode niet deugt.

Laatste reacties

  • somporn

    Dus 2 kilometer over de grens met Duitsland en het weer is anders,wat een gelul.
    Het gaat maar over 1 ding en dat is een financieel belang.
    Hoezo wetenschappelijk inzichten,zuig maar uit je duim en zet maar op papier wat het beste jou uitkomt.

  • daan1908

    Klopt , dit verhaal van dhr Oenema heeft een hoog bla , bla gehalte .
    Misschien heeft hij stage gelopen bij Diederik Stapel , zelden zoveel onzin
    in zo'n korte publicatie gezien

  • jordi 1455

    somporn mee eens.
    zo kun je zeggen dat bij moskou dezelfde resultaten zijn als in hartje siberie en die plaatsen liggen minstens 1000km uit elkaar.

  • agratax2

    jordi145. Ik moet je teleur stelen je bewering over Moskou en hartje Siberië klopt niet De afstand kun je met en factor 5 vermenigvuldigen. Maar je gelijk als het vriest in Moskou en het vriest in hartje Siberië dan is het op beide plaatsen onder nul en koud.

  • jordi 1455

    agratax in de zomer is het in moskou wel boven nul.

    daan 1908
    ze zijn denk ik bang voor schadeclaims.

  • alco1

    Zo worden er allerlei wetten de boeren opgelegd, zonder dat de belangenbehartigers in het verweer komen.

  • miniplaat

    jordi, je hebt gelijk over de schadeclaims, dat hele ammoniak verhaal is grote onzin, en wat te denken van de extra vervuiling doordat er nu een zware bemester door de grond moet worden getrokken, in plaats van gewoon met een simpele plaat uit te spreiden over de grond. Al die jaren is er onnodig extra diesel verbruikt door boeren en loonwerkers en wat te denken van alle uitgedeelde boetes voor bovengronds uitrijden? Als deze wet veranderd krijgt men grote problemen erbij, daarom proberen ze dit onderzoek in diskrediet te stellen.

    Eén Europa is in elk geval ver te zoeken. In Duitsland is injecteren verboden wegens aantasting van het bodemleven, dit is een heel wat betere reden dan zo'n vaag onderzoek naar ammoniak uitstoot waar 9/10 keer een compleet ander resultaat uitkomt. Heeft wat weg van de monstername van mest, ook voor één potje mest tien onderzoeksresultaten(ooit aangetoond).

    Laat ze gewoon toegeven dat ze fout zaten en vanaf nu bovengronds uitrijden toestaan.

  • gjh

    OENEMA WANNER GA JE VERSTANDIGE TAAL PRATEN EN GEEN ONZIN IK HEB ZELF MEE GEDAAN MET ALLERLEI ONDERZOEKEN EN DAARBIJ BLIJKT DAT BOVENGRONDS UITRIJDEN MINDER UITSTOOT IS DAAN BEWEERD WORDT
    DUS WIL JE STOPPEN MET DIE ONZIN UIT TELULLEN

  • aarthamstra1

    OEN ,,OEN ,Echt zo'n over het paard getild schoolmeestertje. studentenonderzoekje ,,geruchten. Aan gewakkerd door boeren. Oenema gedraag je,, Iedereen weet het . Ja ook de Zwitsers. De Duitsers. en Mozes en ZLTO al kun je die het niet kwalijk nemen boerenbedrog heeft andere belangen.Dat is het idee.

  • h.j

    meneer oenema zegt ook zo zal ik het nooit doen want dan komt de waarheid aan het licht

  • jordi 1455

    @ miniplaat
    De boeren moeten een keer in actie ondernemen.
    Eerst moeten we vreedzaam protesteren en als dat niet lukt gewoon over andere maatregelen gaan als bijv. de pakeergarage tot aan de nok vullen met mest. We kunnen ook de media gebruiken als wapen als we bijv. cartoons dat laat zien dat de politiek de boeren onderdrukt.

    @ gjd
    ze heeft een reputatie hoog te houden net als die stapel

  • Kees354

    De heer Oenema was 18 dec. 2012 aanwezig bij de presentatie van het gehouden onderzoek door Ciska Nienhuis op het WUR, op dat moment was de heer Oenema in de gelegenheid kritische vragen of opmerkingen te maken aan Mvr. Nienhuis.
    Betreffende het gehouden onderzoek simpeler is het niet.

  • minasblunders1

    Miniplaat, het is echt geen wonder dat je zowel bij de ammoniakmeting als bij de monsteruitslagen van mest 9 op de 10 keer verschillende uitkomsten krijgt. Zowel ammoniak als mest zijn steeds onderhevig aan omzettingen. Op het moment dat je iets vaststelt is het al weer anders. Deze processen worden door onze 'hoogstaande wetenschappers' even vergeten. Vandaar dat het zo'n puinhoop is en voorlopig ook nog wel even zal blijven. Die Oenema moet zich helemaal te pletter schamen met z'n 'studentenonderzoekje'. Zelf heeft hij helemaal geen onderbouwing voor de mestwet en daar zijn de gevolgen nogal wat groter. Strafrechterlijk vervolgen dat spul en sluiten die tent!!!

  • gjh

    oenema wat ben jij een schijnheilige leugenaar jij weet ook dat er van deze onderzoeken niets klopt. schaam je ongelooflijk !!!!!

  • Demeter Griend

    Als ik van de wc af kom, ruik ik ook niks niet. Vind het zelfs lekker ruiken.

  • m.nieuweboer

    Wat de heer Oenema zegt vind ik niet zo belangrijk ,duidelijk is dat hij eerder ingenomen standpunten tracht te verdedigen. Maar we moeten niet vergeten dat deze wetgeving gebaseerd is op het z.g.n. voorzorg principe , wetgeving die tot stand is gekomen zonder dat alle feiten naar de gevolgen van een dergelijke wet zijn onderzocht zoals hier het geval is bij de NH3 wetgeving. Oenema was verstandig geweest als hij op basis van dit zelfde voorzorgprincipe onderzoek had gedaan naar de gevolgen voor de bodem en het bodemleven,maar daar heeft hij wellicht geen verstand van. Doorgaans is het bij degelijke professoren zo dat veel weten van heel weinig.
    M.Nieuweboer

  • minasblunders1

    Dat 'veel weten' valt ook wel mee (of tegen). Ik heb hem net even gegoogled. Zijn 'expertise' ligt op het gebied van bodemvruchtbaarheid. Dat zegt velen genoeg denk ik. Het lachtertje van de eeuw, die man.

  • Snel

    opnieuw in de praktijk beoordelen wil hij,ja weer zo`n nuttelooos onderzoek door hem waar de uitkomst bij voorbaat al vast staat,hij moet zich nl. zelf ook aan `t werk houden

  • jordi 1455

    gjh zeker gechanteerd door de staat.

  • jordi 1455

    corrupte bende daar in Wageningen.

  • mldijkstra

    Oenema heeft misschien wel gelijk dat het niet zo wetenschappelijk is van Lantinga om zo snel met voorlopige resultaten naar buiten te treden. Maar het is natuurlijk nog veel minder wetenschappelijk dat de laatste 20 jaar nooit de uitgangspunten, die hebben geleid tot zeer verregaande regelgeving, eens tegen het licht gehouden zijn. En daarom valt de actie van Lantinga zeer goed te verdedigen, navelstaarders moet je wakker schudden!

  • puinhoop

    Oenema verdedigd wat door Alterra altijd beweerd is. Bakzijl halen doet zeer. Als boerenzoon is hij wel praktisch ingesteld, maar moet ondertussen door de verzelfstandiging van de ambtenaren van het vroegere LNV wel commerciëel denken. ZORGEN DAT DE ONDERZOEKSRUIF VOL BLIJFT!!!! Als dat onderzoek in ieder land van Europa maar op dezelfde methodes gebaseerd is, is dit al een stuk minder erg. Maar de onderzoeksdiepte van nitraat in het bovenste grondwater(in de verschillende landen van de EU) leert ons heel wat anders!!!
    Daarom wens ik hem als oud-collega een toekomst vol eerlijk onderzoek toe!

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.