Home

Nieuws 2678 x bekeken 9 reacties

Mansveld wil zo snel mogelijk af van eerste generatie biobrandstoffen

Den Haag – Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu wil de bijmengdoelstellingen voor eerste generatie biobrandstoffen niet aanpassen, ondanks dat ze zo snel mogelijk af wil van deze vorm van biobrandstoffen.

Dat blijkt tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Een overgroot deel van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer wil dat de productie en het gebruik van eerste generatie biobrandstoffen niet uitbreidt. De fracties van CDA, Christenunie, en PvdD vinden dat het bijmengpercentage van eerste generatiebiobrandstoffen gelijk moet blijven aan het huidige percentage, of nog slechts zeer beperkt mag groeien. Ook D66 vindt dat afbouw van het gebruik van conventionele biobrandstoffen noodzakelijk is. Groenlinks pleit ervoor geen subsidie meer te verstrekken aan grootschalige projecten voor de productie van eerste generatie biobrandstoffen of onderzoek hiernaar.

Mansveld bevestigt dat ze ook zo snel mogelijk af wil van conventionele biobrandstoffen. “Ik ben voor het stimuleren van geavanceerde biobrandstoffen en ik wil de innovatie op dit terrein ook stimuleren. Op Europees niveau moeten we zo snel mogelijk af van de eerste generatie biobrandstoffen”, vindt Mansveld. Ze wijst erop dat er bedrijven zijn die in het kader van de oplopende bijmengplicht juist hebben geïnvesteerd in de productie van eerste generatie biobrandstoffen. “Als ik nu zou zeggen we laten de bijmengplicht op 2,6 procent zoals het nu is, of de bijmengplicht mag nog stijgen tot maximaal 3 procent, kan het bedrijfsleven dat geïnvesteerd heeft in biobrandstoffen hiermee niet uit de voeten”, zegt Mansveld. Ze houdt daarom de Europese afspraak van maximaal 5 procent eerste generatie biobrandstof bijmengen in 2020 aan.  Juridisch gezien is het volgens Mansveld ook niet mogelijk om de percentages aan te passen. “Wel mag het tijdspad worden aangepast.”

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra is niet zozeer tegenstander van eerste generatie biobrandstoffen. “We moeten deze brandstoffen wel zo efficiënt mogelijk inzetten, om te voorkomen dat we voedsel in de tank gooien”, aldus de politicus.

Laatste reacties

 • John*

  dankzij de biobrandstoffen kunnen de landbouwsubsidies afgeschaft worden! ga der asjeblieft mee door. Overschotten komen nu niet meer op de markt of in derde wereld landen en de burger gaat eindelijk de kostprijs betalen.

 • agri2

  John begrijpt het

 • jordi 1455

  John*
  Biobrandstoffen zorgen voor een hogere voerprijzen en voedselprijzen en er word een voedseltekort voorspeld.

 • John*

  is er iets mis met hoge voerprijzen? ja er zit meer geld meer in de productie van melk vlees en eieren, maar het aanbod daalt zodat de kostprijs makkelijker doorgerekend kan worden. En om meer voedsel te gaan produceren zal er geinvesteerd moeten worden in minder vruchtbare gebieden. door lage opbrengstprijzen is dat extra risicovol. biobrandstoffen vormen simpelweg een derde poot waar we akkerbouwgewassen kwijt kunnen en dat is voor de hele landbouw een aanvulling die zeer welkom is. Ben zelf varkenshouder en zie mijn voerrekening nog elke week stijgen. maar dit is wel t eerste jaar sinds tijden dat de een gesloten varkensbedrijf weer de kritieke voerwinst haalt.

 • drientje

  Maar John, jouw vleesvarkens brengen ook minder op de laatste weken ondanks dat het voer steeds duurder wordt en het Europese aanbod daalt. De marktwerking is er dus niet meer, de retail stuurt. De slachterijen hebben allemaal een managementteam die de opdracht heeft om winst te maken.
  Winst maken kun ook doen door scherp in te kopen. Als varkenshouder krijg je het niet geregeld dat de kostprijs doorgerekend gaat worden. En voedsel moet goedkoop blijven voor de consument.

 • denker123

  In de V.S.moeten de vleesveehouders hun dieren op rantsoen zetten om de winter door te komen,omdat het voer te duur is.Terwijl de ethanolproduktie nog een hoger percentage van de V.S. mais 42% van de mais dit jaar inpalmt. Deze ethanol moet door de burger ondemocratisch verplicht getankt worden,de vrije E85 pompen worden bijna niet gebruikt .Ik dacht dat er in 2050 9 miljard mensen gevoed moeten worden ,dan kan men beter geen voedsel gebruiken om biobrandstoffen van te maken.Dan is er geen gebruik van riskante G.M.O rassen nodig om voldoende voedsel te produceren.

 • John*

  om meer voedsel te gaan verbouwen zal de prijs van akkerbouwgewassen simpelweg omhoog moeten. Op het moment dat er echt tekorten en honger zijn. kan de bio brandstof fabriek stel en houden we voldoende voedsel over een voor mens en dier. Ja de prijzen komen hoger te liggen maar dat willen we toch allemaal? de burger levert liever zijn verzekeringspremie van nog geen 100 euro per jaar voor goed en voldoende voedsel in voor hogere winkelprijzen.

  @ Drientje

  ik ben een lange termijndenker en verwacht dat door duur voer het aanbod daalt.

 • bertes

  biobrandstoffen is ook een grote subsidie fabriek

 • jordi 1455

  Ik vindt dat er een verbod op biobrandstoffen moet komen omdat het op het moment economisch niet haalbaar is. Mischien is het beter om kunstmatige diesel te maken door scheikunde te gebruiken. (door kunstmatig de verbindingen te maken)

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.