Home

Nieuws 1256 x bekeken 18 reacties

LTO neemt voortouw in waterbeleid

Amersfoort – Waterschappen en land- en tuinbouworganisaties gaan lokale projecten opzetten voor betere waterkwaliteit, duurzaam en effectief watergebruik en verbetering van de agrarische productie. Doel is om binnen een jaar tenminste dertig projecten op te zetten in 24 waterschappen.

De afspraak is vastgelegd in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer dat gisteren in Amersfoort door de waterschappen en LTO Nederland is aangeboden aan directeur-generaal Henk Ovink van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Volgens LTO-bestuurder Siem Jan Schenk wordt met dit plan voorkomen dat boeren en tuinders worden geconfronteerd met maatregelen van bovenaf om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te bereiken. Doel van de afspraken is dat in 2012 80 procent van de waterkwaliteitsproblemen is opgelost en zes jaar later 100 procent.

In de afspraak staat dat de agrarische watervoorziening duurzaam is in 2021. Boeren gaan dan spaarzaam om met water, ze houden water vast in het gebied. Tegelijk moet het rijk zorgen voor een slimme verdeling en buffering van water. Voor de boeren moet er een duidelijk voordeel te halen zijn door vergroting van het productiepotentieel van tenminste 2 procent per jaar.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is het antwoord op de uitnodiging van het rijk om samen te werken. Er zijn al verschillende initiatieven waarbij boeren samenwerken met waterschappen om bijvoorbeeld water te bufferen. ”Boeren zijn ook bereid zelf te investeren, als ze voordeel zien in de projecten”, zegt Schenk. Hij vindt de afspraak nog geen reden voor felicitaties.”Nu moet het gaan gebeuren. Ik hoop dat er over een jaar in alle deelgebieden initiatieven liggen. Alle partijen moeten er voordeel bij hebben.”

Het deltaplan moet duidelijk maken waar knelpunten liggen op het gebied van waterkwaliteit door mest en gewasbeschermingsmiddelen. Tegelijk moet het plan voorbeelden opleveren van oplossingen die kunnen worden toegepast. Ook meten er handvatten komen voor zuinig watergebruik en omzetting van landbouwgrond naar andere functies.

Laatste reacties

 • aarthamstra1

  Het voor touw om boeren in de strop te hangen??????????
  LTO neemt het voor touw. 1 boeren gaan in 2021 dan spaarzaam om met water. 2 Ze houden het water vast.
  Voordeel 2% productie potentieel per jaar is in 2021 . 16% //??????????????? Dat gaan we dan doen door de knel punten van mest en gewasbescherming ten aanzien van het water op te lossen. en het zuiniger omzetten van het water gebruik bij in leveren van LANDBOUWGROND ten behoeve van ander functies .
  LTO Bedankt voor het touw!!!!!!

 • minasblunders1

  LTO snapt al heel erg lang niet meer waar ze eigenlijk voor (dienen te) zijn.

 • poldes

  minasblunders 1
  als ze maar snapten waar ze voor gebruikt worden.

 • joannes

  Het LTO wordt gebruikt door de overheid in plaats van door de leden! Natuurlijk is het niet slecht dat wanneer de overheid zijn vingers diep in natuur en millieu wil steken het LTO daarbij betrokken wordt. Maar het LTO krijgt een Publik Relations probleem! De leden voelen zich niet meer begrepen door hun zelf geformeerde én betaalde Coöperatie! Een LTO die als sluis voor overheidsmaatregelen wordt ingezet is onbegrepen en voor vele leden staat dat niet in de LTO taakbeschrijving!

 • Mozes

  Omgekeerd Joannes zal een belangenorganisatie die zich niet constructief opstelt, met de vuist op tafel slaat en lak heeft aan zijn omgeving door de samenleving niet begrepen worden. Een belangenorganisatie die zich op deze manier gedraagd veroorzaakt dat hun sector door de samenleving niet meer geaccepteerd wordt. Zie hoe de NVV de varkenssector tot de meest ongewenste sector heeft gemaakt. Zelfs in Groningen en Zeeland waar volop ruimte is is de varkenssector ongewenst verklaart. In Brabant waar de varkenshouderij altijd vanuit de plaatselijke politiek gesteund werd probeert men nu de varkenshouderij zoveel mogelijk terug te dringen.
  In een dichtbevolkt land als Nederland moeten wij rekening houden met onze omgeving juist om ruimte te houden om te ondernemen.

 • minasblunders1

  Nou ja, wat er ook gebeuren gaat: de LTO houdt in ieder geval één trouw lid over.

 • Mozes

  Minasblunders1, het forum wordt doorgaans overspoelt met antie-reacties van schopboeren. Ik zie het als mijn taak en heb er ook wel plezier in om de keerzijde te laten zien. De andere waarheid achter de schijn. De tweede dimentie achter het populisme. Dat is goed voor iedereen, het verdiept en verbreed het begrip.

 • aarthamstra1

  Mozes ,vooral niet inhoudelijk reageren .Wat een held ben je, varkens houders als de meest ongewenste sector te verklaren '. En een ander beschuldigen van populisme. Krijg meer en meer de overtuiging dat je naast Mozes ook antie bent
  In ieder geval te laf om je naam te noemen.

 • minasblunders1

  Mozes heeft nog steeds niet in de gaten dat de LTO dezelfde werkwijze heeft als destijds de Joodse Raad. En in de verte lonken de mooie baantjes als dank voor bewezen diensten. Veel 'belangenbehartigers' gingen al voor...

 • joannes

  @Mozes heeft inderdaad problemen om bij het onderwerp te blijven @aarthamstra, en lijkt de discussie, of de intensiteit van de discussie, interessanter te vinden. Maar één ding is Heilig voor @Mozes: LTO! Wie daar aankomt krijgt het aan de stok met hem! Logisch en constructief zou zijn, dat hij met het LTO hart, de aktie uit de column van de andere kant verdedigt. Zoals ik die ¨bully¨ aktie op het NVV verdedigde bij http://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Blogs/2013/1/Het-zwijgen-van-de-NVV-1155690W/#158904. Dat hij nu de Varkenssector als gehaat wil neer schilderen is om hij, in de gelegenheid en door rancune verblind, de problemen met Weide melk, (Koe)Megastallen en Plofkippen, voor het gemak, vergeet. We hebben als Agro een probleem met de Poliek, en vooral de Stadse partijen: PvdA,PvdD,SP. Omdat ze allemaal vrij mee kunnen lezen stel ik voor discussie bij het onderwerp te houden, en voor wanneer Mozes de kritische noot laat horen, verwacht ik het positieve van zo´n column onderwerp als ¨constructief¨! Dus Mozes, ik neem je niets kwalijk, maar hou je bij het onderwerp en gun iemand anders het recht de tegengestelde kant te belichten. Alléén met kritiek kan je groeien! http://www.frederike.nl/cgi-bin/scripts/db.cgi?ID=68&view_records=1&ww=on

 • Mozes

  Ik heb de indruk dat aarthamstra1, minasblunders1 en Joannes mij verwijten wat vooral op hun zelf van toepassing is. LTO kiest voor een constructieve opstelling tav het waterbeleid. De genoemde personen wijzen dit in hun reacties af en staan blijkbaar een militante opstelling voor. Ik heb in reactie #5 uitgelegd wat de gevolgen van een militante opstelling kunnen zijn en dat wij in het belang van ruimte om te ondernemen rekening moeten houden met de omgeving.
  Dit lijkt mij toch redelijk aan te sluiten op het onderwerp in het bovenstaande artikel en de geplaatste reacties.

 • Mozes

  Overigens neem ik niet iedere mening van LTO over. Zo is LTO tegen melkveerechten terwijl ik daar juist voor ben. Bij FrieslandCampina hebben ze een quantumtoeslag. Toen een veehouder hier een campagne tegen begon was ik de eerste die hier een handtekening voor gezet heeft.
  Ik maak mijn eigen keuzes maar wel vanuit een breder perspectief en het bewustzijn van een grotere complexiteit en vooral de bereidheid om eigen verantwoordelijkheid te nemen.

 • joannes

  Maar @Mozes, als ik me dan afvraag, welles waar wat cinisch voor de kleur, hoe ze dit bij hun leden kunnen verdedigen, leden die critisch zijn en, naast het hoe en waarom, ook hun belang van deze zaak willen zien, reageer je eerst met een persoonlijke tegenaanval als een voetvalsupporter, om later terloops aan te geven dat we netjes met onze omgeving moeten omgaan voor de acceptie. Je moet een discussie forum niet verwarren met een voetbalwedstrijd en haar supporters. Ook al ben je een overtuigde supporter van het LTO!

 • minasblunders1

  Mozes, mensen die niet slaafs achter LTO aanhollen zijn niet meteen militant, populistisch of onverantwoord bezig tav hun omgeving. Er bestaat ook nog zoiets als een gulden middenweg. LTO zou bv eerst eens kunnen laten uitzoeken hoe het werkelijk zit met die zgn. 'vervuiling' van mest. Het is niet de taak van een LTO om deze onzin mee in de benen te houden. Net zo min als het de taak van een LTO is om mee te werken aan omzetten van landbouwgrond naar andere functies. Als dit al gebeurt, is het de taak van de LTO om hun leden bij te staan en de schade zo beperkt mogelijk te houden. Maar dan hoor je ze niet.

 • aarthamstra1

  Mozes, mozes. Omdat de tegen standers ons boeren naar de slachthuizen wil LIJDEN ,hoeven we niet voor op te lopen. Boeren zijn veel te meegaand ,ze moeten hun rug recht houden. Daar bij hebben ze steun bij nodig van betrouwbare boeren belangen organisaties met een agenda,,, de BOER zijn belangen behartigen. Niet die van de MULTINATIONALS.
  Meer melk meer winst meer grond, ik gun je het van harte. Maar hoe gaat het dan met je buurman .

 • leo,s vriend

  minasblunders, iets te makkelijk om zo op de lto af te geven,er wordt door regio,s keihard gewerkt om bij overheidsplannen de schade zo beperkt mogelijk te houden en als er in overleg met waterschappen door goed waterbeheer winst voor de landbouw te behalen is waarom zou je dan niet constructief meedenken? Als je niet bij dit soort beleidsmakers aan tafel schuift weet je zeker dat ereen hoop plannen doorgaan zonder rekening te houden met landbouwbelangen.

 • minasblunders1

  En weet je hoe ze dat doen Menkhorst, de schade zo beperkt mogelijk houden? Gewoon een stelletje opofferen en verder laten barsten. Dan is het voor wie overblijft prettig verder boeren. Iemand noemde het eens de 'Russische Trojka'.

 • minasblunders1

  Trouwens, die plannen gaan toch wel door maar dan mét de LTO aan tafel. Zonder rekening te houden met landbouwbelangen. De grap is dat de LTO de mond dan is gesnoerd want ze zaten er immers zelf bij. Dat heeft de overheid wel handig bekeken. Aan de LTO heb je toch geen serieuze tegenstander, dus kwestie van even doordrukken die bende.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.