Home

Nieuws 5 reactieslaatste update:29 jan 2013

LTO: Bijdrage zuivel in mestverwerking

Doetinchem - Voorzitter Kees Romijn van LTO Melkveehouderij roept de zuivelsector op om mee te investeren in concrete initiatieven voor mestverwerking. Daarmee moet voorkomen worden dat er melkveerechten komen als er eind dit jaar geen zicht is op voldoende mestverwerkingscapaciteit. Die optie heeft Staatssecretaris Dijksma onlangs aangekondigd in haar brief over de verdere invoering van het nieuwe mestbeleid.

Volgens Romijn is het nu zaak dat een aantal initiatieven dat er al is bij de kop wordt gepakt: “Uiteindelijk zal voor mestverwerking de exploitatie de verwerkingskosten moeten ophoesten, maar zullen de grote ketenpartijen in eerste instantie moeten helpen om de eerste hobbels weg te nemen.” Als voorbeeld van dergelijke initiatieven noemt Romijn de geplande verwerkingsinstallaties in het Brabantse Boekel en van Twence en ForFarmers in Oost-Nederland.
Romijn denkt overigens niet dat er mestverwerkingsinstallaties zullen komen voor alleen rundveemest. “Mestfabrieken waar dikke fractie exportwaardig gemaakt wordt zullen altijd draaien op meerdere mestsoorten”, aldus Romijn. Hij verwacht ook niet dat melkveebedrijven zelf mest gaan verwerken. Iedereen is er bij gebaat dat er evenwicht komt op de mestmarkt. De zuivelindustrie die de melk goed kan gebruiken, maar ook bedrijven met een klein mestoverschot en intensieve bedrijven die nu helemaal geen overschot hebben. “Ook dan schiet je niets op met dierrechten”, aldus Romijn. Duidelijk is voor hem wel dat bedrijven met een groot mestoverschot ook het meest moeten bijdragen aan de oplossing van het mestprobleem.  
FrieslandCampina geeft in een eerste reactie aan zelf niet direct in mestverwerking te zullen stappen. Wel is de grootste zuivelaar in Nederland bezig met het bevorderen van mestvergisting op het boerenerf of in grotere installaties. Dat is mede gebaseerd op gezamenlijke plannen met LTO om via het project Duurzame Zuivelketen de productie van broeikasgassen in 2020 met 30 procent terug te dringen ten opzichte van 1990.

Laatste reacties

 • poldes

  als de zuivel zo gek maar niet is.
  het landbouwschap is er 35 jaren geleden ook al ingestapt

 • Rozalien

  Agro-industrie-multinational LTO denkt het slim te spelen door overal geld weg te peuren voor hun nieuwe mestverwerkingstak. Waar zou het geld van de zuivelverwerkers vandaan komen? Uiteindelijk uit de zakken van de boeren. En de extensieve boeren kunnen zo gelijk even meebetalen aan LTO's mestonderneming. Barf...!

 • Mozes

  Rozalien, de extensive boeren kunnen ook kiezen voor dierrechten zodat ze veel geld moeten investeren als ze een paar koeien meer willen houden.

 • marina1904

  Dat is altijd nog beter als je halve inkomen weg dragen aan mesterwerkihg

 • gerjan slingenbergh

  Concreet komt het er op neer dat de extensieve melkveehouder betaalt voor de groeiers. Wat een onzinnig voorstel.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.