Home

Nieuws

Kamerleden willen gesprek met Lantinga

Den Haag - Tweede Kamerleden van VVD, CDA en SGP spreken dinsdag met betrokkenen bij het ammoniakonderzoek. WUR-onderzoeker Egbert Lantinga en melkveehouder Klaas Wolters zijn daarvoor uitgenodigd.

“Wij willen van diverse kanten zo veel mogelijk informatie loskrijgen”, zegt CDA’er Jaco Geurts. “Alleen dan kunnen we goede vragen stellen aan de staatssecretaris.” Ook Dijkgraaf benadrukt het belang van helderheid ‘over wat de feiten zijn’. Het gesprek is geen officiële Kameractiviteit, maar een initiatief van de betrokkenen zelf. Lantinga en Wolters bevestigen de afspraak, maar de onderzoeker zegt nog niet definitief besloten te hebben dinsdag naar Den Haag af te reizen.

Wat betreft zijn werkgever Wageningen UR moet hij zelf die afweging maken. Een woordvoerder van de universiteit stelt dat Lantinga vrij is om de Kamerleden te informeren. "Ik vraag mij wel af wat hij dan wil vertellen", zegt hij. "Lantinga heeft aangeven achter het statement van de universiteit te staan. En daarin wordt aangegeven dat het nog niet duidelijk is hoe het nu precies met die emissies zit." Geruchten dat de baan van de onderzoeker op het spel staat, ontkent de woordvoerder met klem.

De afgelopen dagen is veel ophef ontstaan over de voorlopige resultaten van een onder zijn leiding uitgevoerde studie naar de ammoniakuitstoot bij bemesting. Mogelijk is er bij het bovengronds uitrijden sprake van een lagere emissie dan tot nu toe werd aangenomen.

De WUR zit flink in zijn maag met het onderzoek, dat aannames voor het mestbeleid en de Programmatische Aanpak Stikstof ter discussie stelt. In een verklaring op de website van de universiteit benadrukt rector magnificus Martin Kropff dat het om een afstudeeronderzoek gaat, waarin veel aspecten onderbelicht blijven. Volgens de WUR is nadere studie nodig, het liefst in internationaal verband, alvorens definitieve conclusies kunnen worden getrokken.

Of registreer je om te kunnen reageren.