Home

Nieuws 4282 x bekeken 52 reacties

Kamer wil opheldering over ammoniakonderzoek

Den Haag – Tweede Kamerleden zijn verbaasd en geschrokken over de conclusie van Wageningen UR dat de ammoniakuitstoot van mest mogelijk lager is dan tot nu toe aangenomen. Zij willen snel helderheid over de juistheid hiervan.

 

Dat blijkt uit een rondgang. VVD’er Helma Lodders laat weten dat dit betekent dat er jarenlang op verkeerde aannames beleid is gevoerd. Zij wil dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde stellen tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, later deze maand.

Jaco Geurts (CDA) vindt er op korte termijn een onafhankelijk onderzoek moet worden uitgevoerd naar de kwestie. “Dit gaat wel ergens over”, zegt hij. “Er moet snel duidelijkheid komen, want dit mag niet boven de markt blijven hangen. Tot die tijd wil ik mij niet bezondigen aan uitspraken over de mogelijke gevolgen.”

Elbert Dijkgraaf (SGP) is het hiermee eens. Hij vindt een snel onderzoek ook noodzakelijk omdat er al te lang onzekerheid is over dit dossier.

Ook ZLTO laat in een reactie weten eerst de feiten boven tafel te willen krijgen. Niettemin zegt mestspecialist Peter Brouwers dat inmiddels is aangetoond dat injecteren zorgt voor een efficiënte stikstofbenutting. Bovendien heeft de methode gezorgd voor een vermindering van de stankoverlast.

Laatste reacties

 • minasblunders1

  Hamstra: kalm blijven, denk aan je hart!

 • joannes

  Peter Brouwers weet wat zout in de wonde wrijven is, eea blijkt uit die laatste zin in het stuk! De grootste motivatie was blijkbaar stankoverlast en dat moest toen ook nog wetenschappelijk ¨bewezen¨ worden!

 • agratax2

  Zou de Kamer leren van deze geschiedenis? Waarom hebben ze toen ter tijd niet willen luisteren naar alternatieve onderzoekers op gebied van milieu vervuiling? Zij hebben aannames verheven tot wetgeving hoe incompetent kun je zijn?

 • minasblunders1

  Agratax, nog veel incompetenter dan je denkt. Zo hebben zij zich ook laten leiden door de 'wetenschap' dat anorganische en organische mineralen hetzelfde zijn. 'We gaan er vanuit dat ze voldoende hetzelfde zijn' was destijds de 'onderbouwing'. Niets onderbouwen, onderzoeken of controleren, nee vanaf dat moment was dit ''''wetenschap'. Als dan in de praktijk blijkt dat dit onmogelijk kan (denk aan al die missers al 15 jaar lang), dan blijft men halsstarrig vasthouden aan het eigen gelijk. De praktijk klopt dan niet en iemand die al jaren aangeeft waar de fout in zit is gek. Niet echt een wetenschappelijke benadering lijkt me zo. En geloof me: de kamer zal pas echt geschokt zijn als ze deze fout toe moeten gaan geven. De gevolgen hiervan zijn vele malen groter dan deze misser.

 • ikkethuis

  Het lijkt er op dat de zlto de enige is die voor injecteren is. Voor de 2e maal vraag ik me af of ze hier niet meer belang in heeft als in de belangen van alle leden.

 • aarthamstra1

  Minsasblunders. Dankje. .Als ze nu maar niet BOERENBERDORG Z/LTO om raad vragen .Zeker nu deze boerenberdrog MULTINTIONAL een mestfabriek wil bouwen.

 • bertes

  denk eens terug, toen de regels kwamen met het onderwerken van de uitgereden mest. eerst moest dat binnen 24 uur. wand de ammoniak kwam pas vrij na 12 uur.
  wat zei toen de Lto, voor het imago gaan we er voor zorgen dat de mest meteen onder gewerkt moet worden. op vrijwillige bassis gaan de helft van de boeren het niet doen.
  dus het meteen verplicht onder werken, hoeft niet vanwege ammoniak. maar de geurstoffen komen wel meteen vrij. de burgers (zo dachten wij) willen niks ruiken.

  veel boeren die lid zijn van LTO. willen steeds het beste jongetje van de klas zijn. en denken zo meer geld te verdienen. ik denk dat de Lto mensen zelf, niet de leden, en de DLV mensen en andere onderzoekers/adviceurs er wel steeds rijk van worden. met dat voorop lopen..

 • bertes

  vanuit brussel werd alleen geeist dat bedrijven die boven de 5000 kg ammoniak uit komen. (IPPC) die moeten wat doen. wat doet nederland; we eisen gewoon dat de kleine boeren met hun bestaande stallen ook flink terug moeten met hun uitstoot. mooi bedacht. ze stoppen nu massal. tengunste voor de snelle groeiers.

 • Boertje22

  Elbert Dijkgraaf, redder van de Nederlandse boer. Niet alleen hierom, maar ook zijn verdere carriere. Jammer dat boeren niet zien dat SGP stemmen loont..

  www.diemanverdiendeenstandbeeld.nl

 • gjh

  boeren dit is weer een reden om je lidmaat van lto op te zeggen
  ze zijn weer tegen de boeren leden en laten de boeren weer links liggen
  dit is echt ongelooflijk!!!!!!!

 • agratax2

  @adel. De kleine boeren stoppen massaal en worden door de heer Thus, Rabo, nu gezien als de investeerders in de Boerenleenbank nieuwe stijl, omdat de verwachting is dat de Rabo en zijn collega banken deze snelle groeiers niet kan voorzien van de vereiste financiën. Je bijna denken dat het een samenzwering is geweest van onze regenten en geld verstrekkers.

 • Mozes

  Dat ammoniak zure regen veroorzaakt geloof ik volstrekt niet. De zure regen werd veroorzaakt door de zwaveldepositie uit de industrie.
  Dat neemt niet weg dat emissiearm aanwenden wel voordelen heeft. Ten eerste leven we in een zeer dichtbevolkt land waardoor je als veehouder toch rekening moet houden met je omgeving. Door emissiearme aanwending is er veel minder stankoverlast voor de omgeving.
  Ten tweede kan met zodebemesten veel gemakkelijker op grasland worden gewerkt. Als je met de spreidplaat op grasland uitrijdt raakt het gras bevuilt. Je moet hopen dat er meteen regen komt en dan nog blijft het gras bevuilt. Je kunt niet over een gemaaid perceel uitrijden omdat de koeien er dan niet meer op willen grazen. Je moet dus altijd voor een maaisnede uitrijden over een perceel wat beweidt is. In een beweidt perceel staan altijd bossen die door het bovengronds uitrijden platslaan onder de mest. Je krijgt veel onkruid in het gras. Met de zodebemester heb je al deze problemen niet. Ik weet zeker dat de meeste veehouders niet weer terug gaan naar bovengronds uitrijden op grasland als dit weer zou mogen.
  Ten derde: de stikstof die wij nog mogen aanwenden uit zowel de dierlijke mest als kunstmest is inmiddels zo laag dat het al duidelijk opbrengst kost in de grasteelt. Iedere kilo stikstof die de lucht ingaat is er één teveel.

 • jaapjo

  ammoniak is een gas!Mag het bij het ene systeem iets langer duren als bij het andere maar vervluchtigen doet het!

 • poldes

  als er geen of weinig ammoniak in de mest zit,dan kan er niets of weinig vervluchtigen.

 • vleesvarkenshouder

  Mozes,

  Zodebemesten heeft natuurlijk ook nadelen. Zoals het bodemleven. Maar ook voor de weidevogels.

 • bertes

  maar Mozes. waarom niet dat je dat als boer zelf mag kiezen; wat jij goed vind voor jou bedrijf. waarom moet de LTO voor ons denken. en op schoot zitten op de overheid. en zo alles afdwingen.

 • Mozes

  Of iemand de stikstof in de mest zo efficiënt mogelijk wil benutten of een deel de lucht in wil laten gaan moet iedereen zelf weten. Welke eisen iemand stelt aan graslandbeheer moet ook iedereen zelf weten.
  Geen overlast veroorzaken voor de omgeving en geen onnodig antipathie tegen de veehouderij veroorzaken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar iedereen zijn steentje in moet bijdragen.

 • aarthamstra1

  Mozes, slimmerik. Je bent nog gekker als Antie. Nog slechter als Boeren bedrog ZLTO. grasplatslaan door bovengronds uitrijden en en met injecteur niet.

 • minasblunders1

  Dan ommiddellijk stoppen met steeds intensievere megabedrijven. Daar ligt de grootste antipathie van de burger.

 • nvreeburg

  het is ongelooflijk dat er nog mensen en organisaties voor injecteren van mest in de bodem zijn,het is zeer slecht voor het zuurstofgehalte in de bodem en daardoor dus ook voor het bodemleven,ook schadelijke mycotoxinen die zich in de mest bevinden worden bij injecteren niet onschadelijk gemaakt en de stankoverlast duurt bij injecteren gewoon langer maar vrij komen doet het.
  zo gauw mogelijk weer bovengronds uitrijden en een schadevergoeding indienen bij de overheid

 • jordi 1455

  Ze zitten wel te zeuren over stank overlast maar ik vindt het nog best meevallen.
  Als ik verkouden ben en ik sta boven de mestput dan heb ik mijn neus wel weer los voor even.

 • josrodenburg

  bodemleven, weten we nog wat het is? liever bodemleven dan die laatste kilo stikstof. straks kunnen we sleepslangen met 25 meter werkbreedte die ketsplaten wegen niks, nog minder Spooren in je land!!!

 • nvreeburg

  Overigens vind ik het vreemd dat hierover nog niets in de laatste boerderij staat dit is toch groot nieuws

 • minasblunders1

  Groot nieuws wel ja, maar wel nieuws dat men liever niet aan de grote klok hangt.

 • koestal

  indertijd verplicht gesteld door linkse politieke gezagdragers die rapporten lieten manipuleren

 • Mozes

  Alle emoties hier op het forum ten spijt, vele veehouders die zuinig zijn op hun grasland willen niet weer terug naar bovengrondse aanwending.

 • johndeere 6230

  Ik denk persoonlijk dat het het beste is om in het voorjaar te mogen ketsplaten tot mei ofzo en van mei tot okt. gewoon met de sleepvoet/tobroco erover zodat de koeien na een paar daagjes weer het land in kunnen. En bouwland gewoon heel het mest seizoen (feb. tot okt.) mogen ketsplaten mits je het binnen 24 uur onderwerkt. En niks geen schade claims, want dan heb je nog minder kans om de ketsplaat terug te krijgen. En wil je blijven injecteren dan mag je dat mooi zelf beslissen.

 • Mozes

  Wat bodemleven betreft: dit heeft vooral met de C/N coëfficiënt te maken. Veel veehouders geven de koeien te snelle rantsoenen waardoor er te weinig koolstof in de mest zit ten opzichte van de stikstof. Meer structuur in het rantsoen geeft gezondere koeien en gezondere mest.

 • minasblunders1

  Dat laatste klopt wel Mozes. Maar als koeien (te) structuurarm voer krijgen laten ze dat snel genoeg merken (dun aan de mest, pensverzuring). Nee, het grootste probleem zit 'm in de mestwet. Vooral bij extensieve boeren, te weinig stikstof, te weinig fosfor, en te weinig kali. Het afvoeren van dierlijke mest om kunstmest aan te voeren is funest voor veel bedrijven. Maar ach, misschien gaan onze 'deskundigen' binnenkort wel helemaal met de billetjes bloot.

 • evanderpasch1

  Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit veel verschil in.Zouden we dan ook geen luchtwassers meer hoeven? en mogen we weer 125 kg p2o5 per ha gaan uit rijden?
  En zo zijn er nog vele regels die de landbouwbonden ons zonder weerstand op hebben laten leggen

 • josrodenburg

  fosfaat is eindig dus moeten we er zuinig mee omgaan ok tot zover begrijp ik het maar wat ik niet begrijp is dat de menselijke fosfaat word gezuiverd en de slip beland in de wegen bouw jammer..

 • agratax2

  evanderpascha. Het zou me niet verbazen als we over enkele jaren tot de conclusie komen, dat het beter voor mens en dier is als we de luchtwassers nooit gezien hadden. Wie zegt ons niet dat deze technologie wel berust op eerlijk onderzoek en niet het resultaat is van aannames om de burger maar gerust te stellen dat technisch alles op te lossen? We willen zo graag een maakbaar leven, dat geheel door de mens wordt geredigeerd.

 • leo,s vriend

  minasblunders,Het afvoeren van dierlijke mest om kunstmest aan te voeren????
  Lijkt me erg dom en heeft niks met welke wet of 'deskundigen' dan ook te maken

 • minasblunders1

  Menkhorst, onder welke steen heb jij de afgelopen 15 jaar gezeten?

 • leo,s vriend

  minasblunders, Onder geen enkele,geen weldenkende boer voert dierlijke mest af OM kunstmest aan te kunnen kopen.Veel veehouders MOETEN mest afvoeren terwijl ze kunstmest kunnen aanvoeren maar dat is een totaal andere discussie

 • minasblunders1

  Dat komt toch op hetzelfde neer, Menkhorst. Je kunt het inderdaad ook niet aanvoeren, eigen keus. Maar hoe het dan met de bodemvruchtbaarheid afloopt...

 • Mozes

  Wanneer je als melkveehouder mee doet aan de BEX hoef je, als je intensief bent minder af te voeren en als je extensief bent mag je meer aanvoeren.

 • leo,s vriend

  Komt totaal niet op hetzelfde neer en kunstmest en bodemvruchtbaarheid zijn niet verenigbaar met elkaar.

 • Mozes

  Bodemvruchtbaarheid heeft te maken met mineralen en vocht accumulatievermogen. Kunstmest is niets anders dan het toevoegen van mineralen.

 • minasblunders1

  Beste Mozes en Menkhorst, Je kunt met alleen kunstmest prima de bodemvruchtbaarheid van land op peil houden hoor! Je zult echter wel VOLDOENDE mineralen aan moeten wenden. Als je meer mineralen aan het bodemleven onttrekt dan toevoegt, gaat vanzelf de bodemvruchtbaarheid naar beneden. Dit is dus wat er bij extensieve boeren gebeurt. En waarom gebeurt dit bij extensieve boeren? Omdat zij ANORGANISCHE mineralen aanvoeren en ORGAGNISCHE (plantaardige) mineralen afvoeren. Deze mineralen zijn NIET hetzelfde, dus kun je ook niet praten over evenwichtsbemesting! Dàt is waar de 'deskundigen' de mist in gaan.

 • Mozes

  Of een fosforatoom gebonden is in een organisch of anorganisch molecuul maakt niets uit. Een fosforatoom blijft een forsforatoom.

 • Mozes

  Minasblunders1, je kunt niet met alleen kunstmest de bodemvruchtbaarheid op peil houden. Daarvoor moet je voldoende organische stof in de bodem hebben. Als de organische stof te laag is kan de grond de mineralen uit de kunstmest niet vasthouden. Bij de eerste regenbui spoelt het weg. Er moet voldoende leven in de grond zitten en met alleen kunstmest gaat dit steeds verder achteruit. Organische stof haal je uit oogstresten, groenbemester of dierlijke mest.

 • minasblunders1

  Mozes, #41 Ik ben het met je eens dat een fosforatoom een fosforatoom blijft, alleen als hij eerst anorganisch gebonden is en daarna organisch gebonden, dan zit er wel een chemische reactie tussen. Je kunt dus niet meer zomaar wegen. Wat betreft # 42 het volgende: als je uitgaat van zandgrond (laag organisch gehalte), dan zal het bodemleven een deel van toegevoegde mineralen van de kunstmest inpikken zodat het niet aan het gewas ten goede komt. We hebben te maken met omzettingen en we moeten die 'verliezen' maar eens zo snel mogelijk vergeten. Dit is een uitvinding van 'wetenschappers' die niet weten waar ze over praten.

 • leo,s vriend

  minasblunders,ook extensieve boeren gebruiken organische mineralen of voeren die aan middels organische mest/compost. Hoe wil jij anders verklaren dat biologische boeren jubelen dat hun bodenvruchtbaarheid zo is toegenomen na omschakeling? (voor het geval je het niet weet: biologische boeren voeren geen kunstmest=anorganische mineralen aan)
  vwb #43,een boer op zandgrond die bewust bezig is kan daar ook 5 tot 8 % os halen,de 'vastgelegde'stikstof komt na vertering van die os gewoon weer beschikbaar voor het gewas

 • Mozes

  Inderdaad mts.menkhorst1, de stikstof wordt alleen tijdelijk door het bodemleven vastgelegd. Dit gebeurd vooral als er ander organisch matriaal(vooral stro) op het land is gebracht met een zeer hoge C/N coëfficiënt.

 • politiek

  Diep triest als ook al kamerleden zich niet willen bezondigen aan deze materie. ?? waar wettelijke regelingen op gebaseerd zijn. Uitspraak Jaco Geurts,CDA .
  Eerst onafhankelijk onderzoek. ?
  Hopenlijk heeft hij niet Wageningen in gedachte.
  Wettelijke regelingen waar kamerleden niet over durven te spreken ?? die zelfs, zelf uit de sector veehouderij komen. ?
  Doodgewoon zwakte.

 • minasblunders1

  Kijk mensen, zo komen we eens ergens. Het is inderdaad zo dat het bodemleven de mineralen vasthoudt (en omzet). Als je bv. stro onderploegt is het toch bekend dat je veel meer stikstof moet strooien, omdat het verteringsproces een heleboel stikstof opvreet. Dat zegt dus dat het in het bodemleven wordt opgeslagen en dat het niet (direct) voor de plant beschikbaar is. Dit komt later inderdaad wel weer vrij voor het gewas. Ik ken iemand die ooit eens z'n uien onderploegde en daarna pootaardappelen op dit stuk zette. Hij vergat het verteringsproces en vergat dus om extra stikstof te strooien. Er kwamen bedroevend weinig aardappelen van dat stuk dat jaar, in vergelijking met stukken waar geen gewas was ongeploegd. (zie vervolg)

 • minasblunders1

  Maar waar het mij om gaat is (en dat zijn we eigenlijk nog met elkaar eens ook), dat er verschil zit tussen organisch en anorganisch materiaal. Het feit dat dit verschil er is, maakt dat we dit niet zomaar kunnen optellen of aftrekken. We hebben ALTIJD te maken met processen en omzettingen en zullen dus per reactie moeten bekijken en steeds in een andere verhouding moeten optellen/aftrekken. Het zou werkelijk van een ongekende zeldzaamheid getuigen als je omzettingen gewoon één op één op kunt tellen. Dit is helemaal niets nieuws, dit is al tientallen jaren bekend.

 • leo,s vriend

  Eh Minasblunders, geef eens antwoord op vragen/opmerkingen en blijf niet je 78toerenplaat afspelen.

 • Mozes

  Minasblunders1, je wekt steeds meer de indruk dat je of geen landbouwopleiding hebt gevolgd of er niets van hebt begrepen. Anderen steeds beschuldigen van onkunde terwijl je zelf de ene na de andere demonstratie van onkunde geeft.
  In reactie #47 vertel je dat het onderploegen van uien een stikstof tekort had veroorzaakt waardoor de aardappelen mislukt waren. Iedereen die logisch nadenkt begrijpt toch dat het verteringsproces van uien na onderploegen toch nooit een stikstoftekort zal veroorzaken. De C/N-coëfficiënt van uien zal toch altijd laag zijn. Een hoge C/N-coëfficiënt doet zich voor bij planten met veel houtstof. Hoe hoger een plant groeit hoe meer houtstof een plant vormt. Dit is nodig omdat houtstof een plant stevigheid geeft. Planten die in of vlak boven de grond groeien zoals bieten,uien, sla hebben weinig houtstof en dus een lage C/N-coëfficiënt en zullen bij vertering geen stikstoftekort veroorzaken.
  Hooggroeiende planten zoals graan, maïs en bomen vormen omwille van de stevigheid veel houtstof en hebben daardoor een hoge C/N-coëfficiënt en kunnen bij vertering in de grond een tijdelijk stikstoftekort veroorzaken.

 • minasblunders1

  Kijk Mozes, dat is nu het verschil tussen theorie en praktijk. Het is net als met de mestwet: als de praktijk en de theorie niet overeenkomen, dan heb je meer kans dat de theorie niet klopt dan dat de praktijk niet klopt.

 • aarthamstra1

  MOZES, Hormonen Rabo wieler ploeg. Dat is het idee .
  Hebben we het over zandgrond. ,,Klei.,, Veen., Mozes maakt het niet uit ZLTO
  heeft het beslist dan is het altijd goed.

Laad alle reacties (48)

Of registreer je om te kunnen reageren.