Home

Nieuws 19 reacties

Kabinet dreigt met melkveerechten

Het kabinet overweegt vanaf 2015 dierrechten in te voeren voor melkvee, varkens en pluimvee.

Als de sector eind 2013 onvoldoende concrete voorstellen heeft voor mestverwerking moet volgens staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw een grens worden gesteld aan de veehouderij. Ze werkt aan een wetsvoorstel voor dierrechten voor melkvee. Volgens Dijksma ligt het voor de hand om bij afschaffing van het melkquotum dierrechten in te voeren voor de sector, om ongecontroleerde groei te voorkomen, maar ook vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid ten opzichte van andere veehouderijtakken.

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van voldoende mestverwerking ligt nadrukkelijk bij de sector zelf. Eind 2013 beoordeelt Dijksma of er voldoende concrete voorstellen voor mestverwerking zijn.

LTO Nederland zegt zich te kunnen vinden in het beleid van Dijksma. Hans Huijbers vindt het goed dat de verantwoordelijkheid voor mestverwerking bij de sector wordt neergelegd. Hij vindt wel dat de overheid actie moet ondernemen, bijvoorbeeld voor de status van kunstmestvervangers en voor een nieuwe derogatie. LTO betreurt dat er nog geen duidelijkheid is wanneer het wetsvoorstel van kracht wordt. Voorzitter Wyno Zwanenburg van de NVV noemt de aankondiging van melkveerechten een extra drukmiddel voor mestverwerking. Hij vindt dat geen verkeerde ontwikkeling. “Dit moet twijfelaars over de streep trekken.” De melkveehoudersvakbond NMV spreekt van een onzinnig plan. Voorzitter Dirk Jan Schoonman ziet een soort begrenzing van de melkproductie wel zitten, maar niet op deze manier. Hij vraagt zich af waarop de melkveerechten worden gebaseerd.

Jaap Uenk van de sectie meststoffen van Cumela noemt het voorstel van Dijksma een helder verhaal. “Ze geeft een duidelijke richting: We moeten vol inzetten op mestverwerking.” Dierrechtenstelsel en mestplaatsingsovereenkomsten zijn volgens Uenk terugvalopties. “Onzeker is alleen waarop de sector wordt beoordeeld door het kabinet. De brief zegt niets over de hoeveel verwerkingscapaciteit er moet komen. Het uitgangspunt voor de verwerkingscapaciteit moet zijn dat akkerbouwers kunnen blijven beschikken over voldoende verse mest. Want met de verwerkingsplicht stuur je de mest het land uit.”

NAJK-voorzitter John Hilhorst vindt het jammer dat de dierrechten weer prominenter in beeld komen. “Het is een gemiste kans voor de sector als we niet voldoende de kans krijgen om een oplossing te vinden voor het mestoverschot. Ik hoop dat we meer tijd krijgen om aan de mestverwerkingsverplichting te kunnen voldoen.”

Laatste reacties

 • ikkethuis

  Ik hoop wel dat de kosten van het mest probleem niet op het bordje van de plantaardige sector komt te liggen. Kunstmest vervangers ok maar deze moeten dan wel beter of goedkoper zijn als kunstmest.

 • bankivahoen

  Ik dacht dat er al dierrechten voor varkens en pluimvee waren? Grappig dat LTO zich wel kan vinden in het voorstel van Dijksma,wie had er iets anders verwacht! Stel dat ze komt met iets als 25 % afroming per bedrijf dan nog zal LTO zich hier in kunnen vinden,gelukkig ben ik geen lid. Ik verwacht ook niets anders als dat melkvee Nederland weer netjes een vermogen aan contributie overmaakt naar dat moloch! Slaap zacht!

 • agratax2

  Een goed voorstel van de regering, om zo de mineralen stroom in de hand te houden en om een explosieve melkproductie stijging tegen te gaan. Niemand is volgens mij gebaad bij een dalende melkprijs en / of een kostenstijging door mineralen terug winning uit de mest. Als mestverwerking het ei van Columbus is waarom gebeurd het dan niet en levert het de boer geld op. Zo het al gebeurd moet er geld bij.

 • Mels

  Agratax,ken je het gezegde:wie het onderste uit de kan wil....
  Ik denk dat een deel van melkveehoudend Nederland de aanvulling hierop wil meemaken,nou laat ze alstublieft het deksel dan op hun neus krijgen.Heel wat die liever nu dan in 2014 van het quotum af willen.

 • minasblunders1

  Bankivahoen, ik ben gelukkig ook geen lid, maar dat stelletje ja-knikkers en hielenlikkers bepaalt wel voor ALLE boeren welke van de vele foute keuzes de slechtste is.

 • aarthamstra1

  Sharon, is goed bij geschoold door onze boeren bedrog organisaties.

 • aarthamstra1

  Sharon, is goed bij geschoold door onze boeren bedrog organisaties.

 • John*

  agratax, dit heeft niet te maken met het in de hand houden van de mineralen stroom maar is gruwelijk duur mineralen plafond. voor de huidige ondernemers is het op t eerste gezicht leuk maar voor toekomstige ondernemers wordt gruwelijk lastig om bedrijven over te nemen. Gevolg is dat de opbrengsten van de bedrijven onderuit klappen en de schaalvergroting alleen maar toeneemt. Voor een groep ondernemers zijn de dierrechten interessant en dat is de groep die de stallen af willen breken en blijven wonen waar ze nu zitten. Waar willen we eigenlijk naar toe? naar een gecontroleerde mineralenstroom om overbemesting te voorkomen. de mestrechten horen dus op de grond te liggen waar de mest heen gebracht. ondernemers moeten dan verantwoorden waar de mest gebleven is. Dit kan door t vastleggen van mestrechten (elke levering aan een akkerbouwer betekent automatisch dat er zoveel rechten gekoppeld worden aan het veehouderijbedrijf wat de mest levert) of door het kopen van grond zodat de rechten aan het bedrijf worden gekoppeld. Daarnaast tellen export en mestverwerking mee in het dossier. Aan het eind van het liedje heeft elke ondernemer zijn mineralenstroom in balans en hebben we geen duur plafond met dierrechten meer nodig!

 • poldes

  Grootschalig mestverwerken was dik 20 jaren geleden te duur.
  Als daar nu een verplichting op komt is het nog te duur en zal er nooit geen mest bij die grootschalige verwerker komen.
  1 koe die 10 000 liter melk produceert met een ureum gehalte van 21,produceert 25 a 30 m3 mest per jaar .
  de grootschalige verwerkingskosten en transport zijn:€ 35,--.
  iemand die verplicht is 10 % van zijn 100 koeien naar de grootschalige verwerker te brengen ;betaalt daar jaarlijks 250m3 x € 35,-- =€ 8750,-- voor.
  het ligt voor de hand dat die 10 koeien dan het veld ruimen.

 • huijb

  Een melkveehouder moet dan wel 10% van zijn overschot verwerken en niet van zijn totale productie!! Het aantal dieren is dus niet zo relevant, de hoeveelheid grondbezit des te meer..

 • Noordam2

  voor alle veehouders met te weinig grond, ga een fusie aan met een akkerbouwer

 • poldes

  tijden veranderen.
  20 jaren geleden had de akkerbouw liefst geen rundveemest,omdat er te veel onkruiden uit voort kwamen.

 • Noordam2

  poldes, toen moesten we die mest kopen met onkruid op de koop toe, nu kan het voor beide partijen interessant zijn

 • boerbarg

  ben het met john eens.

  laat er eerst maar eens meer duidelijkheid komen over het nieuwe mestbeleid.
  en ik denk dat melkqoutum een goed middel is om ongecontroleerde groei te voorkomen.
  melkveedierrechten in plaats van melkqoutum is ook niet de oplosing.
  er moet gewoon een goed mestbeleid komen waarmee de gehele agrarische sector kan werken.

 • koestal

  Als het om export gaat is de boer een koning,als het om mest gaat is de boer een boef

 • koestal

  Dan is dit kabinet boosaardig jegens boeren,Sharon prijst de boeren in Berlijn en dreigt ze in eigen land

 • poldes

  koestal,
  wel de lusten,maar niet de lasten.
  zo ook onze melkverwerkers als deze onder de kostprijs onze melk inkopen verdienen deze;ondertussen weten deze ons te dwingen ,de koe in de wei te zetten als camouflage(om het zogenaamde imago op te poetsen)
  slim bezig.

 • melkveehouder .

  Sharon, U bent pas te gast geweest op de Grüne Woche, bij collega Angela Merkel. Waarom is Nederland wel bereid om Duits (huishoud)afval te accepteren in Nederlandse verbrandingsovens, terwijl Nederlandse mest niet de grens over mag om te dienen voor de opwekking van duurzame energie in de vele bio-energievergisters die Duitsland rijk is? Volgens de Europese regelgeving is het allebei een afvalstof. Leg mij (op basis van het gelijkheidsbeginsel) maar eens uit waarom het ene wel de grens over mag, en het andere niet.

 • koestal

  Ze hebben een gespleten geest in Den Haag ,schizofrenie noemen ze dat in de psychiatrie

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.