Home

Nieuws

IPO gaat overleggen over windenergie op land

Den Haag - Het ministerie van Economische Zaken en het Interprovinciaal overleg IPO hebben nog geen akkoord over het realiseren van 6.000 megawatt aan windenergie in 2020.

Dat bevestigt minister Henk Kamp van Economische Zaken. Op 22 januari volgt een overleg met het IPO, net voordat het moratorium voor windenergie, naar aanleiding van een motie van Sjoera Dikkers (PvdA) per 1 februari afloopt.

De Rijksstructuurvisie wind op land wijzigt niets aan de verantwoordelijheidsverdeling bij de ruimtelijke besluitvorming over windenergie. Kamp probeert vanuit het Rijk zoveel mogelijk overeenstemmingen te zoeken met provincies over de taakstelling van 6000 MW windenergie in 2020. De provincie blijft verantwoordelijk voor de besluitvorming over windenergieprojecten tussen de 5 en 100 MW. De besluitvorming over grotere projecten ligt volgens de Rijkscoördinatieregeling bij de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Dit wijzigt niet met de komst van de Rijksstructuurvisie Wind op Land.

Of registreer je om te kunnen reageren.