Home

Nieuws 4105 x bekeken 10 reacties

Huidig mestbeleid en PAS wankelen

Doetinchem – De mestmaatregelen die de afgelopen jaren genomen zijn op basis van mogelijk te hoge ammoniakemissiecijfers moeten één voor één opnieuw worden beoordeeld.

Ook legt de mogelijk onbetrouwbare meting van stikstof een bom onder het stikstofbeleid (PAS). Dat zeggen de landbouworganisaties.

LTO-beleidsmedewerker Wiebren van Stralen zegt dat er snel helderheid moet komen in de ammoniakdiscussie, vooral omdat dat van belang is voor het stikstofbeleid. Als inderdaad blijkt dat de ammoniakemissies veel lager zijn dan tot nu toe is aangenomen, kan dat betekenen dat de doelstellingen die in het stikstofbeleid worden nagestreefd al zijn bereikt.

Van Stralen gaat niet zo ver te zeggen dat het emissie-arm aanwenden van mest in de afgelopen twintig jaar voor niets is geweest. "Ook uit de metingen van WUR-onderzoeker Egbert Lantinga blijkt dat emissiearm uitrijden minder uitstoot geeft dan bovengronds uitrijden. Dus er is zeker winst geboekt."

Voorzitter Dirk-Jan Schoonman van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) meent dat het onderzoek van Lantinga en de Zwitserse onderzoeker Jörg Sintermann voldoende aanleiding geeft om het mestbeleid opnieuw onder de loep te nemen. "Het ministerie moet de evaluatie van de meetmethoden afwachten en vervolgens de genomen mestmaatregelen nog eens één voor één beoordelen. Ook kan hierdoor een dikke streep door de PAS, want ook daar ligt sterk de focus op stikstof. Het lijkt me dat het verbod op sleepvoetbemesting op klei en veen per direct kan worden geschrapt. Uit het onderzoek van Lantinga blijkt immers dat het verschil in emissieuitstoot tussen het injecteren en het bovengronds uitrijden van mest veel minder groot is dan tot nu toe was aangenomen."

Melkveehouder Jan Eggink uit het Gelderse Laren voerde in de jaren negentig het verzet aan tegen de maatregelen die werden genomen om de ammoniakuitstoot te beperken. "Het bleek dat bij de berekeningen de uitstoot met een factor 10 was overdreven, maar daar sloeg niemand op aan. Wij verzetten ons niet zo tegen het emissiearm aanwenden, omdat het ook vanuit bedrijfseconomisch oogpunt van belang was om de mineralenkringloop zoveel mogelijk te sluiten."

Ammoniak-onderzoeker Bronno de Haan van het Planbureau voor de Leefomgeving heeft gezien hoe de ammoniakmetingen door Lantinga en de student van Wageningen Universiteit in Groningen zijn uitgevoerd. "Ik neem kennis van de waarnemingen. Dit is voor het PBL geen reden om nu andere modellen te gaan hanteren. Dat zou trouwens ook niet zomaar kunnen. Daar moet Wageningen Universiteit onderzoek naar doen."

Laatste reacties

 • bertes

  dan moet je ook de metingen die uitgevoerd zijn in het PEEL gebied.
  de praat was dat de metingen aangaven dat het erg mee viel met de ammoniak uitstoot. maar uit berouwbaren bronnen werd verteld;
  omdat de Peel een slechte naam heeft, hebben de onderzoekers met de bazen , de normen toch gewoon hoger in de rapporten vermeld. zodat de politiek geen gezicht verlies kan leiden.

 • agratax2

  Zou prof. Stapel dan het puntje van de ijsberg zijn? Vullen we de proefresultaten in volgens de politieke eisen? Dus iets wat zonder uitzoek mogelijk is? Wel de emissie meten, maar niet de gevolgen voor het bodemleven meten. Onze onderzoekers worden steeds meer specialisten m.a.w. Mensen die ontzettend veel weten van NIETS terwijl landbouw natuur is en dus bestaat uit een enorme hoeveelheid NIETSEN om dit te onderzoeken zijn Generalisten nodig zij weten nl. NIETS van Heel veel. Ik bedoel zij trachten het gehele werkveld te overzien en te betrekken bij hun eind conclusie.

 • Demeter Griend

  Kunnen we weer lekker prrr prrr prrr met de ketsplaat. Lekker op de trekker, dat is mooi, mooi, mooi man.

 • politiek

  Bij de (Z)LTO behoren er een hoop medewerkers te vertrekken. De keuze is nu hopenlijk niet zo moeilijk meer als men bij de (Z)LTO zelf ook nog niet eens snapt hoe het allemaal zit van welke afdeling de medewerkers eerst moeten vertrekken. !

 • somporn

  Kunnen we dan eindelijk beginnen met 1 beleid in de hele EU.
  Dus iedereen gelijk en dus geen extra kosten meer voor de NL boeren.
  Er zijn er al genoeg de nek omgedraaid.

 • Mozes

  Somporn, één mestbeleid voor de hele EU? Weet u wel hoe rampzalig dit voor Nederland zou zijn? Zonder derogatie die ze in andere landen niet hebben krijgen we in Nederland een mestoverschot wat niet meer te overzien is.

 • weerstand

  Sorry, ik snap het niet.
  Volgens een onderzoeker komt er minder ammoniak uit die mest en wordt de ammoniak minder ver in de omgeving verspreid. Minder kilo's ammoniak op de natuur. Maar toch leidt die lagere hoeveelheid er blijkbaar toe dat de kwaliteit van de natuurgebieden onvoldoende is. Dan is toch de conclusie dat ammoniak schadelijker is dan eerder aangenomen?
  Waarom dan een streep door de PAS en sleepvoetbemesting?

 • minasblunders1

  Weerstand: je zou natuurlijk ook kunnen concluderen dat ammoniak helemaal niet schadelijk is. Je zou dan bv. eens kunnen gaan kijken naar andere factoren. En Mozes: je kletst weer eens onzin!

 • ikkethuis

  Er isniets mooier dan mest uitrijden op bevrorengrond. Ik hoop dat dat ooit weer terug komt.

 • hakker

  Zo kan ik ook conclusies trekken weerstand: Is deze vorm van ammoniakemmissie wel de oorzaak ervan dat de kwaliteit van natuurgebieden onvoldoende is. Wellicht is al die jaren onterecht aangenomen dat dit de oorzaak is, maar was dit ook een selffulfilling prophecy.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.