Home

Nieuws 9 reacties

Faillissement dreigt voor boerenvergisters

Doetinchem - De komende vijf jaar zal het aantal boerenvergisters halveren. Nu telt Nederland nog ongeveer ruim 100 vergisters die door boeren op het erf worden gebruikt voor de opwekking van stroom. Zonder aanpassing van het huidige subsidiebeleid, zal meer dan helft binnen vijf jaar moeten stoppen om bedrijfseconomische redenen.

Die conclusie trekt Hans van den Boom, sectormanager duurzame energie naar aanleiding van de benchmark Biogas 2011 van de Rabobank die vandaag wordt gepubliceerd. Uit het rapport - dat de prestaties van de Nederlandse biogassector vergelijkt met andere landen en overige vormen van hernieuwbare energie - blijkt dat in 2011 de kostprijs van boerenvergisters opnieuw met ruim 1 cent per kWh is gestegen naar 19 cent. Oorzaak is de gestegen grondstofkosten. Om dezelfde reden is ook de kostprijs in 2012 verder opgelopen. De stroomprijzen daarentegen liggen al jaren op een laag niveau. De meeste biogasinstallaties draaien al jaren verlies, blijkt uit de cijfers van de Rabobank.

De biogassector is afhankelijk van subsidie van de overheid. De biogaspioniers die vallen onder de MEP-subsidie (Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie) worden het hardst getroffen door de minder gunstige subsidievoorwaarden ten opzichte van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Negentig van de ruim honderd boerenvergisters zijn destijds geplaatst met behulp van de MEP-subsidie die tien jaar geldt met een vast subsidietarief. Zij ontvangen momenteel 16,5 cent per kWh inclusief extra subsidie voor restwarmtebenutting. De overige boerenvergisters zijn jonger en vallen onder de SDE+. Deze regeling duurt 12 jaar en vergoedt gemiddeld 18 cent per kWh, inclusief restwarmtebenutting. De grootste groep boerenvergisters valt tussen 2016 en 2017 vrij. Zij kunnen weliswaar opnieuw aanspraak maken op verlenging van subsidie. Echter dit wordt gezien als kansloos. Het subsidietarief voor verlenging is voor de meesten gewoonweg te laag. Het huidige subsidiebeleid ondersteunt namelijk enkel de goedkoopste energievormen. De kostprijs van de boerenvergisters is te hoog om in aanmerking te komen voor subsidie.

Weliswaar is dit jaar een nieuwe categorie voor mestvergisters (monovergisting) toegevoegd aan de SDE+regeling. Maar ook deze aanvragen zullen niet aanbod komen omdat ze niet kunnen concurreren met goedkopere energievormen. Van den Boom: “Door het huidige subsidiesysteem komt mono- en covergisting in Nederland verder niet van de grond. Want nieuwe projecten komen niet tot stand en de technologische ontwikkeling van vergisters blijft even eens stil staan.”

Op de lange termijn ziet Van den Boom wel perspectief voor vloeibaar biogas (bio-LNG) voor de transportsector. Ook verwacht hij dat laagwaardige reststromen in de toekomst beter ingezet kunnen worden voor biogaswinning door de food & agri verwerkende industrie.

Laatste reacties

 • Bison

  Toch maar weer terug naar aardgas en dino oil dus.
  Moeder natuur wist het al lang,..maar de mens dacht dat hij het beter kon....niet dus.

 • aarthamstra1

  Dat is nu marktwerking,vergiftigd met overheid bemoeienis .

 • Zuperboer

  Wat is nu de moraal van dit verhaal?

 • agratax2

  Zuperboer De moraal zou kunnen zijn dat de overheid / politiek een onbetrouwbare partner is en je voor haar karretje spant zonder beloning.

 • Almagro

  Net ingekocht voor een jaar, op basis van 250000 kwh verbruik.
  Peak : 7 ct kwh
  Of peak : 5,1 ct kwh
  Je hoeft niet te hebben doorgeleerd om de conclusie te trekken : kostprijzen zoals vermeld in het artikel zijn nooit recht te tellen.
  Dit rendabel maken met subsidie is waanzinnig !
  Dan nog de etische kant van deze bezigheid : voedingsgewassen met Europesche subsidie telen om ze vervolgens met Nederlandse subsidie te vergisten, en nog steeds niet rendabel.

 • MarkCCS

  Gezien de problemen om 16% duurzame energie te bereiken, kan de overheid bijna niet anders dan hulp bieden. De vraag is alleen of die hulp op tijd komt; de MEP vergisters hebben nog maar enkele jaren subsidie. Probleem is vaak ook dat de MEP vergisters niets met de geproduceerde warmte (kunnen) doen. Ze zijn erin gestapt met het verhaal dat alleen stroom leveren genoeg was. Op die manier gooi je toch 50% van de geproduceerde energie weg.

 • sony

  mono-vergister (en misschien mestraffinage) zijn de toekomst !!! mest is er al en een opslag kelder ook, dus enkel een ''vergister '' bouwen en je maakt van een afval product, zeer waardevolle producten

 • aarthamstra1

  Ja ,sony zeer waardevol met de nadruk op zeer.

 • luccall

  volg de bouw van onze kleine mestvergister of pocketvergister in enkele foto's op www.boerenblog.blogspot.com

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.