Home

Nieuws 3 reactieslaatste update:17 jan 2013

Efsa: bij loopt risico door neonicotinoiden

Parma - Bijen lopen risico's door de toepassing van neonicotinoiden in gewasbeschermingsmiddelen. Tot die conclusie komt een adviescommissie van de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa in Parma.

De risico's ontstaan onder meer bij het gebruik van voorbehandeld zaad (uitgezonderd suikerbieten en glastuinbouwgewassen) en door de sapvorming in behandelde mais.

De experts van de Efsa zeggen dat er veel leemtes zijn in de gegevens die nodig zijn om een goede beoordeling te maken van de risico's voor bijen. De risicobeoordeling is gedaan nadat twee jaar geleden discussie ontstond over de schadelijkheid voor bijen van het gebruik van de insecticide neonicotinoide in de land- en tuinbouw.

Een deskundigenpanel  zegt dat verschillende risico's kunnen worden vastgesteld. De onderzoekers hebben gekeken naar de actieve stoffen clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam.

De Efsa doet geen aanbevelingen voor te nemen maatregelen. De Europese Commissie zal de producenten van gewasbeschermingsmiddelen de kans geven op commentaar. Eerder deze week  brachten organisaties van producenten en gebruikers al een persbericht naar buiten, waarin werd aangegeven welke economische gevolgen een mogelijk verbod op neonicotinoiden zou hebben.

Eind deze maand gaan de Europese lidstaten praten over de vraag of het nodig is aanvullende maatregelen te nemen.

In Nederland zijn in 2011 beperkingen opgelegd aan verschillende neonicotinoiden om het risico op effecten bij bijen te verkleinen. Toen was er voor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden geen aanleiding de toelating in te trekken. Volgens het CTGB was er bij toegestaan gebruik geen onaanvaardbaar risico voor bijen.

Laatste reacties

 • info275

  Boerderij vandaag noemt ten onrechtre suikerbietenzaad in bovengenoemd bericht als risicovol. Wie het EFSA persbericht leest ziet dat daar juist expliciet gemeld wordt dat bij suikerbietenzaad geen risico's zijn geconstateerd. Bij zaadbehandleing van andere, wel voor bijen aantrekkelijke gewassen, zijn risico's niet uit te sluiten

 • agratax2

  De industrie geeft acuut aan wat de gevolgen zijn bij verbieden van neonicotinoiden , niemand (kan/durft) aan te geven wat het betekent als we dit middel blijven gebruiken en de bijen het loodje leggen. Wanneer staat er eens iemand op die onderzoek doet en zijn bevindingen openbaar maakt zonder dat hij door de industrie wordt aangepakt c.q. onder het tapijt gewerkt.

 • Jan Braakman

  @info275 maakt terecht een opmerking over suikerbietenzaad (#1). Efsa heeft, zoals @info275 meldt, juist expliciet een uitzondering gemaakt voor suikerbietenzaad en glastuinbouwgewassen. Het bericht is daarop aangepast.
  Jan Braakman

Of registreer je om te kunnen reageren.