Home

Nieuws 15 reacties

Dijksma wil zorgvuldige intensivering

Den Haag - Staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) wil de komende jaren een zorgvuldige intensivering en duurzame ontwikkeling van landbouwproductie met oog voor volksgezondheid, milieu, dierenwelzijn, maatschappelijk draagvlak en de economische positie van de sector.

Dat is haar visie voor de komende jaren. “Verduurzaming is de kern van mijn beleid en dierenwelzijn is daar een nadrukkelijk onderdeel van”, zegt Dijksma.

Ze spreekt van een omslag in verduurzaming. Concreet noemt de staatssecretaris het verbeteren van dierenwelzijn, 70 procent reductie van antibioticagebruik in 2015, het verminderen van voedselverspilling en een milieuverantwoorde mestwet.

Dijksma benadrukt dat de stevige economische positie van de Nederlandse agrosector niet vanzelfsprekend is. “We staan voor een flink aantal vraagstukken. Het economische tij gaat de aan de agrosector niet voorbij en de maatschappelijke acceptatie is in het geding”, aldus de staatssecretaris. Ze ziet als uitdaging dat de land- en tuinbouw twee keer zoveel moet gaan produceren met twee keer minder grondstoffen. “Naast zorgvuldige productieverhoging gaat het dus vooral om de kwaliteit van de productie”, vindt Dijksma.

De staatssecretaris zegt dat er achter de Haagse tekentafel geen beleid meer te maken is  dat uitvoerbaar is. “Zonder inspraak en draagvlak van betrokken partijen kom je geen stap verder in de huidige netwerksamenleving.”

De verbetering van het dierenwelzijn wil Dijksma realiseren in een eerlijk speelveld op Europees niveau. Daarnaast wil ze de handhaving aanscherpen door de invoering van bestuurlijke boetes en dwangsommen voor overtredingen, waardoor overtredingen harder kunnen worden aangepakt.
Om de inkomenspositie van de boer te verbeteren is het volgens Dijksma niet nodig om de mededingingsregels aan te passen. “Van belang is dat alle schakels in de keten een fatsoenlijke vergoeding geven voor de diensten die geleverd worden. Ik ben hiermee met de regiegroep duurzame productieketen in gesprek.”

Laatste reacties

 • jordi 1455

  Hoe zo verduurzamen dit is economisch gezien onverantwoord.

 • Zuperboer

  In een keer is de maatschappelijke acceptatie in het geding volgens Dijksma. Bij 0,2% v/d bevolking zeker of bij Thieme en haar volgelingen, maar dit is zeker geen algeheel beeld van de landbouw. Dijksma haar positie is snel duidelijk, als dit maar geen paard van Troje wordt ...

 • jordi 1455

  de kans is 50% zuperboer.

 • joannes

  Tot op heden zijn het allemaal uitspraken die ¨de kool en de geit sparen¨! Ze is diplomatiek in haar uitspraken zodat iedereen zich er een beetje in kan herkennen. Het probleem om vertrouwen van de boeren te winnen is dat ze nog te weinig de problemen, die boeren voelen en dagelijks tegenkomen, verwoordt. Ze zal de juiste lobbyisten nog niet gesproken hebben!

 • jordi 1455

  @ joannes

  Ik denk dat milieu veel belangrijker voor haar is dan de landbouw, het is iets van 10 voor milieu en 2 voor landbouw, dit belooft weinig goeds naar mijn mening zowel voor de agrarische sector als de Nederlandse economie.

 • ikkethuis

  weer een nieuwe minister, die het heeft over nieuwe uitdagingen die ons boven het hoofd hangen. Van de dingen die zijn gedaan de laatste jaren wat betreft de mestwetgeving en het gewasbeschermingsmiddelen beleid weet ze niet veel, alleen dat het toen kon en dus komen er weer uitdagingen bij. Dat we met wurgen en wringen de planten aan de groei konden houden met te weinig mest en te korten aan gewasbe.middelen weet ze niet. Daarom zetten ze ministers die noch van de hoed noch van de rand weten op landbouw.

 • jordi 1455

  ikkethuis

  minister van onkunde kun je het wel noemen.

 • agratax2

  Onze staatssecretaris wil de kool en de geit sparen. Wie van de twee zal het loodje leggen, de landbouw of de economie. Meer produceren met minder grondstof lijkt me volgens natuurkundige wetten vrij ingewikkeld, zo niet onmogelijk zo lang we geen methodes hebben zonder afval. Met afval bedoel ik energie nodig voor het omzetten van grondstoffen (voer) in vlees, zetmeel, eiwit etc. Maar gelukkig onze staatssecretaris heeft geen natuurkunde nog biologische scheikunde gestudeerd dus in haar beleving is dit mogelijk net als de geit en de kool sparen.

 • John*

  bij deze heeft dijksma de biologische landbouw afgeschreven...

 • poldes

  intensieveren ,zowel per Hectare als per koe/dier zeggen haar adviseurs.
  vervolgens de te schrale dierlijke meststoffenwet (via SAP )aanscherpen.
  En een welzijns voorschrift(investering erbij ) verplichten.
  Met als resultaat de boer produceert tegen een gestegen kostprijs.
  Deze opgaven kost een groot aantal bedrijven de kop.doordat de voortgebrachte producten niet of nauwlijks in prijs stijgen.

 • DJM

  @poldes conclusie op jouw mening: Een keiharde bitterkoude sanering, daarna kan EHS en N2000 zonder morren worden doorgedrukt

 • joannes

  DJM, Nederland heeft 2 problemen: 1) zelfvoorzieningsgraad is 200%, dus ruim de helft is voor export bestemd en 2) we produceren op een relatief kleine oppervlakte met een hoge bevolkings dichtheid: NL nr 23 nr 36 DE nr 54 en FR nr 102 op de volgende lijst of respectivelijk 447,9 ; 349,1; 227,7; 101,9 inwoners per vierkante km http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_bevolkingsdichtheid
  Het is een probleem van democratische verdringing doordat de burgers zich met de bedrijfsvoering van de boeren, grondbezitters gaan bemoeien. In de vorm van natuur, lees omgeving, beheer. Het mestbeleid maar ook het wildbeheer en ganzenbeleid zijn daar een goed voorbeeld van!

 • Rozalien

  O-o-o mevrouw Dijksma! U kan er ook niets aan doen dat u voor deze baan gevraagd bent. Maar als u zelf geen kennis van de sector heeft, pas dan toch op door wie u zich de woorden in de mond laat leggen. Voordat u het weet laat u zich kapitale onzin uit de mond vallen, niet ingegeven door wijsheid, maar door verborgen belangen en agenda's van de grote industrieën. Nee, Aalt Dijkhuizen is in dat opzicht ook geen onbeschreven blad. In de wereld is de Nederlandse landbouw al zo'n beetje het meest efficiënt van allemaal. Wie bijvoorbeeld nog meer melk uit die laatste grasspriet wil persen moet heel goed weten wat hij zich op de hals haalt, op het gebied van milieu, dierenwelzijn, ziektegevoeligheid en maatschappelijke acceptatie bijvoorbeeld. En als u de veehouderij in NL nog verder gaat laten intensiveren, maakt u zich onsterfelijk op een manier die u niet wilt. Oh ja, en dat van die mededingingsregels vindt u ook niet nodig. Zeggen uw 'adviseurs' zeker. U denkt dat de spelers in de productieketen eerlijke prijzen aan boeren gaan geven omdat u ze dat zo vriendelijk gevraagd heeft? Tot nu toe vind ik uw uitspraken voor een bewindsvrouwe beangstigend naïef. Veel boeren verkeren al jaren in een positie waar u als rechtgeaard sociaaldemocraat de straat voor op zou gaan als het arbeiders betrof. Mijn advies: neem nog wat langer de tijd om u echt in de sector te verdiepen, zeg nog even helemaal niets, maar kom op een dag met een eigen visie en vermijd een imago als buikspreekpop.

 • Mozes

  Joannes, ik ben het eens met jou conclusie dat naarmate de bevolkingsdichtheid hoger is ook hogere omgevingseisen aan de boeren zullen worden gesteld. We kunnen hier wel tegenaan schoppen maar beter is het om dit als een vaststaand feit te accepteren en te bekijken hoe wij hier het beste mee kunnen omgaan.

 • Frenske

  Rozalien;jij pakt de koe echt bij de horens,die maatschappelijke acceptatie is ver te zoeken,vooral in die gebieden waar het door de schaalvergroting bijna onleefbaar geworden is.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.