Home

Nieuws

Dijksma: nog geen maatregelen tegen EHS-plannen Overijssel

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw en natuur gaat de provincie Overijssel niet tot orde roepen over de plannen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in deze provincie.

SP-Kamerlid Henk van Gerven had hiernaar gevraagd.  De provincie Overijssel heeft al plannen gemaakt voor een herijkte EHS, waarbij de omvang van de EHS kleiner is dan het oorspronkelijke plan.

Dijksma zegt dat het niet aan de orde is om Overijssel hierover aan te spreken. Ze verwacht dat de provincie Overijssel de plannen ook zal indienen in een overleg tussen ministerie en provincies over de uitvoering van de herijkte EHS. In dit overleg worden afspraken gemaakt over het tempo, tijdpad, begrenzing en inzet van de middelen. “Vertrekpunt hierbij is de herijkte EHS zoals overeengekomen in het bestuursakkoord natuur. Deze wordt, waar nodig om een robuuste EHS te realiseren, aangevuld en versterkt door het vergroten en verbeteren van natuurgebieden en verbindingszones”, aldus Dijksma.

Of registreer je om te kunnen reageren.