Home

Nieuws 929 x bekeken 2 reacties

Christenunie wil meer ruimte voor boeren bij invulling natuurbeleid

Den Haag - De Christenunie pleit voor meer ruimte voor boeren bij de invulling van natuurbeleid. Kamerlid Carla Dik-Faber roept staatssecretaris Sharon Dijksma van natuur op om samen met boeren te kijken naar samenwerking op het gebied van natuur.

“Ga bij de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden en de uitwerking van de Ecologische Hoofdstructuur niet terug naar de tekentafel, maar ga juist aan de keukentafel in gesprek met boeren en natuurbeschermers om samen te kijken wat werkt”, vindt de politica. Ze vindt dat natuur en landbouw prima samengaan. Dik-Faber vindt de huidige koers voor het aanwijzen van Natura-2000 gebieden te rigide. “Deze legt te sterk de nadruk op instandhouding in plaats van behoud door ontwikkeling. De praktijk laat zien dat het Natura 2000-concept in de huidige vorm slecht werkt. Er zijn nog maar drie beheerplannen definitief vastgesteld en er moeten nog honderd gebieden definitief worden aangewezen.”

Christenunie vindt dat provincies ook snel duidelijkheid moeten krijgen over de nieuwe kaders van de Ecologische Hoofdstructuur. “Het moet afgelopen zijn met het zwabberbeleid van het Rijk, zodat provincies en gebiedspartijen het vertrouwen krijgen om met de realisatie van de EHS aan de slag te gaan”, vindt Dik-Faber.

Bij het debat over de begroting van het landbouw- en natuurbeleid wil de Christenunie Dijksma ook oproepen om het voortouw te nemen in de strijd tegen voedselverspilling. 14 procent van het voedsel dat mensen kopen, gooien ze weer weg, meldt Milieu Centraal. Ook door supermarkten en horeca wordt veel weggegooid. Dik-Faber roept de staatssecretaris op met voedselproducenten, supermarkten en horeca in gesprek te gaan om de voedselverspilling te verminderen.

Laatste reacties

  • Demeter Griend

    Hartstikke goed en ook de vergoedingen vooral voor bont hooiland graag weer op het oude niveau. Kan ik weer wat vaker op vakantie.

  • drientje

    Natura-2000 en voedselverspilling hebben volgens mij niets met elkaar te maken.
    Als je meent op deze manier jezelf in de kijker kunt plaatsen, moet je vooral dit doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.