Home

Nieuws 2 reacties

CE Delft: brandstof uit voedsel niet nodig

Delft – De EU kan de eis voor duurzame energie halen zonder dat biobrandstof uit voedselgewassen wordt gebruikt.

Dan is wel een omslag nodig naar de productie van biodiesel en groen gas uit afval en reststromen. Het elektrisch laten rijden van auto’s en treinen kan ook een kleine bijdrage leveren. Daarnaast is een flinke energiebesparing nodig.

Dat concludeert onderzoeksbureau CE Delft in een onderzoek in opdracht van milieuorganisaties Greenpeace en Birdlife, Transport & Environment en het Europese milieubureau EEB. De EU wil dat in 2020 10 procent van alle transportbrandstof afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. Eind vorig jaar wilde de Europese Commissie de eis aanvullen met de beperking dat maximaal 5 procent van de biobrandstof geproduceerd mag worden uit voedselgewassen. CE Delft stelt dat die 10 procent doelstelling gehaald kan worden zonder dat voedsel moet worden omgezet in biobrandstof.

Willem Wiskerke, campagneleider bio-energie bij Greenpeace, realiseert zich dat ambitieuze plannen nodig zijn om de doelstelling te halen zonder voedingsgewassen te gebruiken. “Het begint er mee dat overheden besluiten dat de productie van biobrandstof uit voedselgewassen niet mag groeien. Dan ontstaat vanzelf meer vraag naar biobrandstoffen uit reststromen en afval. Dan wordt het ook interessanter voor bedrijven om daar in te investeren.”

Dinsdag stemmen de Kamerleden over een aantal moties rond het Nederlandse biobrandstoffenbeleid. Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu gaf deze week in een debat al aan dat ze zo snel mogelijk af wil van biobrandstoffen uit voedsel.

Laatste reacties

  • heracles

    Als we die 7% vergroening van de EU inzetten voor biobrandstof slaan we twee vliegen in één klap. Nu heb ik Greenpeace trouwens nog niet horen protesteren tegen deze voorgenomen maatregel. Als ze bezwaren hebben dat er minder voedsel in de keten komt door dit te gebruiken voor biobrandstof, dan moeten ze ook bezwaar hebben tegen die EU vergroeningsmaatregel. Zoniet dan zijn ze totaal ongeloofwaardig en hoeft geen mens meer naar ze te luisteren.

  • koestal

    elke burger gooit elk jaar ook al 50 kg bruikbaar voedsel weg

Of registreer je om te kunnen reageren.