Home

Nieuws 1753 x bekeken 8 reacties

'Biologische landbouw propageren in arme landen is immoreel'

Wageningen – De Nederlandse overheid heeft er ontzettend onverstandig aan gedaan om in ontwikkelingslanden biologische landbouw te propageren. Dat zegt Rudy Rabbinge, emeritus-hoogleraar van de Wageningen UR en voormalig Eerste Kamerlid voor de PvdA.

“De grond in Afrika is zo schraal, dat er hulpstoffen zoals kunstmest nodig zijn om een redelijke productie te realiseren. Als je dat gebruik verbiedt, dwing je de bevolking tot het uitputten van de grond en daarmee dwing je ze tot armoede”, zegt Rabbinge tijdens een interview op radio 1.

Hij heeft op zich geen moeite met biologische landbouw. “biologisch geeft een geluksgevoel en dat is acceptabel zolang het niet ten koste gaat van andere dingen”, vindt de landbouwkundige. Hij stelt dat mensen biologisch eten vanwege dat gelukgevoel en niet omdat het gezonder is of omdat het beter is voor het milieu. “Het is namelijk juist slechter voor het milieu, omdat je een groter oppervlak nodig hebt om dezelfde productie te behalen.”

Rabbinge zegt ook niet tegen biologische landbouw te zijn. “Maar het wordt pas erg als je arme mensen in arme landen gaat aanpraten dat biologische landbouw de weg is naar voedselzekerheid. Dat gebeurt dus wel en dat is immoreel”, verwijst Rabbinge naar eerder overheidsbeleid.  Rabbinge pleit ervoor de productie van voedsel zo hoog mogelijk te laten zijn, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Hij noemt dit de beste ecologische methode. Rabbinge vindt het dom om bij de voedselproductie zaken als kunstmest, pesticiden en genetisch gemodificeerde gewassen uit te sluiten.

Rabbinge is nauw betrokken bij programma’s voor verbetering van de voedselzekerheid in Afrika. De productiepotentie is er hoog. “Ik ben ervan overtuigd dat er over tien jaar geen structurele honger meer in Afrika is”, zegt Rabbinge.  Daarvoor zijn wel grote investeringen in de voedselproductie nodig.

Laatste reacties

 • vladeuze

  Verstandige taal! Dat verwacht je niet direct van een lid van de PvdA.
  Alhoewel ik helaas moet toegeven dat er bij de VVD ook niet gek veel heldere lichten meer rond lopen. Het beroerde is dat ze in Den Haag meer met politiek bezig zijn als dat ze het land besturen. Echt bezuinigen doen ze niet, ze jatten gewoon meer van de hardwerkende burger, en boer natuurlijk.

 • agratax2

  Voor Afrika zal een vorm van landbouw nodig zijn die minimaal chemie toepast omdat de infrastructuur afwezig is om veel vracht aan en af te voeren in de binnen landen. Hier komt bij dat geld voor input ontbreekt en dat leningen een ongekend hoog rente percentage kosten. Ik zoek in Midden Afrika dan ook naar mogelijkheden om de grond zo vruchtbaar mogelijk te maken en te houden door een goede vruchtwisseling en aanvoer van mineralen die niet in de lucht zitten. Gemengde bedrijven zou een optie zijn om de bodemvruchtbaarheid op te krikken door kunstweide.

 • Ron Green

  Rabbinge zou een voorbeeldbedrijf kunnen starten met telen op steenwol in Afrika. Na tien jaar is de honger over en richten de Afrikanen een standbeeld voor hem op. En ondertussen heeft hij een vermogen verdiend. Zo werkt economie tegenwoordig.

 • Bison

  Na 10 jaar de honger over in Afrika Ron Green!,..laat me niet lachen,dat zeiden ze 50 jaar geleden al,er is weinig verandert sinds.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • JanWillemNatuur

  Ik ben niet verbaasd door de opmerkingen van de heer Rabbinge. Hij was al geen fan van biologische landbouw, ook al was hij meen ik hoogleraar biologische landbouw in Wageningen?? Hij gaat echter uit van 1 bewering/conclusie, nl. dat biolandbouw meer ruimte vraagt: de productie ligt 10-15% lager dan bij toepassing van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Maar niet overal is de opbrengst lager. ‘Uit onderzoek blijkt dat agro-ecologische methoden beter dan kunstmest zorgen voor hogere productie in gebieden waar de hongerigen wonen, vooral in ongunstige teeltomstandigheden’, volgens De Schutter in ‘Agro Ecology and the right to food’ (2011). Gemiddeld genomen zorgen agro-ecologische benaderingen voor een 116 procent hogere opbrengst in Afrikaanse projecten. De Schutter concludeert dan ook: ‘Industriële landbouwmethoden zijn gebaseerd op dure input, ze zorgen voor klimaatverandering en zijn bovendien niet opgewassen tegen klimaatschokken. Het is gewoon niet meer de beste keuze.’ Rabbinge heeft helaas bovengenoemd rapport van De Schutter niet gelezen of wil er niet uit citeren. Uit dit onderzoek wordt dus een volkomen tegengestelde conclusie getrokken dan Rabbinge doet. Maar Rabbinge onderbouwt zijn standpunt niet. Dat zou als wetenschapper beter wel kunnen doen. ik ben blij met het onderzoek van De Schutter en zal de biologische methode dan ook met meer plezier en overtuigd aanbevelen en zelf blijven toepassen, juist voor het welzijn van de grond en van onze kleinkinderen.

 • Mozes

  JanWillemNatuur, u beschuldigt Rabbinge van subjectiviteit. Aan het eind van het verhaal blijkt uzelf subjectief.

 • JanWillemNatuur

  beste Mozes, er is niet veel mis met subjectiviteit, denk ik, immers dat zijn we allemaal op z'n tijd en pure objectiviteit bestaat niet. Ik heb Rabbinge niet van subjectiviteit beschuldigd, maar hem gewezen op een onderzoek met een tegenovergestelde conclusie dan hij zelf trekt, overigens zonder bronnen of onderzoeken te noemen. Ik hoop dat u de moeite wilt nemen om het uitgebreide rapport dat De Schutter voor de VN heeft gemaakt te lezen. Wat u bedoelt met subjectief zijn is misschien dat ik uiteindelijk persoonlijk een keuze maak in dit geval om zelf biologisch te blijven telen. Ik kies voor een methode waar ik vertrouwen in heb en waarvan ik kan zien dat deze goed voor de grond is. Ik heb -helaas - genoeg onderzoeken gelezen over de rampzalige gevolgen van de 'gangbare' landbouw: grootschalige erosie, voormalig kostbare aarde waar na jaren inbrengen van kunstmest en gebruik van gewasbeschermende middelen nauwelijks nog levende organismen in zijn te vinden, waardoor deze grond de oceaan in waait en voorgoed verloren is gegaan, het jaarlijks de kostbare teeltlaag met bodemorganismen 60 cm onder de grond ploegen. Deze feiten kent Rabbinge zonder twijfel ook, maar hij noemt ze niet. Het artikel is mij te kort en te weinig gedocumenteerd om al te serieus te nemen.

 • hvbekkem1

  'de grond in Afrika' hahaha! Dé grond in Nederland gaat al niet op.. Zal ongetwijfeld niet in heel Afrika een enorm fosfaat tekort zijn. Sterker nog volgens mij zijn er naast Marokko nog een aantal landen met winbare fosfaaterts in de bodem. En voor zover ik weet kunnen bioboeren dat gewoon gebruiken, zolang het maar alleen mechanisch is bewerkt.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.