Home

Nieuws 411 x bekeken

Wethouder opgestapt om asbestvondst op boerderij

Raalte - Wethouder Ben Haarman (CDA) van de gemeente Raalte is opgestapt vanwege de vondst van asbest op zijn voormalige boerderij. De gemeente heeft Haarman als privépersoon aansprakelijk gesteld voor de sanering van de asbest, die is aangetroffen in grond die Haarman heeft verkocht aan de gemeente.

Wethouder Haarman zegt dat hem geen andere keus rest dan op te stappen. Hij accepteert niet de aansprakelijkheid voor de vervuiling. De wethouder vindt echter dat hij niet als wethouder kan werken voor de gemeente, die hem als privépersoon aansprakelijk stelt. De gemeente eist 200.000 euro voor de sanering van de grond.

De grond waar het om gaat is in 2006 door Haarman verkocht aan de gemeente. De grond is feitelijk geleverd in 2011. Daarna is begonnen met de sloop van de opstallen.

Volgens de gemeente was bekend dat de toegangsweg van het erf mogelijk met asbest vervuild kon zijn.  Bij de saneringswerkzaamheden en het daarbij horende onderzoek werden twee onbekende verontreinigingen gevonden: een stortgat met onder meer asbestresten en een asbest put.

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de resten die onder de grond werden aagetroffen, om na te gaan of Haarman als voormalig eigenaar aansprakelijk kan worden gesteld. In het stortgat werden naast het asbest ook resten van pvc-buizen gevonden, die volgens de productiecodes dateren uit de jaren 1978, 1979 en 1989. Dat was de periode waarin Haarman verantwoordelijk was voor de bedrijfsvoering op de grond.

Of registreer je om te kunnen reageren.