Home

Nieuws 1 reactie

“Weinig effect biobrandstoffenbeleid EU op grondstoffenprijzen”

Rotterdam - Het eventueel bijstellen van de bijmengplicht van biobrandstoffen in de EU heeft op de wereldmarkt voor agrarische grondstoffen een zeer beperkte invloed. Dat zei directeur agrarische bedrijven Pierre Berntsen van ABN Amro bij de lancering van een grondstoffenanalyse, waarin staat dat grondstofprijzen lang hoog en beweeglijk blijven. Berntsen zei ook niet te geloven dat strategische voorraden soelaas bieden.

In de VS kan bio-ethanol volgens Berntsen rond een olieprijs van 100 dollar per vat (159 liter) zonder subsidies winstgevend worden afgezet. “In de VS wil de regering af van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit bepaalde landen. De EU richt zich op het effect van biobrandstoffen op de CO2-uitstoot maar in de VS is dit argument voor biobrandstoffen niet leidend. In Brazilië zijn biobrandstoffen al in de jaren 80 geïntroduceerd, zijn auto’s erop aangepast en is sprake van een marktgedreven markt. ABN Amro denkt dat de landen hun beleid handhaven.” Berntsen heeft geen oordeel over nut en noodzaak van het stimuleren van biobrandstoffen ook wanneer deze worden vervaardigd met voedselgewassen. “Ik vind wel dat het beleid in de EU voor een langere periode zou moeten worden ontworpen en uitgevoerd. Je kunt veel van een land als China zeggen maar men kiest een pad en volgt deze tot de bestemming is bereikt. Nu wordt voor honderden miljoenen euro’s in productiecapaciteit gefinancierd en vervolgens waardeloos verklaard. Als je praat over het telen van gewassen voor biobrandstoffen, moet je bovendien ook durven praten over het stimuleren van groen gas.”
In het rapport wordt gesteld dat voedselprijzen langdurig op een hoog niveau blijven en sterk zullen wisselen en dat veehouders zich kunnen instellen op hoge voerprijzen onder meer door samenwerkingen aan te gaan met akkerbouwers, gespreid in te kopen, als boer zelf opslag aan te houden en kostprijsleidend te zijn. Berntsen is positief over het vermogen van de agrarische sector een tekort aan voedsel te voorkomen. “Op hoge prijzen zal worden gereageerd door de productie op te voeren.” Wanneer intensieve veehouders zelf grondstoffen willen verbouwen of daar opdracht toe geven, kan dat de grondprijs stimuleren.

In het aanleggen van strategische voorraden, zoals vooral Frankrijk nastreeft, gelooft Berntsen niet direct. “Het is een feit dat China 54 miljoen ton graan in voorraad houdt, een kwart van het totaal. Natuurlijk heeft een grote voorraad een dempend effect op de beweeglijkheid van prijzen, maar overheden zijn niet goed in het managen van voorraden. Tussen landen en zelfs binnen landen is sprake van tegengestelde belangen, waarbij sommige partijen een hoge en andere een lage graanprijs nastreven. Er moet vooral meer productie van voedsel wereldwijd komen, het moet beter worden verdeeld en bedrijven zelf kunnen voorraden aanleggen indien nodig.”

Eén reactie

  • denker123

    Voor de 4,5% bijmenging met biobrandstoffen voor het wegtransport dat er nu al is in de E.U.,daar is evenveel graan voor nodig als de V.S.nu gebruikt voor de ethanolproduktie 40% van de V.S.mais. Dit is ook 4,5% van het totale wegvervoer in de V.S.,het totale verbruik is in de twee werelddelen ongeveer het zelfde.Dus als dit in 2020 10% zou worden ,dan is er meer dan alle graan nodig dat in de E.U.groeit voor biobrandstoffen dus iedereen zonder eten. Nu worden bijna alle biobrandstoffen ingevoerd.En dan zegd A.B.N.Amro nog dat er geen prijsinvloed is door de biobrandstoffen. In de V.S.is ethanolproduktie in geld nog rendabel omdat gebruik gemaakt word van het spotgoedkope schaliegas 1/4 van de prijs van aardolie bij het produktieproces. En ook de bijmengplicht de vrijwillige E85 pompen worden bijna niet meer gebruikt,1/3 minder mijlen dan met benzine voor de zelfde prijs .De amerikanen tanken geen ethanol als zij konden kiezen ,ethanol wordt hier doodgezwegen voor de bevolking. De machtige ethanolproducenten hebben dat zo geregeld met de regering .verplichte afzet van hun produkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.