Home

Nieuws

Verrommeling op politieke agenda

Heelweg - LTO Noord wil de sanering van stallen van gestopte bedrijven op de politieke agenda. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst gisteravond in Heelweg in de Gelderse Achterhoek kwam de problematiek van stoppende bedrijven die geen geld hebben om de oude stallen te slopen opnieuw aan de orde. Daardoor dreigt verrommeling van het platteland.

Een van de stellingen op de avond georganiseerd door LTO Noord afdelingen Achterhoek en Liemers was: “de politiek is aan zet zodat lege stallen worden gesloopt of een nieuwe bestemming krijgen.” Agnes Gunnewijk van LTO Noord afdeling Berkelland wees op de sterke afname van het aantal landbouwbedrijven in haar gemeente. Van rond 2.000 in 2006 naar circa 350 in 2020. Dat betekent dat op termijn circa 30 hectare staloppervlak gesloopt moet worden met een kostenplaatje van minimaal 10 miljoen euro. “En dat kunnen de stoppers zich niet veroorloven”, stelde Gunnewijk vast. Met andere LTO bestuurders wees ze op het ontbreken van mogelijkheden, bijvoorbeeld door een stokkende rood-voor-rood regeling, en weinig animo voor stallen met andere bestemmingen. Een belangrijke oorzaak voor hoge sloopkosten is de verplichte en kostbare sanering van asbest.

De aanwezige politici noemden het probleem herkenbaar, maar wezen in de eerste plaats op mogelijkheden binnen de bestaande ruimtelijke ordeningsregels. Helma Lodders (VVD) pleitte voor meer flexibiliteit in de regels, maar wilde niets toezeggen over fiscale tegemoetkomingen. In soortgelijke woorden liet Jaco Geurts (CDA) zich uit. Carla Dik-Faber (Christenunie) herkende het probleem vanuit de provincie Utrecht, maar daar is sprake van een andere situatie door een grotere woningnood. Rik Grashoff (Groenlinks) gaf aan wel wat te zien in een ‘goede integrale beëindigingsregeling’. Henk van Gerven (SP) zou graag de koppeling leggen met het afmaken van de EHS en onderzoeken of daar mogelijkheden liggen.

Kortom, geen directe oplossingen maar wel aandacht voor de problematiek die ook in andere regio’s speelt. Duidelijk werd dat ook op komende bijeenkomsten in aanloop naar de verkiezingen het onderwerp opnieuw op de agenda zal komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.