Home

Nieuws 608 x bekeken 1 reactie

Veel aandacht voor ondernemers in Troonrede

Den Haag – Koningin Beatrix wijst dit jaar in haar Troonrede op het belang van ondernemers in de aanpak van de crisis. Het regeringsbeleid zal zich komend jaar onder andere richten op bevordering van ondernemerschap, naast de aandacht voor houdbare overheidsfinanciën, investeringen in infrastructuur en versterking van veiligheid, onderwijs en innovatie. De agrarische sector werd dit jaar nauwelijks genoemd op de traditionele opening van het parlementaire jaar.

De Troonrede was vooral gericht op de maatregelen die genomen moeten worden om de economische crisis aan te pakken. “Nederland staat voor een opgave die om grote veerkracht vraagt”, zei de Koningin. “De financiële en economische crisis die de wereld sinds 2008 in zijn greep houdt, raakt ook Nederland hard. Economisch herstel volgt niet vanzelf.''

Beatrix sprak het belang uit van stabiliteit in de muntunie en het sterker maken van de Euro. “De EU kan veel bijdragen aan de toekomstige groei van welvaart, welzijn en werkgelegenheid voor de inwoners van alle lidstaten”, aldus het staatshoofd, die er aan toevoegde dat de Europese samenwerking die ons land zoveel heeft gebracht door de schuldencrisis onder druk staat. “Een goed functionerende interne markt en een sterke en stabiele munt zijn in economisch opzicht van cruciale betekenis voor alle lidstaten”, klonk in de Troonrede. “Voor Nederland, dat een groot deel van zijn nationaal inkomen in Europa verdient, is dit essentieel.”

De koningin wijst erop dat de economische problemen vragen om een gezamenlijke aanpak, waarbij de betrokkenheid van onder andere vakbonden en werkgeversorganisatie en provincies, gemeenten en waterschappen onontbeerlijk is. “Immers, ook van de medeoverheden wordt gevraagd de financiën te beheersen, terwijl hun rol en takenpakket in belang toenemen”, aldus Beatrix.

De landbouw werd alleen genoemd tijdens de strofe over de plannen op het gebied van ontwikkelingsbeleid. Hierbij richt de regering zich vooral op beleid waarbij versterking van de economische structuur en zelfredzaamheid in elkaars verlengde liggen. “Daarom is de aanpak geconcentreerd op samenwerking met een kleiner aantal partnerlanden en gericht op terreinen waar ons land veel kennis en ervaring kan inbrengen. Hieronder vallen waterbeheer, landbouw en versterking van de rechtsorde”, aldus de koningin.

Eén reactie

  • somporn

    Iedereen bezuinigen en de broekriem aanhalen en zelf 40 miljoen euro per jaar opstrijken ( koningshuis )
    Makkelijk lullen als je zelf een dikke knip hebt.

Of registreer je om te kunnen reageren.