Home

Nieuws 1742 x bekeken 1 reactie

Subsidie voor grondaankoop in EHS

Den Haag - Er komen meer organisaties in aanmerking voor subsidie voor aankoop van grond voor natuur in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dat blijkt uit de ontwerpsubsidieregeling voor grondverwerving ten behoeve van de EHS die staatssecretaris Bleker van El&I naar de Tweede Kamer stuurde.

De ontwerpregeling vervangt de provinciale regelingen voor particuliere terreinbeherende organisaties, de zogenoemde PNB-regelingem. Die regelden de subsidiëring van aankoop van grond en vergoedingen voor het ontbinden van pachtovereenkomsten. Voor subsidie volgens de PNB regeling kwamen alleen Natuurmonumenten en de twaalf provinciale landschappen in aanmerking. In de zogenoemde Verklaring van Linschoten uit 2009 is afgesproken dat ook andere organisaties en particulieren in aanmerking moeten kunnen komen voor subsidie om grond voor natuur te verwerven. Daar is deze ontwerpregeling een uitvloeisel van.

De regeling moet door de provincies nog worden uitgewerkt, ook is niet zeker of de regeling in alle provincies toegepast gaat worden. Er moet eerst duidelijkheid komen over de uitwerking van het Bestuursakkoord Natuur waarin de aanleg van de herijkte (kleinere) EHS is neergelegd bij de provincies. Per provincie moet daarvoor allereerst worden vastgesteld hoeveel grond er nodig is voor de EHS en hoeveel er al in bezit is of afgestoten kan worden via het grond-voor-grond principe. Dit najaar wordt daarover meer duidelijkheid verwacht. De omvang van de herijkte EHS moet in principe op 1 juli 2013 vastgesteld zijn.

Eén reactie

  • Hans Sudfryslan

    Deze subsidie is een verkapte staatssteun en dat mag niet van het europese hof .

Of registreer je om te kunnen reageren.